ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 14

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922668 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดง Microsoft COM + บักที่คงอยู่ในชุดใน Microsoft Windows XP Post-Service Pack 2 (SP2) COM + Hotfix Rollup รวม 14 แต่ละแพคเกจประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่นำออกใช้ในการก่อนหน้า Windows XP SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี COM + ยกเลิกคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิก

ปัญหาต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • 919880การแก้ไข: การละเมิดการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้เมธอด OLE IStorage::Commit พร้อมกับการตั้งค่าสถานะ STGC_CONSOLIDATE บนวัตถุที่ใช้ในการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP
ปัญหาต่อไปนี้จะแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แต่การรับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft:
 • XA COM +IXATransLookup2อินเทอร์เฟซไม่พร้อมใช้ใน Windows XP
 • คุณอาจพบ leaks หน่วยความจำและการกระจายตัวใน Windows XP
 • เมื่อ DCOM มีการรับรองความถูกต้องระดับ "ไม่มี" (AuthLevel = 0), คุณอาจพบ exhaustion พอร์ต TCP ได้
 • COM +HASHEDBLOCK::ValidateHashตรวจเมธอดไม่สอบข้อมูลก่อน hashing เกิดขึ้น
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 (SP1), คุณไม่สามารถระบุชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ที่ประกอบด้วยอักขระเกินกว่า 16 เมื่อคุณกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ภายใต้ที่รันโปรแกรมประยุกต์ COM +
 • คุณอาจได้รับการc0000374ข้อยกเว้นใน COMrpcss ! GetRegistryStringValueวิธีที่เมื่อการรีจิสทรีคีย์ค่าประกอบด้วยอักขระนำที่ว่างเปล่า
 • ผู้เรียกเดิมไม่สามารถใช้เมื่อโปรแกรมการประยุกต์ COM + ที่โฮสต์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ถูกเรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
 • กระบวนการGetClassFileเมธอดไม่ทำงานกับขนาดเซกเตอร์ใช่ค่าเริ่มต้นใน Windows XP
 • เมื่อเรียกการรายงานการไม่ได้จัดส่ง (NDR)GetBufferวิธีการใน COM + COM + ส่งข้อมูลตามความยาวของบัฟเฟอร์ของการSendReceiveวิธีการแทนที่ของความยาวของการGetBufferวิธีการ
 • คุณไม่สามารถดู หรือแก้ไขการMachineLaunchRestrictionและMachineAccessRestrictionการตั้งค่าในยูทิลิตี้ Dcomcnfg.exe ใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำแพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

บักที่มีแก้ไขในแพคเกจ Windows XP SP2 ตัวของการลงรายการบัญชี COM + hotfix ยกเลิกโปรแกรม จะสะสม ต่อไปนี้คือ รายการของบทความต่าง ๆ สำหรับแพคเกจการยกเลิกก่อนหน้านี้:
 • 317926ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 1
 • 330227ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 5
 • 828758ความพร้อมใช้งานของ Windows XP COM + 1.5 Rollup ชุด 6
 • 870769ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 8
 • 895200ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 9
 • 896728ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 10
 • 897696ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 11
 • 910720ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 12
 • 912817ความพร้อมใช้งานของการแพคเกจ Windows XP COM + Hotfix Rollup 13
 • 917608การแก้ไข: เหตุการณ์ข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณตั้งค่าคอมโพเนนต์ของ COM เพื่อเรียกใช้เป็นผู้ใช้ NT AUTHORITY\SYSTEM บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ใด ๆ ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยการเปิดใช้งาน

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

แพคเกจนี้ยกเลิกการแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
windows XP SP2, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษ
Catsrv.dll2001.12.4414.312225,79210 ก.ค. 254911:37SP2
Catsrvut.dll2001.12.4414.312625,15210 ก.ค. 254912:37SP2
Clbcatex.dll2001.12.4414.312110,08010 ก.ค. 254912:37SP2
Clbcatq.dll2001.12.4414.312498,68810 ก.ค. 254912:37SP2
Colbact.dll2001.12.4414.31260,41610 ก.ค. 254912:37SP2
Comadmin.dll2001.12.4414.312195,07210 ก.ค. 254912:37SP2
Comrepl.dll2001.12.4414.31297,79210 ก.ค. 254912:37SP2
Comsvcs.dll2001.12.4414.3121,269,24810 ก.ค. 254912:37SP2
Comuid.dll2001.12.4414.312539,64810 ก.ค. 254912:37SP2
Es.dll2001.12.4414.312243,20010 ก.ค. 254912:37SP2
Migregdb.exe2001.12.4414.3127,68010 ก.ค. 254910:29SP2
Msdtclog.dll2001.12.4414.31258,88010 ก.ค. 254912:37SP2
Msdtcprx.dll2001.12.4414.312427,52010 ก.ค. 254912:37SP2
Msdtctm.dll2001.12.4414.312956,92810 ก.ค. 254912:37SP2
Msdtcuiu.dll2001.12.4414.312161,79210 ก.ค. 254912:37SP2
Mtxclu.dll2001.12.4414.31266,56010 ก.ค. 254912:37SP2
Mtxoci.dll2001.12.4414.31291,64810 ก.ค. 254912:37SP2
Ole32.dll5.1.2600.29481,286,65610 ก.ค. 254912:37SP2
Olecli32.dll5.1.2600.294874,75210 ก.ค. 254912:37SP2
Olecnv32.dll5.1.2600.294837,37610 ก.ค. 254912:37SP2
Rpcss.dll5.1.2600.2948399,36010 ก.ค. 254912:37SP2
Stclient.dll2001.12.4414.31259,39210 ก.ค. 254912:37SP2
Txflog.dll2001.12.4414.312101,37610 ก.ค. 254912:37SP2
windows XP SP1, x 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาความต้องการพิเศษ
Catsrv.dll2001.12.4414.66220,67210 ก.ค. 254912:44SP1
Catsrvut.dll2001.12.4414.66581,63210 ก.ค. 254912:44SP1
Clbcatex.dll2001.12.4414.66110,08010 ก.ค. 254912:44SP1
Clbcatq.dll2001.12.4414.66497,15210 ก.ค. 254912:44SP1
Colbact.dll2001.12.4414.6662,46410 ก.ค. 254912:44SP1
Comadmin.dll2001.12.4414.66187,39210 ก.ค. 254912:44SP1
Comrepl.dll2001.12.4414.6689,60010 ก.ค. 254912:44SP1
Comsvcs.dll2001.12.4414.661,179,64810 ก.ค. 254912:44SP1
Comuid.dll2001.12.4414.66499,20010 ก.ค. 254912:44SP1
Es.dll2001.12.4414.66227,32810 ก.ค. 254912:44SP1
Migregdb.exe2001.12.4414.666,65610 ก.ค. 254909:41SP1
Msdtclog.dll2001.12.4414.6655,80810 ก.ค. 254912:44SP1
Msdtcprx.dll2001.12.4414.66369,15210 ก.ค. 254912:44SP1
Msdtctm.dll2001.12.4414.66974,33610 ก.ค. 254912:44SP1
Msdtcuiu.dll2001.12.4414.66151,04010 ก.ค. 254912:44SP1
Mtxclu.dll2001.12.4414.6664,51210 ก.ค. 254912:44SP1
Mtxoci.dll2001.12.4414.6683,45610 ก.ค. 254912:44SP1
Ole32.dll5.1.2600.18711,190,91210 ก.ค. 254912:44SP1
Olecli32.dll5.1.2600.187168,60810 ก.ค. 254912:44SP1
Olecnv32.dll5.1.2600.187135,32810 ก.ค. 254912:44SP1
Rpcrt4.dll5.1.2600.1361535,55206 2004 มีนาคม02:16SP1
Rpcss.dll5.1.2600.1871277,50410 ก.ค. 254912:44SP1
Srrstr.dll5.1.2600.1765226,81627 2005 Oct19:06SP1
Stclient.dll2001.12.4414.6655,29610 ก.ค. 254912:44SP1
Txflog.dll2001.12.4414.6697,28010 ก.ค. 254912:44SP1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อคุณแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่ถูกนำออกใช้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922668 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.5
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinxppresp3fix kbqfe kbHotfixServer kbhotfixrollup kbfix kbbug kbmt KB922668 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922668

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com