Straipsnio ID: 923737 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
Galite i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, kad b?t? atkurti pirm? kart? ?diegus ?Internet Explorer? kompiuteryje nustatyti parametrai. Tai gali pad?ti pa?alinti triktis, kuri? gal?jo kilti d?l pakeist? parametr?. I? naujo nustat? ?Internet Explorer? parametrus ?io veiksmo negal?site anuliuoti ir prarasite visus anks?iau nustatytus parametrus.

Jei norite, kad mes i? naujo nustatytume ?Internet Explorer? parametrus, eikite ? skyri? Automatinis ?Internet Explorer? nustatymas i? naujo. Jei norite patys i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, eikite ? skyri? ?Internet Explorer? parametr? nustatymas i? naujo rankiniu b?du.

Automatinis ?Internet Explorer? parametr? nustatymas i? naujo

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
  ?is ?Fix it? sprendimas taikomas ?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?. Jei naudojat?s ?Windows 8?, eikite ? skyri? ?Internet Explorer? parametr? nustatymas i? naujo rankiniu b?du.

Vykdykite sprendim? ?Fix it?, kad b?t? automati?kai atidarytas dialogo langas I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus, kuriame gal?site i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus.
 1. Spustel?kite mygtuk? Fix it arba sait?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50195
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2


 2. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio pateikiamus veiksmus.
 3. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite Nustatyti i? naujo.

  Pa?ym?kite ?ym?s langel? Trinti asmeninius nustatymus, jei taip pat norite pa?alinti nar?ymo retrospektyvos, ie?kos paslaug? teik?j?, spartintuv?, pagrindini? puslapi?, apsaugos nuo sekimo ir ?ActiveX? filtravimo duomenis.

 4. Pritaikius numatytuosius ?Internet Explorer? parametrus spustel?kite U?daryti, tada spustel?kite Gerai.
 5. I?junkite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo. 

Pastabos.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?io vedlio nuorodos gali b?ti pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleiskite j? kompiuteryje, kuriame kilo problema. 
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Internet Explorer? parametr? nustatymas i? naujo rankiniu b?du

 1. U?darykite visus atidarytus ?Internet Explorer? ir nar?ykl?s langus.
 2. Paleiskite ?Internet Explorer?.

  Pastaba. Jei naudojat?s ?Windows 8?, paleiskite ?Internet Explorer?, skirt? staliniams kompiuteriams. Bus pakeisti ir ?Internet Explorer?, ir ?Internet Explorer?, skirtos staliniams kompiuteriams, parametrai.
 3. Meniu ?rankiai bakstel?kite arba spustel?kite Interneto parinktys. Jei nematote meniu ?rankiai, paspauskite ?Alt?.
 4. Lange Interneto parinktys bakstel?kite arba spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 5. Bakstel?kite arba spustel?kite Nustatyti i? naujo. Jei naudojate ?Windows Internet Explorer 6?, spustel?kite Atkurti numatytuosius parametrus.
 6. Dialogo lange I? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus bakstel?kite arba spustel?kite Nustatyti i? naujo.

  Pa?ym?kite ?ym?s langel? Trinti asmeninius nustatymus, jei taip pat norite pa?alinti nar?ymo retrospektyvos, ie?kos paslaug? teik?j?, spartintuv?, pagrindini? puslapi?, apsaugos nuo sekimo ir ?ActiveX? filtravimo duomenis.
 7. Pritaikius numatytuosius ?Internet Explorer? parametrus, bakstel?kite arba spustel?kite U?daryti, tada bakstel?kite arba spustel?kite Gerai.
 8. I?junkite ?Internet Explorer? ir paleiskite j? i? naujo. 
Pastabos.
 • Jei u?dar?te visus matomus langus, ta?iau bandant i? naujo nustatyti parametrus vis tiek pateikiamas klaidos prane?imas, gali b?ti veikian?i? program?, kuri? nematote. I? naujo paleiskite ?Windows?, paleiskite ?Internet Explorer? ir dar kart? pabandykite i? naujo nustatyti parametrus.
 • Jei nepavyksta paleisti ?Internet Explorer?, parametr? lang? galite atidaryti paspaud? ?Windows? klavi?? + R, lange Vykdyti ?ved? inetcpl.cpl ir paspaud? ?Enter?. Atidarius lang? atlikite 4?8 veiksmus.

Daugiau informacijos

Jei norite su?inoti, kas nutiks ?vairiems parametrams i? naujo nusta?ius ?Internet Explorer? parametrus, ?r. ?Internet Explorer? parametr? nustatymas i? naujo.

Vaizdo ?ra?as: Kaip i? naujo nustatyti ?Internet Explorer? parametrus (vaizdo ?ra?as angl? k.)

 
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=c989d6d8-f8f9-4cb5-a2f1-da6a7e89f18b 
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2

Savyb?s

Straipsnio ID: 923737 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 3 d. - Per?i?ra: 16.0
Taikoma:
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbhowto consumertargetwinfy13 KB923737

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com