Straipsnio ID: 923618 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft i?leido Microsoft Office 2003 pakeitim? paket?. ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip gauti pakeitim? paket? ir apie tai, kaip gauti s?ra?? klausim?, kuriuos nustato pakeitim? paket?. Be to, ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie problemas, kuri? gali kilti diegiant pakeitim? paket? ir apie tai, kaip nustatyti, ar yra ?diegtas pakeitim? paket?.

?VADAS

Microsoft Office 2003 3 pakeitim? paketas (SP3) yra saugos patobulinimai ir stabilumo patobulinim?. Kai nustato, kad yra ?trauktos su Office 2003 SP3 buvo anks?iau i?leistos atskiruose naujinimuose. Office 2003 SP3 sujungia anks?iau i?leisti taisym? ? vien? naujin?.

Daugiau informacijos

Paslaug? paketo informacija

S?ra?as klausim?, kurie pakeitim? paket? nustato

Microsoft Excel darbaknyg? yra prieinama, kuriame yra s?ra?as Office 2003 post-Service Pack 2 klausimus, kurie yra nustatytos Office 2003 SP3.

Pastaba Darbaknyg?je yra angl? kalba. Ne darbaknyg? bus i?verstas ? kitas kalbas.

?? fail? galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite Office2003System_SP3Changes.exe paket? dabar.

I?leidimo data: Rugs?jo 18, 2007

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
119591 Kaip ?sigyti "Microsoft" palaikymo failus i? interneto paslaugas
Microsoft nuskaityti ?is failas n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas ?ra?ytas padidinto saugumo serveriuose.

Pakeitim? paketas i?sprend?ia problemas, s?ra?as

Office 2003 SP3 i?sprend?ia klausimus, kurie yra apra?yti ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
938790 Klausimus, kurie yra nustatyti Excel 2003 Office 2003 Service Pack 3
938792 Klausimus, kurie pasirenkami Office 2003 Office 2003 Service Pack 3
938802 Klausimus, kurie yra nustatyti Outlook 2003 Office 2003 Service Pack 3
938801 Klausimus, kurie pasirenkami PowerPoint 2003 Office 2003 Service Pack 3
938799 Klausimus, kurie yra nustatyti Word 2003 Office 2003 Service Pack 3

Saugos biuletenius, kurie yra susij? su pakeitim? paketu

Office 2003 SP3 sprend?ia klausimus, kurie yra apra?yti ?iuos Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
940965 MS07-044: Microsoft Excel pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
936227 MS07-042: Microsoft XML Core Services pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
927198 MS07-002: Pa?eid?iamumas Microsoft Excel gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
922581 MS06-062: Pa?eid?iamum? biure gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
924191 MS06-061: Microsoft XML Core Services pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
910729 MS06-054: Microsoft Publisher pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
922968 MS06-048: Pa?eid?iamumas Microsoft Office gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
915384 MS06-039: Pa?eid?iamumas Microsoft Office filtrai gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
917284 MS06-038: Pa?eid?iamumas Microsoft Office gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
917285 MS06-037: Pa?eid?iamumas Microsoft Excel gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
916768 MS06-028: Pa?eid?iamumas Microsoft PowerPoint gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
917336 MS06-027: Microsoft Word pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas
905413 MS06-012: Pa?eid?iamumas Microsoft Office gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo
901190 MS06-009: Pa?eid?iamumas kor?jie?i? Input Method Editor (IME) gali leisti suteikti papildom? teisi?
902412 MS06-003: TNEF dekodavimo Microsoft Outlook ir Microsoft Exchange pa?eid?iamumas gali sudaryti nuotolinio kodo vykdymo s?lygas

Anks?iau i?leist? naujinim?, kurie pakeitim? pakete yra

Office 2003 SP3 ?traukti ?ie anks?iau i?leisti naujinimai:

924423 Apra?ymas naujinim?, Outlook 2003 ir Office 2003 MUI paket?: kovo 15, 2007
842532 Office 2003 Service Pack 1 apib?dinimas
887616 Apra?ymas Office 2003 Service Pack 2
892843 "Outlook 2003" saugos naujinimo apra?as: 2006 m. sausio 10 d.,
913807 Description of the update for Outlook 2003: kovas 14, 2006
924424 Office 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. spalio 10
914455 Saugos naujinimas Office 2003, Project 2003, ir OneNote 2003 apib?dinimas: 2006 m. liepos 11
923097 Office 2003 naujinimo apra?as: 2006 m. spalio 10
923272 Office 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. spalio 10
919029 Office 2003 naujinimo apra?as: 2006 m. lapkri?io 14
894542 Publisher 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. rugs?jo 12
921566 Office 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. rugpj??io 8
905756 Excel 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. kovo 14
917334 Microsoft Office Word 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. bir?elio 13
917151 Office 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. liepos 11
918419 Microsoft Office Excel 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. liepos 11
916518 Microsoft Office PowerPoint 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. bir?elio 13
913571 Office 2003 naujinim? apib?dinimas: kovas 14, 2006
924886 Description of the update for Office 2003: gruod?io 12, 2006
905645 Office 2003 saugos naujinimo apra?as: 2006 m. vasario 14
920103 InfoPath 2003 naujinimo apra?as: 2006 m. rugpj??io 8
925251 Description of the update for Office 2003: vasario 13, 2007
936048 Office 2003 saugos naujinimo apra?as: 2007 m. rugpj??io 14 d.,
940602 Excel 2003 saugos naujinimo apra?as: 2007 m. rugpj??io 14 d.,

Microsoft Office 2003 daugiakalbis vartotojo s?sajos paketas

Office 2003 SP3 taip pat Microsoft Office 2003 keli? kalb? vartotojo s?sajos paketo naujinimai. Daugiau informacijos apie ankstesn? Microsoft Office 2003 daugiakalbis vartotojo s?sajos paketas naujinim?, ?traukt? ? Office 2003 SP3, apsilankykite ?iose Microsoft svetain?se:
Microsoft Office 2003 Service Pack 1 skirtas daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda
Microsoft Office 2003 Service Pack 2 skirtas daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5&displaylang=en

Nauja ir atnaujinama ?ranga

?dieg? Office 2003 SP3, ?jungti arba i?jungti momentin? ta?kas COM apdraud?iant programoje Office 2003 galite naudoti registro rakt?.

Daugiau informacijos apie ?i? funkcij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938815Kaip ?jungti arba i?jungti momentin? ta?kas COM apdraud?iant programoje Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, registro rakt? galite naudoti nor?dami keisti ?d?t?j? MIME prane?imus, kurie yra apdoroti MIME prane?imas pasirodo prane?imo tekste "Outlook" 2003 m., skai?ius.

Daugiau informacijos apie ?i? funkcij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938817Kaip pakeisti ?terpt?j? Outlook 2003 procesai prie? MIME MIME prane?im? skai?ius yra dempingo kaina ? prane?imo tekst?
?dieg? Office 2003 SP3, j?s galite ?diegti priedus Microsoft Office Access 2003 "Windows Vista" kompiuteryje.

Daugiau informacijos apie ?i? funkcij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938809Klaidos prane?imas, kai bandote ?diegti su Access 2003 add-in visiems vartotojams naudojant Add-In Manager "Windows Vista" kompiuteryje: "?ia buvo ?ra?yta ? registr? klaida"

?inomos problemos

?inomos problemos ?diegus pakeitim? paket?

?dieg? Office 2003 SP3, kyla problem? naudojant a ?iek tiek lauke programos Access projekto (.adp).

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
943967?dieg? Office 2003 SP 3, kyla ?vairi? problem? programos Access projekto dirbant su bit? duomen? tipo stulpelio susieta SQL serverio lentel?
?diegus Microsoft Office pakeitim? paketas, jus paragins netik?tai i? naujo paleisti kompiuter?.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
905726J?s esate nelauktai paraginami paleisti kompiuter? jums ?diegus Office paslaug? paket? arba "Office" naujinim?
Po to galite ?diegti Office 2003 SP3, yra priedas, "ActiveX" valdiklis, ar COM priedas, gali veikti netinkamai programoje Office 2003.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938814Funkcionalum?, papildym?, ActiveX valdiklio, arba per COM priedas, suma?inamas arba funkcionalumas yra u?blokuotas ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, galite gauti klaidos prane?im? bandydami kurti nauj? MAPI form? programoje Outlook 2003.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938816Klaidos prane?imas, kai bandote sukurti nauj? MAPI form? programoje Outlook 2003: "kreiptis ? administratori?"
?dieg? Office 2003 SP3, priedai, kuriuose yra .gadget prat?sti negalima atidaryti programoje Outlook 2003.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938811Kai kurie priedai negali b?ti atidarytas "Outlook 2003" ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, greitai taupo funkcija neveikia kaip tik?tasi, Word 2003.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938808Greitai ?ra?o funkcijos programoje Word 2003 jau veikia ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, Microsoft Office Document Imaging programa gali veikti kaip tikimasi.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938813Gali kilti problem?, kai paleid?iate Microsoft Office Document Imaging program? ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, galite gauti klaidos prane?im? bandydami atidaryti arba ?ra?yti fail?.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
941636Gaunate klaidos prane?im? bandydami atidaryti fail? arba ?ra?yti fail? ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, negalite atidaryti kai kuri? Microsoft Excel darbaknygi?, kuriose yra Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) makrokomand?.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938806Nepavyksta atidaryti Microsoft Excel 5.0/95 darbaknyg?s failus, kuriuose yra Visual Basic for Applications makrokomandos Excel 2003 ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, Office versijos numeris jau ?ra?omas dokumento susiet?j? savybi?.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
938807Office failai, ?ra?yti tam tikrais formatais nebegali b?ti Office versijos numeris ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, patiriate problem?, jei norite prid?ti pasirinktinio ?vedimo lauko valdiklis arba s?ra?o lauko valdikl? ? form? arba ataskait?.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
945280Pasirinktinio ?vedimo lauko valdiklius ir s?ra?o lauko valdiklius Rodyti jokios vert?s arba neteisingos reik?m?s programoje Access 2003 ?dieg? Office 2003 Service Pack 3
?dieg? Office 2003 SP3, jau?iate kit? prieigos problem?.

Daugiau informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
945674Access 2003 post-Service Pack 3 kar?t?j? patais? paketo apra?as: 2007 m. gruod?io 18
?dieg? Office SP3 tam tikr? lokalizuota Office 2003 versijos, taikant diegimo valstybi? gali b?ti sugadintas. ?i? problem? gali sukelti veikimo sutrikimus Office 2003 programas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikyti ?? naujinim? sistema tiesiogiai ?dieg? Office SP3:
943452 Kritinis naujinimas Office 2003

Diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti Office 2003 Service Pack 3

Office 2003 Service Pack 3, kartu su diegimo instrukcijas ir diegimo strategijas, yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center. Nor?dami atsisi?sti ?? pakeitim? paket? i? Microsoft Download Center, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E25B7049-3E13-433B-B9D2-5E3C1132F206

Office 2003 Service Pack 3 skirtas daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketas

Office 2003 funkcines galimybes, ?diekite Office 2003 3 pakeitim? paketas skirtas daugiakalb?s vartotojo s?sajos paketui jei naudojate Microsoft Office 2003 daugiakalbis vartotojo s?sajos paketas. Atsisi?sti Multilingual User Interface Pack Office 2003 3 pakeitim? paket?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E6386D0D-954B-44A2-B8A1-E0F2E717D387

?alinimo informacij?

N?ra parinkties pa?alinimas naudojant ? Prid?ti arba ?alinti programas Valdymo skydo elemento. Nor?dami pa?alinti Office 2003 SP3 i? kompiuterio, turite pa?alinti Office 2003. Tada, i? naujo ?diegti Office 2003 i? originalaus Office 2003 kompaktin? disk?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
873125Nepa?alinamas Office 2003 produkt? pakeitim? paketai

Kaip nustatyti, ar yra ?diegtas pakeitim? paketas

Pakeitim? paketas yra failai, kurie yra versijos, kurios yra i?vardytos lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasVersija
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
POWERPNT.exe11.0.8169.0
Mso.dll11.0.8172.0
MSPUB.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
InfoPath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
Pastaba J?s neturite ?diegti ?? pakeitim? paket?, jei turite v?lesn?s versijos failus, yra i?vardytos lentel?je.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip nustatyti j?s? kompiuteryje ?diegta Office 2003 versij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
821549Kaip patikrinti, koki? versij? Office 2003 produkt?
Be to, ?ie failai yra ?diegta diegiant Office 2003 SP3.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOSA.exe
_preload.jsJpegim32.fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.SHPOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.LPKOutllibr.dll
Act3.SamLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.SamLookup.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllOutlook.hol
AcWzlib.mdeMapisvc.infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMCPS.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.ADMMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.XLLMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.XMLOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedir.dllOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPab.Sam
AW.dllMor6int.dllPabr.Sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32.flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPNG.dll
Calljs.jsMsb1enfr.itsPng32.flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.itsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPOWERPNT.exe
Cdlist.XMLMsCal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
CDO.dllMsconv97.dllPpintl.dll
Cdrimp32.fltMSDAIPP.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.XML
Cgmimp32.fltMsdmeng.dllPPTVIEW.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.RLLPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exePROFLWIZ.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.ChrMsgr3fr.LexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.XMLMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.XMLMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.aScMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.aScMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.FAEMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.FAEMso.ACLRecall.dll
Delimwin.FAEMso.dllRecovr32.CNV
Desksam.SamMSOAUTH.dllRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.FWP
DOM.jsMsoeuro.dllRiched20.dll
Dsitf.dllMsoHelp.exeRM.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointl.dllRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.RLLSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.Sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.Sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.XML
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.Sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.Sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32.fltMsoutl.OLBScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendTo.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSettext.js
ExchCsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.XMLMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.OLBSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.exe
Fdate.dllMSPUB.exeSnapview.ocx
Finder.exeMSPUB.tlbSOA.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.LexStocks.XML
Fpconfig.XMLMssp3ena.LexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.LexStslisti.dll
Fpdbnet.CSMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.IncMssp3fr.LexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSUMIF.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.LexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.LexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.PSP
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMStore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMSWord.OLBTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.CNVTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.CSName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.OPCTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.OPCUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.OPCUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32.fltOcrvc.datUnpack.exe
GotoURL.jsODBC.SamUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.SamUtility.MDA
Graphpia.dllOffcln.exeVbaac10.chm
Grintl32.dllOffice.dllVbe6.dll
Html32.CNVOffice.XMLVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
Impmail.dllOIS.exeVtidb.exe
Index.htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
InfoPath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
InfoPath.exeOL.SamVtpresat.dll
InfoPath.pipOladd.FAEWcag1_0.XML
Infref.chmOladdr.FAEWeblog.FWP
Inftoc.XMLOlappt.FAEWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.FAEWinword.exe
Inreftoc.XMLOlapuir.RLLWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.FAEWpft532.CNV
Invoiced.xsnOljrnlr.FAEWpft632.CNV
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32.flt
Invreq.xsnOlkprtid.XMLWrd6er32.CNV
Ipathpia.dllOlmail.FAEWrdprtid.XML
Ipclrwrp.dllOlmailr.FAEWrongver.XML
Ipclrwrp.dllOlnote.FAEWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.FAEXfile.PSP
Ipmain11.AWOlr.SamXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.FAEXlintl32.dll
Iptoc.XMLOltaskr.FAEXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.PSP
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.SamXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.SamXscan32.PSP

Informacija administratoriams apie .msp failus

Teis?s pakeitim? paket? sudaro rinkmen? Microsoft Windows Installer failas (.msp fail?), tiekiamas ? savaime i?siskleid?iantis vykdomasis failas. ?iuos .msp failus yra pasiskirst? ?? pakeitim? paket?:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Pavadinimas .msp fail?Apra?ymas
Mainsp3.mspTaikomas Office 2003
Owc11sp3.mspTaikomas Office 2003 ?iniatinklio komponentai
Owc102003sp3.mspTaikomas Office XP voratinklio komponentai

Funkcijos naujo komponentuose administratoriams

Jei j?s atnaujinsite savo administruojant? diegimo ta?k?, o jei recache ir i? naujo ?diegti Microsoft Office OneNote 2003 klient? kompiuteriuose, paleiskite komandin? eilut?, kurioje yra ? I? NAUJO ?DIEKITE = [funkcij? s?ra?as] nuosavyb?. ?i ypatyb? nurodo, ar norite ?diegti specifini? komponent? Office 2003 administracin?s paveiksliuke. Office 2003 SP3, vert?, [funkcij? s?ra?as] turtas yra toks:
I? NAUJO ?DIEKITE = VISI
I?samias proced?ras, kur paai?kinta, kaip atnaujinti administracini? vaizdas ir kaip atnaujinti kliento kompiuteryje, rasite "Atnaujinimas klient? i? lopas administracin?s vaizdas" skyriuje "Platinti Office 2003 produkt? atnaujinimus" temoje. Nor?dami per?i?r?ti "Platinti Office 2003 produkt? atnaujinimus" tema, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
Microsoft Office kompiuterio program? techniniame centre pateikiama naujausia administracini? atnaujinim? ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visi Office versijoms. Nor?dami gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 923618 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gegu??s 30 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Office Access 2003 Runtime
  • Microsoft Office InfoPath 2003
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner atdownload kbqfe kbdownload kbupdate kbfix kbmt KB923618 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 923618

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com