Identifikator ?lanka: 924462 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
 
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da skenirate sliku i da je umetnete u Microsoft Word 2010 dokument.

Da li poku?avate da skenirate i umetnete sliku u drugoj verziji programa Microsoft Word?

Da biste prikazali informacije o tome kako da skenirate i umetnete sliku u drugoj verziji programa Microsoft Word, kliknite na vezu poja odgovara va?oj verziji programa Word:

Word 2007: Kako da skenirate i umetnete sliku u Word 2007 dokument
Word 2003: Kako da umetnete skenirane slike u Office 2007 i Office 2003 programima


Re?enje

Da biste umetnuli skeniranu sliku u Word 2010 dokument, sledite ove korake:
 1. Pomo?u softvera koji ste dobili sa skenerom skenirajte i sa?uvajte sliku na ra?unaru.
 2. Zapamtite lokaciju sa?uvane slike.
 3. Otvorite Word 2010.
 4. Kliknite na Umetni, a zatim izaberite Slika.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Umetanje slike u programu Word 2010


 5. U okviru Umetanje slike potra?ite fasciklu koja sadr?i sa?uvanu sliku.
 6. Izaberite sliku i kliknite na dugme Umetni.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Izbor slike u programu Word 2010


Reference

Ako informacije iz ovog ?lanka baze znanja nisu pomogle u re?avanju problema, izaberite jednu od slede?ih opcija:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 924462 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Word 2010
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB924462

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com