Primi?i un mesaj de eroare atunci când încerca?i să deschide?i un tip de fi?ier care a fost blocat de setările politicii pentru registry în Excel 2010, Excel 2007 sau Excel 2003

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 922848 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

SIMPTOME

Când încerca?i să deschide?i un fi?ier care a fost salvat într-un format Microsoft Excel, fi?ierul nu se deschide. În plus, primi?i următorul mesaj de eroare:
Încerca?i să deschide?i un tip de fi?ier care este blocat de către setările politicii de registry.

Încerca?i să deschide?i un tip de fi?ier <<Tip_fi?ier>> care a fost blocat de către setările de Blocare fi?iere din Centrul de autorizare.
Dacă primi?i un mesaj de eroare asemănător când încerca?i să salva?i un fi?ier, consulta?i următorul articol din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
945797 Primi?i un mesaj de eroare atunci când încerca?i să salva?i un tip de fi?ier care a fost blocat de setările politicii pentru registry în Excel 2007 sau în Excel 2003

CAUZĂ

Problema poate apărea dacă un administrator a restric?ionat tipurile de fi?iere care se pot deschide în Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 sau Microsoft Office 2003. Pentru aceasta, un administrator poate seta o cheie de registry pentru a restric?iona această func?ionalitate.

Implicit, următoarele tipuri de fi?iere sunt blocate în Excel 2010:
 • Registre de lucru Excel 4
 • Foi de lucru Excel 4
 • Foi de lucru Excel 3
 • Foi de lucru Excel 2
 • Foi de macrocomenzi ?i fi?iere de programe de completare Excel 4
 • Foi de macrocomenzi ?i fi?iere de programe de completare Excel 3
 • Foi de macrocomenzi ?i fi?iere de programe de completare Excel 2
Pentru Excel 2010, cheia de registry poate fi setată în ?abloanele administrative pentru sistemul Office 2010. Pentru mai multe informa?ii, consulta?i subsec?iunea „Excel 2010” din sec?iunea „Mai multe informa?ii”.

Pentru Excel 2007, cheia de registry poate fi setată în ?abloanele administrative pentru 2007 Office System. Pentru mai multe informa?ii, consulta?i subsec?iunea „Excel 2007” din sec?iunea „Mai multe informa?ii”.

Pentru Excel 2003, actualizarea 933666 permite administratorului să blocheze capacitatea de a salva sau de a deschide fi?iere în Excel 2003. Pentru mai multe informa?ii, consulta?i subsec?iunea „Excel 2003” din sec?iunea „Mai multe informa?ii”.

Implicit, următoarele fi?iere sunt blocate în Microsoft Office 2003 Service Pack 3:
 • Diagrame Microsoft Excel 4.0 (.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
938810 Informa?ii despre anumite formate de fi?ier care sunt blocate după ce instala?i Office 2003 Service Pack 3

REZOLUȚIE

Pentru a rezolva problema, efectua?i una dintre următoarele ac?iuni:
 • În Excel 2010, restric?ia de a deschide fi?ierul poate fi eliminată dacă urma?i pa?ii de mai jos.
  1. Face?i clic pe fila Fi?ier.
  2. Sub Ajutor, face?i clic pe Op?iuni.
  3. Face?i clic pe Centru de autorizare, apoi face?i clic pe Setări Centru de autorizare.
  4. În Centrul de autorizare, face?i clic pe Setări blocare fi?ier.
  5. Pentru a permite deschiderea unui fi?ier care este blocat, face?i clic pentru a debifa caseta de selectare pentru acel tip de fi?ier.
  6. Face?i clic pe OK de două ori.
  Pe lângă ace?ti pa?i, ave?i posibilitatea să muta?i fi?ierul într-o loca?ie de încredere pentru a înlocui setările politicii pentru registry.
 • În Excel 2007, dacă ave?i încredere în fi?ierul pe care dori?i să îl deschide?i, ave?i posibilitatea să muta?i fi?ierul într-o loca?ie de încredere pentru a înlocui setările politicii pentru registry.

  Pentru mai multe informa?ii despre cum se creează, se elimină sau se modifică o loca?ie de încredere pentru fi?iere, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://office.microsoft.com/ro-ro/word-help/create-remove-or-change-a-trusted-location-for-your-files-HA010031999.aspx
 • În Excel 2003, nu există loca?ii de încredere. Ave?i posibilitatea să crea?i o loca?ie de excep?ie pentru a înlocui setările politicii pentru registry. Pentru a crea o loca?ie de excep?ie, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Închide?i Excel 2003.
  2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
  3. Găsi?i ?i face?i clic pentru a selecta una dintre următoarele subchei de registry:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common


   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Common
  4. Indica?i spre New în meniul Edit, apoi face?i clic pe Key.
  5. Tasta?i OICEExemptions pentru numele cheii.
  6. Indica?i spre New în meniul Edit, apoi face?i clic pe String Value.
  7. Tasta?i un nume de ?ir, apoi apăsa?i pe ENTER. De exemplu, tasta?i DirectorExceptat.
  8. Face?i clic cu butonul din dreapta pe numele ?irului pe care l-a?i tastat la pasul 7, apoi face?i clic pe Modify.
  9. În caseta Value data, tasta?i calea directorului care con?ine fi?ierul, apoi face?i clic pe OK.

   Notă Trebuie să crea?i folderul. Niciun subfolder nu este exceptat automat. Pentru toate folderele suplimentare pe care dori?i să le excepta?i, repeta?i pa?ii 6-9.
  10. În meniul File, face?i clic pe Exit pentru a ie?i din Registry Editor.
 • Lua?i legătura cu administratorul de sistem pentru a modifica setarea de politică de grup.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Excel 2010

Pentru a restric?iona tipurile de fi?iere care se pot deschide sau salva în Excel 2010, un administrator poate utiliza ?abloanele administrative din sistemul Office 2010 pentru a configura registry pe computerul client. Note

Excel 2007

Pentru a restric?iona tipurile de fi?iere care se pot deschide în Excel 2007, un administrator poate utiliza ?abloanele administrative din 2007 Office System pentru a configura registry pe computerul client.

Tabelul următor con?ine numele DWORD pe care le poate adăuga un administrator la registry pentru a restric?iona anumite tipuri de fi?iere utilizând subcheia FileOpenBlock. În plus, tabelul con?ine tipurile de fi?iere corespunzătoare care sunt restric?ionate.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Nume DWORDTipuri de fi?iere care sunt restric?ionate
OpenXmlFiles.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm, .xlam
Binary12Files.xlsb
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll (.dll)
Note

Excel 2003

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare a registry. Însă dacă modifica?i registry în mod incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi restaura?i registry dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se creează copii de rezervă si cum se pot restaura cheile de registry în Windows


Un administrator poate restric?iona tipurile de fi?iere care se pot deschide în Excel 2003. Această capacitate nu a fost furnizată în Microsoft Office 2003 în momentul lansării ini?iale. Pentru a restric?iona tipurile de fi?iere care se pot deschide în Excel 2003, instala?i actualizarea de securitate 933666.

Pentru mai multe informa?ii despre actualizarea de securitate 933666, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
933666 Descrierea actualizării de securitate pentru Excel 2003: 8 mai 2007

Pentru a restric?iona tipurile de fi?iere care se pot deschide în Excel 2003, un administrator poate utiliza una dintre următoarele metode:
 • Utiliza?i ?abloanele administrative Office 2003 actualizate pentru a configura registry pe computerul client.
 • Modifica?i registry adăugând o setare de cheie de registry pe computerul client. Pentru a descărca actualizarea de ?ablon administrativ Office 2003 Service Pack 3 (ADM), pentru fi?ierele OPA ?i pentru textul explicativ, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=BA8BC720-EDC2-479B-B115-5ABB70B3F490&displaylang=en
Tabelul următor con?ine numele DWORD pe care le poate adăuga un administrator la registry pentru a restric?iona anumite tipuri de fi?iere utilizând subcheia FileOpenBlock. În plus, tabelul con?ine tipurile de fi?iere corespunzătoare care sunt restric?ionate.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Nume DWORDTipuri de fi?iere care sunt restric?ionate
BinaryFiles.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlw, .xlb
HtmlandXmlssFiles.mht, .mhtml, .htm, .html, .xml, .xmlss
XmlFiles.xml
DifandSylkFiles.dif, .slk
TextFiles.txt, .csv, .prn
XllFiles.xll
ConvertersToate formatele de fi?ier care sunt disponibile utilizând un convertor de text (inclusiv Pachetul de compatibilitate Office)
DatabaseandDatasourceFiles.odc, .udl, .dsn, .dbc, .dqy, .iqy, .oqy, .rqy, .mde, .mdb, .dbf, .ade, .adp, .cub
LotusandQuattroFiles.wk1, .wk4, .wj3, wk1 FMT, .wks, .wk3, wk3 FM3, .wj2, .wq1, .fm3, .wj1
LegacyBinaryFilesFi?iere diagrame Microsoft Excel 4.0 (.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesFi?iere DBF 2 (dBASE II) (.dbf) (Office 2003 SP3)
Pentru a activa setările pentru subcheia FileOpenBlock, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i Excel.
 2. Dacă executa?i Excel 2003, instala?i actualizarea de securitate 933666 dacă nu este instalată, apoi trece?i la pasul 3. Dacă executa?i Excel 2007, trece?i la pasul 3.
 3. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 4. Găsi?i ?i face?i clic pentru a selecta una dintre următoarele subchei de registry:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileOpenBlock
  Dacă subcheia FileOpenBlock nu există, urma?i ace?ti pa?i pentru a o crea:
  1. Face?i clic pentru a selecta subcheia Security.
  2. În meniul Edit, indica?i spre New, apoi face?i clic pe Key.
  3. Tasta?i FileOpenBlock, apoi apăsa?i pe ENTER.
 5. Indica?i spre New în meniul Edit, apoi face?i clic pe DWORD Value.
 6. Tasta?i numele DWORD pe care dori?i să îl restric?iona?i, apoi apăsa?i pe ENTER. De exemplu, tasta?i BinaryFiles.
 7. Face?i clic cu butonul din dreapta pe numele DWORD pe care l-a?i tastat în pasul 6, apoi face?i clic pe Modify.
 8. În caseta Value Data, tasta?i 1, apoi face?i clic pe OK.
 9. În meniul File, face?i clic pe Exit pentru a ie?i din Registry Editor.
Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
945797 Primi?i un mesaj de eroare atunci când încerca?i să salva?i un tip de fi?ier care a fost blocat de setările politicii pentru registry în Excel 2007 sau în Excel 2003

Proprietă?i

ID articol: 922848 - Ultima examinare: 18 septembrie 2011 - Revizie: 2.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Cuvinte cheie: 
kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB922848

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com