Negalima modifikuoti pagrindini? kompiuteri? failo arba Lmhosts fail? ? Windows Vista, Windows 7 ir Windows 8

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 923947 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai bandote pakeisti Hosts failo arba Microsoft Windows Vista, Windows 7 arba Windows 8 Lmhosts fail? galite gauti klaidos prane?im?, kuris pana?us ? vien? i? ?i? veiksm?.

Klaidos prane?imas 1

U?drausta prieiga prie C:\Windows\System32\drivers\etc\ ?eimininkai

Klaidos prane?imas 2

Nepavyko sukurti C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts failo.
Patikrinkite, ar mar?rutas ir failo pavadinimas yra teisingas.
?i problema atsiranda, nors galite ?eiti naudodami abonement?, turint? administratoriaus ?galiojimus.

Problemos sprendimas

Windows 8 atlikite ?iuos veiksmus:

1. Meniu prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ir pasirinkite Vis? program? esan?i? apatiniame de?iniajame kampe.

2. Ie?kokite Notepad programa ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite U?ra?in?.

3. Apa?ioje kairiajame kampe spustel?kite Paleisti kaip administratorius.

Pastaba: Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti ar taip.

4. Atidaryti Hosts fail? arba fail? Lmhosts, atlikti reikiamus pakeitimus ir tada spustel?kite ?ra?yti meniu Failas.


Windows Vista ir Windows 7, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtuk? prad?ti
  , spustel?kite Visos programos, spustel?kite Priedai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite U?ra?? knygel?, tada spustel?kite Paleisti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo teises
  Jeigu paklaus administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti ar taip.
 2. Atidaryti Hosts fail? arba fail? Lmhosts, atlikti reikiamus pakeitimus ir tada spustel?kite I?saugoti d?l to Redaguoti meniu. Jei naudojate Windows 7, jums reikia paspausti I?saugoti d?l to Failas meniu.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 923947 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
Rakta?od?iai: 
kbmsnclientportal kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbmt KB923947 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 923947

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com