การแก้ไข: การตั้งค่าที่โปรแกรมไม่ตอบสนองเมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่าน ทางอินทราเน็ต และผู้ใช้คลิกติดตั้ง หรือเรียกใช้บนหน้าการเผยแพร่ใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922774 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยี ClickOnce ผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่าน ทางอินทราเน็ต ผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์อาจคลิกติดตั้งหรือเรียกใช้บนหน้าการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมติดตั้งไม่ตอบสนอง นอกจากนี้ ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมติดตั้งทำงานอย่างที่คาดไว้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้รุ่นของ Internet Explorer ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าความปลอดภัย Internet Explorer สำหรับการเรียกใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ได้เซ็นชื่อ ด้วย Authenticodeตัวเลือกภายใต้คอมโพเนนต์ Reliant กรอบการทำงานของ.NETตั้งค่าเป็นที่ปิดใช้งานหรือแสดงกล่องโต้ตอบ. การตั้งค่าเหล่านี้ป้องกันคุณจากการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่าน ทาง อินทราเน็ต ถึงแม้ว่าส่วนประกอบถูกเซ็นชื่อ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ดาวน์โหลด และติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า การขอรับ.NET Framework 3.5 SP1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญขั้นตอนเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของคุณ ขั้นตอนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากผู้ใช้ที่มีเจตนาร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส ขอแนะนำให้ใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อใช้งานตามที่ออกแบบมา หรือเพื่อใช้ความสามารถต่างๆ ของโปรแกรมตามที่กำหนดไว้ ก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง ขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ขั้นตอนนี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณเลือกที่จะใช้ขั้นตอนนี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องระบบของคุณ ขอแนะนำให้คุณใช้ขั้นตอนนี้เมื่อคุณจำเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น

หมายเหตุ:ทำงานต่อไปนี้ต้องการแก้ไขควรจะใช้เมื่อการติดตั้ง.NET Framework 3.5 SP1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าไม่ practical เท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่านี้เรียกใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ได้เซ็นชื่อ ด้วย Authenticodeตัวเลือกภายใต้คอมโพเนนต์ Reliant กรอบการทำงานของ.NETเมื่อต้องการที่เปิดใช้งานใน Internet Explorer โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกระดับที่กำหนดเอง.
 4. ในการการตั้งค่ากล่อง คลิกเปิดใช้งานภายใต้เรียกใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ได้เซ็นชื่อ ด้วย Authenticode.
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่เมื่อต้องการยืนยันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
 6. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ClickOnce ไปยังไซต์อินทราเน็ต โปรแกรมติดตั้งขึ้นกับการตั้งค่าโซนความปลอดภัยของอินทราเน็ต หากคุณ ปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ไปยังอินเทอร์เน็ตไซต์ เซ็ตอัพที่โปรแกรมขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโซนการรักษาความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ ClickOnce แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/t71a733d (vs.80)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้โซนความปลอดภัย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
174360วิธีการใช้โซนความปลอดภัยใน Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922774 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 8 on Windows Server
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbprb kbexpertiseinter kbbug kbtshoot kbmt KB922774 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922774

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com