Kaip ?diegti ?Microsoft Office? suderinamumo paket?, kad b?t? galima atidaryti ir ?ra?yti ?Office Open XML? formatus ankstesn?mis ?Microsoft Office? versijomis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 923505 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?Microsoft? prid?jo naujus ?Office Open XML? formatus prie ?i? ?2007 Microsoft Office? ir ?2010 Microsoft Office? program?:
 • ?Microsoft Office Excel?
 • ?Microsoft Office PowerPoint?
 • ?Microsoft Office Word?
Yra suderinamumo paketas, u?tikrinantis, kad gal?site atidaryti ir ?ra?yti ?Office Open XML? formatus naudodamiesi ankstesn?mis ?Microsoft Office? versijomis. 

Suderinamumo paket? galite ?diegti kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Office 2003?, ?Microsoft Office XP? ar ?Microsoft Office 2000? programos. ?dieg? suderinamumo paket?, galite atidaryti, redaguoti, ?ra?yti ir kurti failus naudodami patikimus ?Office Open XML? formatus. 

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir ?gudusiems kompiuterio vartotojams.Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Kaip ?diegti suderinamumo paket?

Nor?dami ?diegti suderinamumo paket? ?Office XP? arba ?Office 2003?, atnaujinkite ?Office?, tada ?diekite suderinamumo paket?.

Jei j?s? kompiuteryje paleista ?Office 2000?, prie? ?diegdami suderinamumo paket?, neturite ?diegti joki? naujinim?. 1 veiksm? galite praleisti ir prad?ti nuo 2.

1 veiksmas. Apsilankykite ?Microsoft Update?

?Windows Vista? arba ?Windows 7?

 1. Spustel?kite mygtuk? Prad?ti, Visos programos, tada ? ?Windows? naujinimas.
 2. ?Microsoft Update? nuskaitys kompiuter?, kad gal?t? nustatyti, ar ?Microsoft Windows? ir kitos ?Microsoft? programos yra atnaujintos.
 3. Jei ?Windows? ar kitos ?Microsoft? programos kompiuteryje n?ra atnaujintos, b?site paraginti ?diegti naujausius naujinimus. Spustel?kite Diegti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Gali b?ti pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo. ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.

?Windows XP?

 1. Apsilankykite ?ioje ?Microsoft Update? ?iniatinklio svetain?je:
  http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
 2. Spustel?kite Express. ?Microsoft Update? nuskaitys kompiuter?, kad gal?t? nustatyti, ar ?Windows? ir kitos ?Microsoft? programos yra atnaujintos.
 3. Jei ?Windows? ar kitos ?Microsoft? programos kompiuteryje n?ra atnaujintos, b?site paraginti ?diegti naujausius naujinimus. Spustel?kite Diegti naujinimus.

2 veiksmas. Suderinamumo paketo diegimas

 1. Apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
  http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=3
 2. Kai atsidarys ?Microsoft Office? suderinamumo paketo, skirto 2007 m. ?Word?, ?Excel? ir ?PowerPoint? fail? formatams, ?iniatinklio puslapis, spustel?kite Atsisi?sti.

3 veiksmas. Suderinamumo paketo diegimas

Kad gal?tum?te tai padaryti, atlikite nurodytus veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? ?Windows? versij?.

?Windows Vista?

 1. Spustel?kite Paleisti.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Gali b?ti pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo. ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 2. Kai paraginama paleisti programin? ?rang?, spustel?kite Paleisti.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Spustel?kite ?ia nor?dami patvirtinti, kad sutinkate su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis, tada ? T?sti.
 4. Spustel?kite Gerai.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Gali b?ti pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo. ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 5. Kai suderinamumo paketas bus ?diegtas, spustel?kite Gerai.

?Windows XP?

 1. Du kartus spustel?kite Paleisti.
 2. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Spustel?kite ?ia nor?dami patvirtinti, kad sutinkate su ?Microsoft? programin?s ?rangos licencijos s?lygomis, tada ? T?sti.
 3. Spustel?kite Gerai.
 4. Kai suderinamumo paketas bus ?diegtas, spustel?kite Gerai.

4 veiksmas. Pakartotinis apsilankymas ?Microsoft Update? svetain?je

Nor?dami patikrinti, ar turite visus naujausius suderinamumo paketo naujinimus, dar kart? apsilankykite ?Microsoft Update? ?iniatinklio svetain?je:
http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=lt-lt
?Microsoft Update? nuskaitys kompiuter?, kad gal?t? nustatyti, ar ?Windows? ir kitos ?Microsoft? programos yra atnaujintos. Jei ?Windows? ar kitos ?Microsoft? programos kompiuteryje yra atnaujintos, neb?site raginami ?diegti naujausius naujinimus.

Kaip patikrinti, kad ?dieg?te suderinamumo paket?

Kad gal?tum?te tai padaryti, atlikite nurodytus veiksmus atsi?velgdami ? naudojam? ?Windows? versij?.

?Windows Vista? arba ?Windows 7?

 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  .
 2. Lauke Prad?ti ie?k? ?veskite appwiz.cpl ir spauskite ENTER.
 3. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos ir naujinimai patikrinkite, ar ?2007 Office? sistemos suderinamumo paketas? ?trauktas ? s?ra??.

?Windows XP?

 1. Spustel?kite Prad?ti, Paleisti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 2. S?ra?e ?iuo metu ?diegtos programos ir naujinimai patikrinkite, ar ?2007 Office? sistemos suderinamumo paketas? ?trauktas ? s?ra??.

Pana?ios problemos ir sprendimai

Problem? gali kilti, jei kompiuteris n?ra visi?kai atnaujintas, kad b?t? suderinamas su ?Office Open XML? formatais ir ?Office? program? pakeitimais, atsiradusiais jums ?diegus suderinamumo paket?. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
924074 Kaip atidaryti ir ?ra?yti 2007 ar 2010 m. program? ?Word?, ?Excel? ir ?PowerPoint? failus ankstesn?mis ?Office? program? versijomis

Savyb?s

Straipsnio ID: 923505 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. sausio 31 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
Rakta?od?iai: 
kbceip kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo KB923505

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com