ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Group Policy ใหม่บางอย่างสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัยโซน ใน Microsoft Windows XP SP2 และ ใน Microsoft Windows Server 2003 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922704 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายการตั้งค่า Group Policy ใหม่บางอย่างสำหรับ Internet Explorer ความปลอดภัยโซน ใน Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) และ ใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่านโยบายกลุ่มใหม่สำหรับเขตพื้นที่การรักษาความปลอดภัย Explorer อินเทอร์เน็ต

การบำรุงรักษา Explorer อินเทอร์เน็ตเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรีภายใต้ HKEY_LOCAL_MACHINE และ HKEY_CURRENT_USER กลุ่มรีจิสทรี ที่นี่คือตัวอย่างที่สอง

ภายใต้รีจิสทรีไฮฟ์ HKEY_LOCAL_MACHINE

 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsขยายInternet Explorerขยายแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตขยายหน้าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกโซนอินเทอร์เน็ต.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม activex ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย.
 4. เลือกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 5. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  Settings\Zones\3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 6. ข้อมูลค่าของชื่อค่า 1201 จะถูกเปลี่ยนเป็น 0

ภายใต้รีจิสทรีไฮฟ์ HKEY_CURRENT_USER

 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsขยายInternet Explorerขยายแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตขยายหน้าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกโซนอินเทอร์เน็ต.
 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งเตรียมใช้งาน และสคริปต์ตัวควบคุม activex ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายว่าปลอดภัย.
 4. เลือกที่เปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง.
 5. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  Settings\Zones\3 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
 6. ข้อมูลค่าของชื่อค่า 1201 จะถูกเปลี่ยนเป็น 0
ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ ใน Windows XP Service Pack 2 คุณมีใบสั่งใหม่ที่ Internet Explorer ค้นหาการตั้งค่านโยบาย ต้นฉบับใบสั่งเป็นดังนี้:
 1. HKEY_CURRENT_USER
 2. HKEY_LOCAL_MACHINE
ใบสั่งใหม่เป็นดังนี้:
 1. hkey_local_machine\software\<policies></policies>
 2. hkey_current_user\software\<policies></policies>
 3. hkey_current_user\<preference hive=""></preference>
 4. hkey_local_machine\<preference hive=""></preference>

ภาพรวมของการตั้งค่า Group Policy ใหม่

เมื่อต้องการดูการตั้งค่า Group Policy ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายการกำหนดค่าผู้ใช้ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsขยายInternet Explorerขยายแผงควบคุมอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกหน้าการรักษาความปลอดภัย.

  การตั้งค่า Group Policy ใหม่ปรากฏในบานหน้าต่างด้านขวา
ต่อไปนี้คือ รายการของการตั้งค่า Group Policy ใหม่และรีจิสทรีคีย์สอดคล้องกันที่ใช้งาน:
  ไซต์ที่กำหนดเขตพื้นที่
  • Settings\ZoneMap\Domains HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\ZoneMap\Domains HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

  แม่แบบของเขตพื้นที่ของเครื่องจักรท้องถิ่น
  • Settings\Zones\0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\0 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

 • ล็อกลงภายในเครื่องจักรโซนแม่
  • Settings\Lockdown_Zones\0 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\0 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้กับ Windows Server 2003 SP 1 เท่านั้น
 • แม่แบบของโซนอินทราเน็ต
  • Settings\Zones\1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\1 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

 • แม่แบบในโซนอินทราเน็ตล็อก-ลง
  • Settings\Lockdown_Zones\1 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\1 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้กับ Windows Server 2003 SP 1 เท่านั้น
 • แม่แบบของโซนไซต์ที่เชื่อถือได้
  • Settings\Zones\2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\2 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

 • ล็อก-ลงแม่แบบของโซนไซต์ที่เชื่อถือ
  • Settings\Lockdown_Zones\2 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\2 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้เฉพาะกับ Windows Server 2003 SP1
 • แม่แบบของโซนอินเทอร์เน็ต
  • Settings\Zones\3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\3 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

 • แม่แบบของโซนอินเทอร์เน็ตลงถูกล็อก
  • Settings\Lockdown_Zones\3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\3 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้เฉพาะกับ Windows Server 2003 SP1
 • แม่แบบของโซนไซต์ที่ถูกจำกัด
  • Settings\Zones\4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Zones\4 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet

 • เลื่อนลงที่ถูกล็อกถูกจำกัดโซนไซต์แม่
  • Settings\Lockdown_Zones\4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  • Settings\Lockdown_Zones\4 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งใช้กับ Windows Server 2003 SP 1 เท่านั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922704 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Keywords: 
kbhowto kbregistry kbgpo kbinfo kbmt KB922704 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922704

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com