Galite gauti klaidos prane?im?, kai bandote atidaryti dialogo lang? ypatyb?s tinklo spausdintuv? kompiuteryje su Windows XP arba Windows Server 2003 kompiuteryje

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 924078 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?io straipsnio versijos Microsoft Windows Server 2003, ?r. 931318.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kliento kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP Professional ar Microsoft Windows Server 2003, galite pabandyti atidaryti su Spausdintuvas Ypatyb?s dialogo langas tinklo spausdintuv?, prijungtas prie Windows Server 2003 domeno valdiklis. Ta?iau, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
Funkcijos adres? Adresas d?l apsaugos klaida. Kai kuri? ar vis? nuosavyb?s puslapio gali b?ti nerodomi.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turi pa?alinti spausdintuvo ir susijusios spausdintuvo tvarkykl?s, ?diekite atitinkam? kar?t?sias pataisas ir v?l prie tinklo spausdintuvo:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Spausdintuvai ir faksai.
 2. Spustel?kite spausdintuv?, ir paspauskite klavi?? DELETE. Spustel?kite taip patikrinti.
 3. D?l to Failas meniu, spustel?kite Serverio ypatybes.
 4. Spustel?kite, Vairuotojai TAB.
 5. Spustel?kite susieti spausdintuvo tvarkykl?, ir tada spustel?kite Pa?alinti. Spustel?kite taip patikrinti.
 6. ?diegti kar?t?j? patais?, apra?yt? ?iame straipsnyje.

  Pastaba ?? veiksm? galima atlikti kitus ?ios proced?ros veiksmus.
 7. Prisijungti prie tinklo spausdintuvo.
Pastaba Turite naudoti administratoriaus abonement? norint atlikti ?iuos veiksmus.

Windows XP kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. ?ios kar?tosios pataisos taikomos tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei j?s ne smarkiai paveik? ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba Jei papildomoms problemoms arba jeigu sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?iame specifini? kar?t?j? patais?. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.
Windows XP, x 86 pagrindo versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Win32spl.dll5.1.2600.3014101,88812-Oct-200613:54x 86

Windows Server 2003 kar?t?j? patais? informacija

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? klient? kompiuteriuose, kuriuose veikia Microsoft Windows Server 2003 arba Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ?diegti kar?t?j? patais? 931318.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
931318Galite gauti klaidos prane?im?, kai bandote atidaryti dialogo lang? ypatyb?s bendrai naudojam? spausdintuv? prie kompiuterio su Windows Server 2003

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie kaip pavadinti veikian?i? kar?t?j? patais? paketus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
816915Nauja fail? pavadinim? schem? Microsoft Windows programin?s ?rangos naujinim? paketams
Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 924078 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kberrmsg kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbprb kbexpertiseinter kbmt KB924078 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 924078

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com