Sablonok kezelése a 2007-es Office-programokban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 924460 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
A cikk Microsoft Office 2003 programcsomagra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 889495 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).


Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Windows beállításjegyzékének ismertetése tapasztalt felhasználók számára
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

Ez a cikk a 2007-es Microsoft Office-programok sablonjainak különböző típusait és elérési helyét, valamint az egyéni sablonok helyét szabályozó rendszerbeállításokat ismerteti.

További információ

A 2007-es Office-programok a felhasználó által létrehozott minden új egyéni sablont mentenek, és az adott programhoz tartozó sablonokat a következő helyeken keresik:
 • A felhasználói sablonfájlok helye
 • A munkacsoport-sablonfájlok helye
 • A hirdetett és telepített sablonfájlok helye
 • A nem fájlalapú sablonfájlok helye

Felhasználói sablonfájlok helye

Az újonnan létrehozott vagy újonnan módosított sablonokat a rendszer egy felhasználói profilmappában lévő almappába menti. A profilmappa almappái a felhasználó konfigurációs beállításait tartalmazzák. E mappák minden olyan adatot tartalmaznak, amely a központi felhasználói profilhoz szükséges.

Alapértelmezés szerint a felhasználói sablonfájlok a következő helyen találhatók:
C:\Documents and Settings\felhasználónév\Application Data\Microsoft\Templates
Megjegyzés: A felhasználói sablonfájlok helyét módosíthatja.

A sablonok mentési helyének módosítása

Az új sablonok mentési helyét a Microsoft Office Word 2007 alkalmazásban módosíthatja. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: Ha az új sablonok mentési helyét a Microsoft Office Word 2007 alkalmazásban módosítja, a módosítás az összes 2007-es Office-program sablonjaira érvényes lesz.
 1. Indítsa el a Word 2007 programot.
 2. Kattintson a Microsoft Office gombra, majd A Word beállításai parancsra.
 3. Kattintson a Speciális kategóriára.
 4. Az Általános csoportban kattintson az Alapkönyvtár gombra.
 5. Jelölje ki a Felhasználói sablonok elemet, majd kattintson a Módosítás gombra.
 6. A Hely módosítása párbeszédpanel Mappanév vagy Hely listájában módosítsa a beállítást arra a mappára, amelybe az új sablonokat menteni kívánja, majd kattintson az OK gombra.
 7. Kattintson az OK vagy a Bezárás gombra a Beállítások párbeszédpanel bezárásához.
A módosított elérési utat a Windows beállításjegyzéke rögzíti. A rendszer ezt az elérési utat fogja használni, amikor legközelebb új sablont kíván menteni. További tudnivalókat „A felhasználói és munkacsoport-sablonfájlok helyével kapcsolatos beállítások módosítása a Windows beállításjegyzékben” című rész tartalmaz.

Megjegyzés: A hálózati rendszergazda módosíthatja az új sablonok mentési helyét a 2007-es Microsoft Office Resource Kit csomag házirendsablonjai segítségével. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati rendszergazdával.

A Sablonok párbeszédpanelhez egyéni lapokat is hozzáadhat, ha létrehoz egy új mappát a saját profil Sablonok mappájában. Az új mappával megegyező nevű lapok megjelennek a Sablonok párbeszédpanelen. Ezek a lapok lehetővé teszik az új sablonok további kategorizálását.

A következő sablonlehetőségek érhetők el, ha a Microsoft Office gombra, majd az Új parancsra kattint.

Megjegyzés: A Microsoft Office Online területen további sablonok érhetők el.
Az Access 2007 alkalmazásban
 • Üres adatbázis
Az Excel 2007 alkalmazásban
 • Telepített sablonok
 • Sablonok
 • Új dokumentum meglévőből
 • Üres és legutóbbi dokumentumok
A PowerPoint 2007 alkalmazásban
 • Telepített sablonok
 • Sablonok
 • Új dokumentum meglévőből
 • Üres és legutóbbi dokumentumok
 • Telepített témák
A Word 2007 alkalmazásban
 • Telepített sablonok
 • Üres és legutóbbi dokumentumok
 • Sablonok
 • Új dokumentum meglévőből
Megjegyzés: A Microsoft Office Publisher 2007 és a Microsoft Office SharePoint Designer 2007 nem ugyanazt a felhasználói felületet használja, mint az előzőekben felsorolt 2007-es Office-programok.
A Publisher 2007 alkalmazásban
 • Mutasson a Fájl menü Új pontjára, majd kattintson egy kiadványtípusra.
A SharePoint Designer 2007 alkalmazásban
 • Mutasson a Fájl menü Új pontjára, majd kattintson egy sablonra.

Munkacsoport-sablonfájlok helye

Az erre a helyre mentett sablonok alapvetően azonosak a felhasználói sablonfájlok helyére mentett sablonokkal. Ez a hely azonban általában egy hálózati meghajtón lévő megosztott mappa.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a hálózati rendszergazda beállít egy megosztott helyet, amely sablonforrásul szolgál a teljes munkacsoport vagy vállalat számára. A munkacsoport-sablonfájlok helye általában egy írásvédett megosztott mappa.

A 2007-es Office-programok a meglévő sablonok tárolására szolgáló alapértelmezett felhasználói sablonfájlhely mellett a munkacsoport-sablonfájlok helyén további sablonokat keresnek.

A munkacsoport-sablonfájlok helyéről és a sablonok munkacsoporttal vagy vállalattal történő megosztásáról további információt a hálózati rendszergazdától kaphat.

Hirdetett és telepített sablonfájlok helye

A hirdetett sablonok a 2007-es Office-programok beépített sablonjai. Ezek a sablonok megjelennek a Sablonok párbeszédpanelen. A 2007-es Office-telepítés típusától függően előfordulhat, hogy nem minden sablon van telepítve a számítógépen. Ugyanakkor az összes 2007-es Office-program elérhetőként jeleníti meg a sablonokat a Sablonok párbeszédpanelen.

Amikor kiválaszt egy sablont, a 2007-es Office-program megállapítja, hogy a sablon telepítve van-e. Ha igen, megnyit egy új dokumentumot, amely az adott sablonon alapul. Ha a sablon meg van hirdetve, de nincs telepítve, a program felajánlja a sablon telepítését.

A Publisher 2007 telepített sablonjainak eltávolításához indítsa el a 2007-es Office telepítőprogramját, majd állítsa a sabloncsoport telepítési beállítását az Első használatkor telepítendő értékre. Ezzel gyakorlatilag eltávolítja a sablonokat a számítógépről. Ezt követően a sablonok újra hirdetett sablonokká válnak. A Microsoft Office Access 2007 nem engedélyezi a sablonok hirdetését, de azok beállíthatók a Nem érhető el értékre. A többi 2007-es Office-program nem sorolja fel a sablonokat külön összetevőként.

Alapértelmezés szerint a Microsoft Office termékcsomaggal telepített összes sablon a következő mappában érhető el:
C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Nyelvi azonosítószám
Megjegyzés: A Nyelvi azonosítószám egy négyjegyű kód, amely az aktuálisan telepített nyelvtípusokat jelzi. A 2007-es Office angol (amerikai) verziója például a 1033 mappát telepíti. Az arab verzió a 1025, a német verzió a 1031 mappát telepíti. A 2007-es Office-programok számos egyéb nyelvet támogatnak. Ezen felül egyszerre több nyelv is lehet telepítve a számítógépen. A Sablonok mappa ezért tartalmazhat több nyelvi azonosítóval jelzett mappát.

Nem fájlalapú sablonfájlok helye

A 2007-es Office-programok nem fájlalapú sablonok használatával hozzák létre az új munkafüzeteket, dokumentumokat, adatbázisokat és diákat. Amint a név is utal rá, ezeket a speciális fájlokat nem fizikai sablon alapján hozzák létre. Mindegyik 2007-es Office-program rendelkezik a megfelelő típusú új fájl létrehozásához szükséges információval.

Ha például a Word globális sablonja (Normal.dotm) alapján hoz létre üres dokumentumot, a Word ehhez a belsőleg tárolt beállításokat használja.

A felhasználói és munkacsoport-sablonfájlok helyével kapcsolatos beállítások módosítása a Windows beállításjegyzékében

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel (Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

A 2007-es Office-programok két beállításkulcs segítségével rögzítik a felhasználói és munkacsoport-sablonfájlok helyét. Mindkét beállítást a következő beállításkulcs rögzíti:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
A felhasználói sablonfájlok helyét a
UserTemplates
karakterláncérték,

a munkacsoport-sablonfájlok helyét a
SharedTemplates
karakterláncérték tárolja.

Ezek a karakterláncértékek mindaddig nem léteznek, amíg nem módosítja az egyéni sablonok alapértelmezett helyét. Alapértelmezés szerint az összes 2007-es Office-program keresi a telepített sablonokat, ezét nincs szükség karakterláncértékre a 2007-es Office-programok esetében.

Ha a felhasználói sablonfájlok helyét a „Felhasználói sablonfájlok helye” című részben leírtak szerint az alapértelmezett helyre módosítja, a
UserTemplates
karakterláncérték törlődik a beállításjegyzékből. Ha azonban a munkacsoport-sablonfájlok helyét módosítja az alapértelmezett helyre, a beállításjegyzék megtartja a
SharedTemplates
karakterláncértéket.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 924460 - Utolsó ellenőrzés: 2008. március 27. - Verziószám: 2.2
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Kulcsszavak: 
kbhowto kbinfo kbtemplate kbexpertisebeginner KB924460
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com