เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Microsoft: "0x80070002"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922582 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การปรับปรุงทางเทคนิค: 12 กันยายน 2006

Microsoft ได้เปิดคำแนะ Microsoft Security นำในปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ หากต้องการอ่านคำแนะนำความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/922582.mspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุง Microsoft Windows โดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือต่อไปนี้ของ Microsoft ใด ๆ คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด 0x80070002:
 • ในเว็บไซต์ Windows Update
 • เว็บไซต์ Microsoft Update
 • เครื่องมือของสินค้าคงคลังสำหรับการปรับปรุง Microsoft (ITMU) สำหรับเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft (SMS) 2003
 • บริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ (SUS) 1.0
 • windows Server Update Services (WSUS) 2.0

สาเหตุ

ในบางสถานการณ์ คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด 0x80070002 หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี Microsoft ตัวจัดการการกรองตาม minifilter ตัวจัดการตัวกรองอาจส่งคืนค่า STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND แทนค่า STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND ดังนั้น คุณประสบปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

หมายเหตุ:รหัสข้อผิดพลาด 0x80070002 มีสาเหตุอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า คุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง Microsoft Windows Server 2003

การแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้จะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Windows Update เว็บ บนเว็บไซต์ Microsoft Update เว็บ และออก จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

การขอรับแฟ้มแพคเกจ

<a0>$$$$</a0>Microsoft::
Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB922582)
windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB922582) แพ็คเกจ
windows Server 2003 x 64 Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 แพคเกจ Edition (KB922582) 64
windows XP x 64 Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition (KB922582)

วันวางจำหน่าย: 12 กันยายน 2006

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • รุ่น 32 บิตของ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
 • ที่ใช้ Itanium รุ่นของ Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP1
 • รุ่นของ Windows Server 2003 R2
 • Windows รุ่น x64

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลการปรับปรุง Microsoft Windows XP

การแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้จะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Windows Update เว็บ บนเว็บไซต์ Microsoft Update เว็บ และออก จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

การขอรับแฟ้มแพคเกจ


แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
Windows XP:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB922582)

วันวางจำหน่าย: 12 กันยายน 2006

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุง Microsoft Windows 2000

ภายใต้นโยบาย Lifecycle การสนับสนุน Microsoft, Microsoft ให้การสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยแม้ว่าสนับสนุน Mainstream ขั้นตอนสำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์ มัลติมีเดีย และ Microsoft Dynamics ผลิตภัณฑ์ Microsoft ยังให้การสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านขั้นตอนเพิ่มการสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและนักพัฒนา การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้นำไปใช้กับระดับการ pack บริการที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่านั้น เมื่อต้อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชัน continued ของ Windows Update และ เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้ายังคงได้รับการป้องกัน Microsoft ได้ออกโปรแกรมแก้ไขด่วนและความปลอดภัยที่คำแนะนำสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย Lifecycle ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/lifecycle

การขอรับแฟ้มแพคเกจ

การแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้จะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ Windows Update เว็บ บนเว็บไซต์ Microsoft Update เว็บ และออก จาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

<a0>$$$$</a0>Microsoft::
Windows 2000:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 2000 (KB922582)

วันวางจำหน่าย: 12 กันยายน 2006

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้งาน Microsoft Windows 2000 กับ 4 ชุดบริการ (SP4) และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
891861Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 และปัญหาที่ทราบ
905590A hotfix is available to add the new Filter Manager feature to computers that are running Windows 2000 Service Pack 4
หมายเหตุ:You can integrate the 922582 hotfix into the Windows 2000 SP4 installation source files. However, you must do this before you integrate the updates that are described in the Windows 2000 prerequisites sections of Microsoft Knowledge Base article 891861 and of Microsoft Knowledge Base article 905590. You must do this because the hotfix integration uses the order of first in, last out.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
828930วิธีการที่รวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

How the problem that is described in the "Symptoms" section affects the installation of this update

การปรับปรุงนี้จะถูกติดตั้งอย่างถูกต้องแม้ว่าคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบจากปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงอื่น ๆ จนกว่าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ตัวจัดการตัวกรองและ minifilters

ตัวจัดการตัวกรองที่มีโปรแกรมควบคุมตัวกรองระบบแฟ้มที่ Microsoft ให้ ฟิลเตอร์ไดรเวอร์นี้ simplifies การพัฒนาของบริษัทอื่นฟิลเตอร์ไดรเวอร์ ตัวจัดการตัวกรองสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับโปรแกรมควบคุมรุ่นที่มีอยู่ของตัวกรองแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการตัวกรองสามารถควบคุมลำดับการโหลดผ่าน altitude ข้อกำหนด ฟิลเตอร์ไดรเวอร์จัดทำขึ้นกับรุ่นของโปรแกรมจัดการตัวกรองเรียกว่าแบบ minifilter สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมของตัวกรองระบบแฟ้ม แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/driver/filterdrv/default.mspx

ระบบปฏิบัติการที่โปรแกรมจัดการตัวกรองจะพร้อมใช้งาน

ตัวจัดการตัวกรองจะพร้อมใช้งานในระบบปฏิบัติการ Microsoft ต่อไปนี้:
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2003 SP1
 • windows Server 2003 R2
 • x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows ทั้งหมด
 • windows 2000 SP4 และโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  891861Update Rollup 1 สำหรับ Windows 2000 SP4 และปัญหาที่ทราบ
  905590โปรแกรมแก้ไขด่วนมีไว้เพื่อเพิ่มคุณลักษณะ'ตัวจัดการ'ตัวกรองใหม่ลงในคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000 Service Pack 4

วิธีการตรวจสอบว่า คุณมี minifilter ที่ติดตั้ง

การตรวจสอบว่า คุณมี minifilter ที่ติดตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. ประเภท:fltmc.exeแล้ว กด ENTER
รายการ ของ minifilters หรือตัวกรองแบบดั้งเดิมและ minifilters ปรากฏขึ้น รายการที่ปรากฏขึ้นอยู่กับรุ่นของ Fltmc.exe ที่อยู่บนระบบ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวกรองแบบดั้งเดิมและ minifilters:
 
Filter Name Num Instances Frame
------------------------------ ------------------ --------
TestLegacyFilter <Legacy>
TestMiniFilter1 4 	 1
TestMiniFilter2 0 	 0
ในตัวอย่างนี้ TestLegacyFilter มีตัวกรองแบบดั้งเดิม TestMiniFilter1 และ TestMiniFilter2 กำลัง minifilters

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเฉพาะ minifilters:

Filter Name Num Instances Frame
------------------------------ ------------------ --------
TestMiniFilter1 4 	 1
TestMiniFilter2 0 	 0
ในตัวอย่างนี้ TestMiniFilter1 และ TestMiniFilter2 เป็น minifilters

วิธีการตรวจสอบว่า คุณได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

ถ้าคุณพบอาการที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" และคุณมี minifilter ที่ติดตั้งอยู่บนระบบ คุณอาจได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้แม้ว่าคุณไม่มี minifilters ใด ๆ ที่ติดตั้ง นี่คือการได้เนื่องจากเราคาดว่า adoption เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยี minifilter เมื่อ Microsoft Windows Vista ออก ถ้าคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงเดี๋ยวนี้ คุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้แม้ว่าคุณติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ minifilter ในอนาคต

โปรแกรมประยุกต์ที่ติดตั้ง minifilters

บริษัทหลายกำลังทำงานในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ minifilter เราไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ minifilter จำนวนที่ได้ถูกนำออกใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่พบโดยทั่วไปที่สามารถใช้เทคโนโลยี minifilter มีโปรแกรมป้องกันไวรัสและการเข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์อื่นสามารถใช้เทคโนโลยี minifilter ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม Microsoft และตัวจัดการการป้องกันข้อมูลของ Microsoft ใช้เทคโนโลยี minifilter

minifilters ที่รู้จักที่ทำให้เกิดปัญหานี้

โปรแกรมประยุกต์เฉพาะตาม minifilter ว่า เราจะทราบของที่อยู่ในขณะนี้อาจทำให้เกิดนี้ปัญหาคือการ Microsoft File Server ทรัพยากรตัวจัดการ (FSRM) ได้ FSRM จะพร้อมใช้งาน ใน Windows Server 2003 R2 เท่านั้น และ Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922582 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner kbmt KB922582 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922582

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com