ms06-067: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-067 บูเลทีนการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลไฟล์และตัวเลือกการใช้งาน เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

หมายเหตุ

 • ควบคุมการพรอมต์ก่อนการโหลด

  หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ที่ไม่ได้ใช้เทคนิคที่แนะนำ สำหรับเทคนิคต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx
  เมื่อมีการโหลดคอนโทรลต่างๆ ในเว็บเพจแล้ว คอนโทรลไม่ได้รับการแก้ไขโดยการทำงานของอัพเดทนี้ คอนโทรลต่างๆ เหล่านี้รวมถึงคอนโทรลต่างๆ ที่ใช้ใน Macromedia Shockwave Director ใน QuickTime Player และใน Virtools Web Player เมื่อ Windows พบว่าตัวควบคุมไม่มีการทำงาน ระบบจะพรอมต์ผู้ใช้ก่อนที่จะโหลดตัวควบคุมนั้นๆ
 • คอนโทรล ActiveX ที่ใช้ Java Platform, Standard Edition 1.3 หรือ 1.4

  หลังจากที่คุณคลิกที่ตัวควบคุม ActiveX แอปเพล็ตในโปรแกรมที่เรียกใช้ตัวควบคุมแอปเพล็ต โดยใช้ Java Platform มาตรฐาน Edition (J2SE) 1.3 หรือ J2SE 1.4 โฟกัสไม่ได้กลับไปยังตัวควบคุมแอปเพล็ต คุณต้องคลิกที่ตัวควบคุมอีกครั้งเพื่อกำหนดโฟกัส การทำงานของโฟกัสทำงานอย่างถูกต้องใน J2SE 1.5 การดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดของ J2SE ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Sun Microsystems, Inc.::
  http://java.sun.com/j2se
  สำหรับเทคนิคต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคอนโทรล ActiveX ทำงานได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ช่วย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN::
  http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx
 • ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 910620 รวมถึงการแก้ไขที่มีเอกสารในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS06-004 ยกเลิกการปรับปรุงยังมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows Internet Explorer ที่ถูกนำออกใช้หลัง จากรุ่นบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-004 และ หลังการวางจำหน่ายของบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS04-038
 • ถ้ายกเลิกการปรับปรุง 873377 ยกเลิกการปรับปรุง 889669 หรือ เกิด Internet Explorer เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่ bulletin การรักษาความปลอดภัย MS04-038 ไม่มีการติดตั้ง และ ถ้าคุณต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในการยกเลิกการปรับปรุง 896727 คุณต้องทำตามคำแนะนำในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 897225 มิฉะนั้น ฮอตฟิกซ์ Internet Explorer ทั้งหมดที่คุณได้ติดตั้งจะถูกเอาออก
  897225วิธีการติดตั้งฮอตฟิกซ์ที่มีในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับ Internet Explorer 6 Service Pack 1

ปัญหาที่ทราบ

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ แอปพลิเคชันเว็บที่ reliant ในสคริปต์ในเพจของการอาจล้มเหลวเนื่องจากการเป็นจุดบกพร่องเสถียรภาพในโปรแกรมของสคริปต์ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข และรวมอยู่ในการปรับปรุงล่าสุดของ JScript สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  917344ms06-023: ช่องโหว่ใน Microsoft JScript อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล
 • ใน Microsoft Windows XP มี Service Pack 2 และ ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 รายการใน'แผงควบคุม'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมแสดงรายการโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ใต้ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรแกรมปรับปรุง ใน Windows XP with Service Pack 2 รายการ Add or Remove Programs แสดงอัพเดทนี้ใต้ Windows XP - Software Updates ใน Windows XP with Service Pack 2 ส่วน Add or Remove Programs ไม่แสดงข้อมูล "Installed On" สำหรับอัพเดทซอฟท์แวร์นี้ ดังนั้นอัพเดทซอฟท์แวร์นี้ไม่ปรากฏในลำดับการติดตั้ง แต่กลับกัน อัพเดทซอฟท์แวร์นี้ปรากฏที่ส่วนบนของรายการ Windows XP – Software Updates
 • หลังจากคุณติดตั้งปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แล้ว แชปเตอร์ต่างๆ ใน Windows Media High Definition Video (WMV HD) DVDs ไม่เล่นเมื่อคุณคลิกแชปเตอร์ต่างๆ ใน Microsoft Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  884487แชปเตอร์ไม่เล่นเมื่อคุณคลิกในดิสก์ WMV HD DVD ใน Windows Media Player
 • คอนโทรล ActiveX อาจจะไม่โหลดตามที่ต้องการใน Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  909889คอนโทรล ActiveX อาจไม่โหลดอย่างที่ต้องการใน Internet Explorer เนื่องจากการป้องกันในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896688 (MS05-052)
 • เว็บเพจที่มีคอนโทรล ActiveX อาจไม่โหลดอย่างที่ต้องการใน Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  909738เว็บเพจที่มีคอนโทรลActiveX กำหนดเองอาจไม่โหลดอย่างที่ต้องการในปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 896688 (MS05-052)
 • ไม่สามารถใช้ monikers ได้อีกใน Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  906294การใช้ monikers ไม่สนับสนุนใน Internet Explorer หลังจากติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่มาจากการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 910620 (MS06-004)
 • ตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม ด้วย Dxtrans.dll และ Dxtmsft.dll

  ผู้ใช้ที่ขึ้นอยู่กับรุ่นของแฟ้ม Dxtrans.dll และ Dxtmsft.dll ที่จะถูกติดตั้งไว้จริง ๆ การตรวจสอบรุ่นของแฟ้ม จะสังเกตเห็นว่า รุ่นของแฟ้มระบบของตนเองหลังจากการติดตั้งไม่ 6.3.xxxx.yyyy แต่มี 6.0.xxxx.yyyy แทน

  Dxtrans.dll และ Dxtmsft.dll ได้รับมาจากผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แยกต่างหากซึ่งมีชุดรูปแบบการกำหนดรุ่นของตัวเองซึ่งแตกต่างจาก Internet Explorer เวอร์ชันการไบนารีที่จำเป็นต้องยังคง 6.3 สำหรับรุ่นผลิตภัณฑ์หลัก และรองการอนุญาตสำหรับการปรับรุ่นการกำหนดรุ่นที่ถูกต้อง รุ่นของ Internet Explorer 5 และ Internet Explorer 5.5 ประกอบด้วยเวอร์ชัน 6.x Dxtrans.dll และ Dxtmsft.dll เรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนใน Internet Explorer 6, Dxtrans.dll และ Dxtmsft.dll ผลิตภัณฑ์สตริงที่รุ่นถูกแปลงให้ตรงกับรุ่นของ Internet Explorer ในขณะที่รุ่นไบนารีที่มีการ 6.3 การติดตั้งผ่าน 6.x รุ่นก่อนหน้านี้ยังคงอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
Keywords: 
kbwinserv2003sp2fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbmt KB922760 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com