แผนผังเครือข่ายใน Windows Vista ไม่แสดงคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 922120 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้แผนผังเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP ไม่ปรากฏขึ้นบนไดอะแกรมเครือข่าย

หมายเหตุ:บทความนี้อธิบายการปรับปรุงที่จะทำให้เกิดการเรียกใช้ Windows รุ่น 32 บิตคอมพิวเตอร์ที่ใช้ XP ปรากฏอยู่ในแผนผังเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง Windows Vista และ Windows XP ให้ดู"ข้อมูลเพิ่มเติม"ส่วน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ติดตั้งคอมโพเนนต์ Responder ค้นพบโทโพโลยีเลเยอร์การเชื่อมโยง (LLTD) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

แผนผังเครือข่ายใน Windows Vista ทำให้ไดอะแกรมเครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถใช้การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ แผนผังเครือข่ายใช้ค้นหาโพรโทคอลที่เรียกว่าการเชื่อมโยงเลเยอร์โทโพโลยีค้นหา (LLTD) ที่ queries อุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายเพื่อกำหนดวิธีจัดการเครือข่าย

windows Vista รวมถึงส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ที่ใช้โพรโทคอล LLTD สำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ บนเครือข่ายที่จะแสดงขึ้นบนแผนผัง พวกเขาต้องเปิดใช้งานโพรโทคอลค้นหาที่สามารถตอบสนองการร้องขอการแมปจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Responder ค้นพบโทโพโลยีเลเยอร์ของการเชื่อมโยง (LLTD)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows XP Service Pack 3 (SP3)

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนติดตั้งคอมโพเนนต์ Responder LLTD บน Windows XP โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP SP3 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แบบ 32 บิต

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Rspndr.exe5.1.2600.561110,75229 2008 พฤษภาคม12:04x86SP3
Rspndr.sys5.1.2600.561162,84829 2008 พฤษภาคม12:04x86SP3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การตั้งค่า หรือแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่าง Windows Vista และ Windows XP เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft

วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/33307acf-0698-41ba-b014-ea0a2eb8d0a81033.mspx

การเชื่อมต่อเครือข่ายของ windows Vista

http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/networking.mspx

แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันใน Windows Vista

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727037.aspx

วิธี การใช้ร่วมกัน และ การตั้งค่าสิทธิ์ สำหรับโฟลเดอร์ และแฟ้ม โดยใช้ Windows XP

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb456988.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
หากทรัพยากรที่ระบุไว้ในส่วนนี้ไม่สามารถช่วย คุณแก้ปัญหา หรือถ้าคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com
ขั้นตอนถัดไป พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหรือคำอธิบายของปัญหาในกล่องค้นหา

หมายเหตุ:ถ้ามีการแก้ปัญหาไม่ได้ แต่เนื้อหานี้ไม่สามารถช่วยคุณเพิ่มเติมที่ ดังนั้นคุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคล หรือคุณอาจต้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 922120 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.1
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbresolve kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB922120 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:922120

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com