Office 2003 naujinimo apra?as: 2006 m. spalio 10

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 923097 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft i?leido Microsoft Office 2003 naujinimas. ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip gauti atnaujinti. Be to, ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip nustatyti, ar atnaujinimas ?diegtas.

?VADAS

Microsoft i?leido Microsoft Office 2003 naujinimas. ?is naujinimas suteikia pagrind? SharePoint Team Services atidaryti ir i?saugoti failus naudojant Open XML rinkmen? format?, kuris yra 2007 Microsoft Office sistemos naujov?.

Daugiau informacijos

Paslaug? paketo informacija

?i problema pirm? kart? buvo pataisytas Office 2003 Service Pack 3. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gauti naujausi? pakeitim? paket? Office 2003. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
870924 Kaip ?sigyti naujausi? pakeitim? paket? Office 2003

Diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

Update for Office 2003 (KB923097) yra ?sik?rusi Microsoft Download Center. Atsisi?sti ?? naujinim? ir Rodyti diegimo instrukcijas ir diegimo strategijas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262C0FAD-DF10-4BDD-BBDF-605441DCE97B

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Update for Office 2003 (KB923097) yra failas, yra versija, kad yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaiko
Stslist.dll11.0.8103.02,824,97612-Aug-200616:39
J?s neturite ?diegti ?? naujinim?, jei turite v?lesn?s versijos fail?, yra i?vardytos lentel?je.

Siekiant nustatyti, ar jau turite ?? fail?, ie?koti j?s? kompiuterio kiet?jame diske. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.

Pastaba Nes yra kelios versijos Microsoft Windows, ?ie veiksmai gali b?ti skirtingi j?s? kompiuteryje. Jei jie, matyti j?s? produkto dokumentacijoje, nor?dami atlikti ?iuos veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paie?kos.
 2. ? ? Paie?kos rezultatai srit?, spustel?kite Visus failus ir aplankus pagal Ie?kos partneryje.
 3. ? ? Vis? arba dal? failo vardo ?ra?ykite Stslist.dll, tada spustel?kite Paie?kos.
 4. Fail? s?ra??, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? ir tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. D?l to Versija skirtuke, nustatyti fail?, kompiuteryje yra ?diegta versija.

Informacija administratoriams apie .msp failus

Update for Office 2003 (KB923097) sudaro rinkmen? Microsoft Windows Installer failas (.msp fail?). .Msp fail? supakuojamas ? savaime i?siskleid?iantis vykdomasis failas. ?is .msp failas yra platinama ?? naujinim?:
STSLIST.msp
I?samias proced?ras, kur paai?kinta, kaip atnaujinti administracini? vaizdas ir kaip atnaujinti kliento kompiuteryje, rasite "Atnaujinimas klient? i? lopas administracin?s vaizdas" skyriuje "Platinti Office 2003 produkt? atnaujinim?" temoje. Nor?dami per?i?r?ti "Platinti Office 2003 produkt? atnaujinimus" tema, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://Office.Microsoft.com/en-us/ork2003/HA011402381033.aspx
Office Admin Update Center Office IT specialistams yra naujausia administracini? atnaujinim? ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visi Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office Admin Update Center, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/Office/bb267346.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 923097 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft SharePoint Team Services
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
Rakta?od?iai: 
kboffice2003sp3fix kbsavefile kbopenfile kbexpertisebeginner kbqfe kbfix kbupdate atdownload kbmt KB923097 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 923097

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com