ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกเนื้อหาหรือสมัครสมาชิกเนื้อหาซื้อจากบริการออนไลน์บนอุปกรณ์ที่ตรวจสอบ PlaysForSure: " 0xC00D10BC - Windows Media Player ไม่สามารถปรับแฟ้มได้เนื่องจากอุปกรณ์จำเป็นต้องปรับปรุง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922814 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณซื้ออุปกรณ์ที่ตรวจสอบ PlaysForSure และคุณได้ติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ดังกล่าวปรากฏขึ้นให้ติดตั้งอย่างถูกต้อง ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณคัดลอกเนื้อหาที่ถูกริพมาจากซีดี ในสถานการณ์สมมตินี้ อุปกรณ์จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อคุณคัดลอกซื้อเนื้อหาหรือสมัครสมาชิกเนื้อหาจากบริการออนไลน์ เมื่อคุณพยายามที่จะคัดลอกเนื้อหาชนิดนี้ เนื้อหาจะถูกคัดลอกไม่ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
0xC00D10BC - Windows Media Player ไม่สามารถปรับแฟ้มได้เนื่องจากอุปกรณ์จำเป็นต้องปรับปรุง
Rio ถึงอุปกรณ์ที่มีเฟิร์มแวร์ PlaysForSure อาจมีปัญหาที่อธิบายในบทความนี้

สาเหตุ

ใหม่ผ่านการตรวจสอบ PlaysForSure อุปกรณ์ทั้งหมดใช้ไดรเวอร์ Media Transfer Protocol (MTP) เพื่อที่คัดลอกแฟ้ม ไปยังอุปกรณ์ และ จากอุปกรณ์ โปรแกรมควบคุมนี้กล่าวสนับสนุนการดำเนินการอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเล่นการจัดการการลิขสิทธิ์ดิจิทัล Microsoft Windows Media ซื้อ (DRM) และการโอนย้าย -ได้รับการป้องกันเนื้อหา นอกจากนี้ โปรแกรมควบคุมนี้กล่าวสนับสนุนการดำเนินการอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเล่นของการสมัครสมาชิกเนื้อหาที่มีการป้องกันด้วย Windows Media DRM และการโอนย้าย เมื่อได้รับการป้องกันเนื้อหาจะถูกโอนย้าย มีประเมินอุปกรณ์รับการตรวจสอบว่า อุปกรณ์นั้นสามารถอย่างถูกต้องบังคับนโยบายและสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

การปรับปรุงล่าสุดถูกทำข้อมูลที่ถูกใช้ โดยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการประเมินอุปกรณ์ การปรับปรุงนี้ปรากฏในการค้นหา defect อยู่ภายในโปรแกรมควบคุมที่กล่าวไว้ใน Microsoft Windows Media Player 10 ดังนั้น อุปกรณ์บางอย่างไม่ถูกต้องถูกกำหนดในการถูกยกเลิก และจะไม่สามารถรับเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft แต่มุ่งหวังให้ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น

การแก้ปัญหานี้ ให้ติดต่อ Microsoft Product Support Services เพื่อรับ hotfix สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของ Microsoft Product Support Services และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:ในกรณีพิเศษ อาจมีการยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์หากผู้เชี่ยวชาญในการให้การสนับสนุนของ Microsoft ระบุว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อมูลการดาวน์โหลด

windows Media Player 10 สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 x 86
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 86 WindowsServer2003 KB922814 x
windows Media Player 10 สำหรับ Microsoft Windows Server 2003 x 64
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ ENU.exe 64 WindowsServer2003.WindowsXP KB922814 x
windows Media Player 10 สำหรับ Microsoft Windows XP
แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ INTL.exe 86 WindowsMedia10 KB922814 x

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wpdmtpdr.dll5.2.3810.4045331,77619-ก.ค.-200609:36x86
Wpdmtpdr.dll5.2.3790.3706331,26417-ก.ค.-200620:56x86
Wpdmtpdr.dll5.2.3790.3706532,48017-ก.ค.-200618:18x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922814 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Media Player 10
Keywords: 
kbwinserv2003sp2fix kbtshoot kbfix kbmt KB922814 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922814

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com