ข้อความแสดงข้อผิดพลาด BUG: เมื่อคุณพยายามจะบันทึกแผนการบำรุงรักษาใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL: "Guid ควรประกอบด้วยตัวเลข 32 ด้วยเครื่องหมายขีดคั่น 4 (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx) ได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922651 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 443411 (SQLBUDT)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • ใน Microsoft SQL Server Management Studio คุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS)
 • คุณสามารถนำแผนการบำรุงรักษาจากแพคเกจการรวมบริการที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น แพคเกจการบริการที่รวมไว้ก่อนหน้านี้ได้ถูกส่งออกจากแผนการบำรุงรักษา
 • ใน SQL Server Studio จัดการ คุณปรับเปลี่ยนแผนการบำรุงรักษา และจากนั้น คุณพยายามบันทึกแผนการบำรุงรักษา
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
guid ควรประกอบด้วยตัวเลข 32 ด้วยเครื่องหมายขีดคั่น 4 (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระเบียนของแผนการบำรุงรักษาไม่ได้ถูกปรับปรุงในsysmaintplan_subplansตารางระบบเมื่อคุณนำเข้าแบบแผนการบำรุงรักษาจากแพคเกจการรวมบริการ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ด้วยตนเองสร้างเรกคอร์ดของแผนการบำรุงรักษาที่คุณนำเข้า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงาน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL และการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005
 2. การขอรับ GUID ของแผนการบำรุงรักษาที่คุณนำเข้า เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  use msdb
  go
  select id from sysdtspackages90 where name='NewPlan'
  go
  
  หมายเหตุ:คำสั่งเหล่านี้สมมติว่า คุณได้นำเข้าแบบแผนการบำรุงรักษาที่ชื่อ NewPlan ในอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของ SQL Server 2005

  คุณขอรับ GUID ดังต่อไปนี้ในการหมายเลขคอลัมน์ของผลลัพธ์:
  6a7fa469-f5db-4ff4-b153-5f11926477b7
 3. สร้างงานที่ชื่อ NewPlanJob และจากนั้น คลิกการบำรุงรักษาฐานข้อมูลในการประเภท:รายการ
 4. สำหรับงานที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3 สร้างขั้นตอนใหม่ที่ชื่อ NewPlanStep และจากนั้น คลิกชุดการรวมบริการ sql Serverในการประเภท:รายการ
 5. ปิดการงานใหม่กล่องโต้ตอบ
 6. การขอรับ GUID ของขั้นตอนที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 4 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  use msdb
  go
  select job_id from sysjobsteps where step_name='NewPlanStep'
  go
  
  คุณขอรับ GUID ดังต่อไปนี้ในการjob_idคอลัมน์ของผลลัพธ์:
  e85564e2-92a1-4b70-89df-329f152ccd97
 7. การขอรับ GUID ของระเบียนที่ไม่ได้ถูกปรับปรุงในsysmaintplan_subplansตารางระบบเมื่อคุณนำเข้าแบบแผนการบำรุงรักษา โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงาน Studio พัฒนาข่าวกรองธุรกิจ และสร้างโครงการรวมบริการใหม่
  2. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันแพคเกจ SSISแล้ว คลิกเพิ่มแพคเกจที่มีอยู่.
  3. เพิ่มแผนการบำรุงรักษา NewPlan กับโครงการปัจจุบันจากตำแหน่งที่ตั้งแพคเกจที่ถูกต้อง
  4. ในโซลูชัน Explorer คลิกสองครั้งที่แพคเกจที่นำเข้า
  5. ในมุมมองออกแบบ คลิกงานที่มีชื่อที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
   งานรายงานสำหรับ subplan-{1EFB298F-1313-4A26-8986-A5C9C5A0C2AB }
   ในตัวอย่างนี้ 1EFB298F-1313-4A26-8986-A5C9C5A0C2AB คือ GUID
 8. เมื่อต้องการแทรกระเบียนที่จำเป็นต้องใช้ในการsysmaintplan_subplansตารางระบบ การเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL
  insert into sysmaintplan_subplans (
  	subplan_id,
  	subplan_name,
  	subplan_description,
  	plan_id,
  	job_id
  )values (
  	'1EFB298F-1313-4A26-8986-A5C9C5A0C2AB',
  	'NewPlan','',
  	'6A7FA469-F5DB-4FF4-B153-5F11926477B7',
  	'E85564E2-92A1-4B70-89DF-329F152CCD97'
  )
  GO
 9. เมื่อต้องการแก้ไขคำสั่งของงานที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้
  update sysjobsteps 
  set command='/Server YourServer /SQL "Maintenance Plans\NewPlan" /set "\Package\NewPlan.Disable;false"'
  where step_name='NewPlanStep'
  หมายเหตุ:ในคำสั่งนี้YourServerตัวยึดสำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922651 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbsql2005ssis kbbug kbmt KB922651 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922651

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com