Dobijate poruku o gre?ci pri poku?aju da otvorite tip datoteke koji blokiraju postavke smernica registratora u programu Word 2010, Word 2007 ili Word 2003

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 922849 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

U programu Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 ili Microsoft Office Word 2003 poku?avate da otvorite datoteku koja je sa?uvana u Microsoft Word formatu. Kada to uradite, datoteka se ne otvara.

Pored toga, dobijate jednu od slede?ih poruka o gre?ci:
Poku?avate da otvorite tip datoteke koji blokira postavka smernica registratora.
Poku?avate da otvorite datoteku koja je kreirana u starijoj verziji sistema Microsoft Office. Otvaranje ovog tipa datoteke blokira postavka smernica registratora.
Poku?avate da otvorite tip datoteke tip_datoteke koji blokiraju postavke blokiranja datoteke u centru za pouzdanost.
Napomena Sli?nu poruku o gre?ci mo?da ?ete dobiti pri poku?aju ?uvanja datoteke. U tom slu?aju, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
945800 Poruka o gre?ci pri poku?aju ?uvanja dokumenta u programu Word 2007 ili Word 2003: ?Poku?avate da sa?uvate datoteku koju blokira postavka smernica registratora?

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ukoliko je ispunjen neki od slede?ih uslova:
 • Poku?avate da otvorite datoteku koja je sa?uvana u nekom od starijih Word formata. Word 2010 vi?e ne podr?ava dokumente sa?uvate u slede?im Word formatima:
  • Microsoft Word za Windows 1.x
  • Microsoft Word za Windows 2.x
  • Microsoft Word za Macintosh 4.x
  • Microsoft Word za Macintosh 5.x
  • Microsoft Word 6.0 binarni dokumenti i predlo?ci
  • Microsoft Word 95 binarni dokumenti i predlo?ci
 • Poku?avate da otvorite datoteku koja je sa?uvana u nekom od starijih Word formata. Word 2007 vi?e ne podr?ava dokumente sa?uvate u slede?im Word formatima:
  • Microsoft Word za Windows 1.x
  • Microsoft Word za Windows 2.x
  • Microsoft Word za Macintosh 4.x
  • Microsoft Word za Macintosh 5.x
 • Administrator je ograni?io tipove dokumenata koje mo?ete otvoriti ili sa?uvati u programu Word 2007 ili Word 2003. Administrator mo?e da postavi klju? registratora za ograni?avanje ove funkcionalnosti.

  Za Word 2007, klju? registratora se mo?e postaviti u administrativnim predlo?cima za sistem Office 2007. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?Word 2007? odeljka ?Vi?e informacija?.

  Za Word 2003, bezbednosna ispravka 934181 omogu?ava administratoru da blokira mogu?nost ?uvanja ili otvaranja datoteka u programu Word 2003. Vi?e informacija potra?ite u pododeljku ?Word 2003? odeljka ?Vi?e informacija?.

RE?ENJE

Da biste otvorili datoteke koje blokira registrator, mo?ete onemogu?iti ograni?enje otvaranja prezentacija koje blokiraju postavke registratora programa Word. Da biste to uradili, koristite neki od slede?ih metoda.

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows

1. metod: onemogu?avanje ograni?enja za otvaranje dokumenata odre?enih tipova

Word 2010

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Word 2007

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Word 2003

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

2. metod: kori??enje pouzdane lokacije ili kreiranje lokacije izuzetaka

Da biste to uradili, sledite ove korake u skladu sa verzijom programa Word koju koristite:
 • U programu Word 2010, ako imate poverenja u datoteku koju ?elite da otvorite, tu datoteku mo?ete otvoriti ?ak i ako registrator blokira taj tip datoteke. Postavke smernica registratora mo?ete izmeniti tako ?to ?ete premestiti datoteku na pouzdanu lokaciju.

  Vi?e informacija o kreiranju, uklanjanju ili promeni pouzdane lokacije za datoteke potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
 • U programu Word 2007, ako imate poverenja u datoteku koju ?elite da otvorite, tu datoteku mo?ete otvoriti ?ak i ako registrator blokira taj tip datoteke. Postavke smernica registratora mo?ete izmeniti tako ?to ?ete premestiti datoteku na pouzdanu lokaciju.

  Vi?e informacija o kreiranju, uklanjanju ili promeni pouzdane lokacije za datoteke potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
 • U programu Word 2003 ne postoje pouzdane lokacije. Mo?ete kreirati lokaciju izuzetaka da biste izmenili postavke smernica registratora. Da biste kreirali lokaciju izuzetaka, sledite ove korake:

  Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije


Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

3. metod: obra?anje administratoru sistema

Office 2010

Office 2010 administrativne datoteke predlo?ka (ADM, ADMX/ADML) i alatku za prilago?avanje sistema Office mo?ete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center na adresi Ova ispravka obezbe?uje a?urirane datoteke predlo?ka smernica grupe za omogu?avanje ili zamenu podrazumevano blokiranih datoteka ili blokiranje dodatnih tipova datoteka.

Otvaranje dolenavedenih tipova datoteka mo?e se kontrolisati putem postavki blokiranja datoteke.

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Office 2007

Obratite se administratoru sistema radi promene postavki registratora promenom smernica. Ispravka ?Administrativne datoteke predlo?ka (ADM, ADMX, ADML) sistema Office 2007 (SP2) i alatka za prilago?avanje sistema Office? mo?e se preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center na adresi Ova ispravka obezbe?uje a?urirane datoteke predlo?ka smernica grupe za omogu?avanje ili zamenu podrazumevano blokiranih datoteka ili blokiranje dodatnih tipova datoteka..

Postavka smernica grupe ?Blokiranje otvaranje datoteka pre verzije? obezbe?uje listu tipova datoteka koji se mogu blokirati. Tipovi datoteka su navedeni hronolo?kim redosledom, a izbor jednog name?e blokiranje prethodnih verzija (izuzev izabrane verzije). Verzije programa Word navedene su ispod.

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

DODATNE INFORMACIJE

Ograni?avanje datoteka u programu Microsoft Word

Word 2010


Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Word 2007

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Word 2003

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Svojstva

Identifikator ?lanka: 922849 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
Klju?ne re?i: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB922849

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com