ID articol: 921541 - View products that this article applies to.

Acest articol este o unificare a următoarelor articole disponibile anterior: 820919, 821713, 822908, 821715, 821716, 822127, 319299, 319153, 319154, 319155, 319156 ?i 319157
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

REZUMAT

Acest articol descrie cum se depanează problemele care apar la pornirea sau utilizarea Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003 sau Microsoft Word 2002. Metodele descrise vă pot ajuta să determina?i cauza unei probleme din Word atunci când nu este posibilă identificarea problemei folosind altă metodă.

Înainte de a încerca ace?ti pa?i, vă sugerăm să vizita?i Centrul de solu?ii pentru produsul Microsoft Word pentru a vedea dacă există informa?ii mai exacte despre problema dvs.:

http://support.microsoft.com/ph/939#tab0

Notă Pentru a găsi articole despre problemele specifice care pot apărea, interoga?i Baza de cuno?tin?e Microsoft. Pentru aceasta, vizitați următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=roRemediere automatăPentru remedierea automată a acestei probleme, faceți clic pe legătura sau pe butonul Fix it. În caseta de dialog Descărcare fi?ier, face?i clic pe Executare, apoi urma?i pa?ii din expertul Remediere.


Remediere problemă
Microsoft Fix it 30017
Note
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă remedierea automată func?ionează ?i cu Windows în alte limbi.
 • Dacă nu vă afla?i la computerul la care s-a produs eroarea, salva?i solu?ia de remediere pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executa?i-o pe computerul la care s-a produs eroarea.Pa?i manuali pentru depanarea problemelor care apar la pornirea sau utilizarea programului Word

Important Această secțiune, metodă sau activitate conține pași care vă indică modalități de modificare a sistemului registry. Însă, dacă modificați sistemul registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protecție mai bună, înainte de a face modificări, realizați o copie de rezervă a sistemului registry. Apoi sistemul registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru mai multe informații despre copierea de rezervă și restabilirea sistemului registry, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă și restabilirea sistemului registry în Windows

?tergerea cheii de registry Word Data

Majoritatea op?iunilor utilizate frecvent în Word sunt stocate în cheia de registry Word Data. Un pas de depanare obi?nuit constă în ?tergerea cheii de registry Word Data. La următoarea pornire a programului Word, Word regenerează cheia de registry Word Data utilizând setările implicite.

Pentru a vizualiza aceste op?iuni în Word 2002 sau Word 2003, face?i clic pe Op?iuni în meniul Instrumente.

Pentru a vizualiza aceste op?iuni în Word 2007, face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi pe Op?iuni Word.

Notă Când ?terge?i cheia de registry Word Data, Word reini?ializează mai multe op?iuni la setările lor implicite. Una dintre aceste op?iuni este lista „fi?iere utilizate recent” din meniul Fi?ier. În plus, Word reini?ializează multe setări pe care le particulariza?i caseta de dialog Op?iuni.

Pentru a ?terge cheia de registry Word Data, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK.
 3. Găsi?i următoarea subcheie de registry, în func?ie de versiunea de Word pe care o executa?i:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft \Office\10.0\Word\Data
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Data
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Data
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
 4. Face?i clic pe Data, apoi pe Export în meniul File.
 5. Denumi?i fi?ierul Wddata.reg, apoi salva?i fi?ierul pe desktop.
 6. Face?i clic pe Delete în meniul Edit, apoi face?i clic pe Yes.
 7. Închide?i editorul de registry.
 8. Porni?i programul Word.
Dacă Word porne?te ?i func?ionează corect, atunci a?i rezolvat problema. Problema era cheia de registry Word Data deteriorată. Poate fi necesar să modifica?i mai multe setări pentru a restaura op?iunile preferate din Word.

Dacă problema nu s-a rezolvat, restaura?i cheia de registry Word Data originală. Apoi, consulta?i subiectul „Ștergerea cheii de registry Word Options”.

Pentru a restaura cheia de registry Word Data originală, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic dublu pe pictograma Wddata.reg de pe desktop.
 3. Face?i clic pe Yes, apoi pe OK.

?tergerea cheii de registry Word Options

Cheia de registry Word Options stochează op?iunile care se pot seta în Word prin modificarea op?iunilor de meniu. Aceste setări se împart în setări implicite ?i setări op?ionale.

Setările implicite se creează în timpul instalării. Ave?i posibilitatea să modifica?i setările implicite prin modificarea op?iunilor în Word. Setările op?ionale nu se creează în timpul instalării.


Pentru a ?terge cheia de registry Word Options, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK.
 3. Găsi?i următoarea subcheie de registry, în func?ie de versiunea de Word pe care o executa?i:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\10.0\Word\Options
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\11.0\Word\Options
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Office\12.0\Word\Options
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
 4. Face?i clic pe Options, apoi pe Export în meniul File.
 5. Denumi?i fi?ierul Wdoptn.reg, apoi salva?i fi?ierul pe desktop.
 6. Face?i clic pe Delete în meniul Edit, apoi face?i clic pe Yes.
 7. Închide?i editorul de registry.
 8. Porni?i programul Word.
Dacă Word porne?te ?i func?ionează corect, atunci a?i rezolvat problema. Problema era cheia de registry Word Options deteriorată. Poate fi necesar să modifica?i mai multe setări pentru a restaura op?iunile preferate din Word.

Dacă problema nu s-a rezolvat, restaura?i cheia de registry Word Options originală. Apoi, consulta?i subiectul „Redenumirea fi?ierului ?ablon global Normal.dot sau Normal.dotm”.

Pentru a restaura cheia de registry Word Options originală, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic dublu pe pictograma Wdoptn.reg de pe desktop.
 3. Face?i clic pe Yes, apoi pe OK.

Redenumirea fi?ierului ?ablon global Normal.dot sau Normal.dotm

Ave?i posibilitatea să împiedica?i opțiunile de formatare, AutoText ?i macrocomenzile stocate în fi?ierul ?ablon global să modifice comportamentul programului Word ?i al documentelor pe care le deschide?i. Pentru aceasta, redenumi?i fi?ierul ?ablon global. Când reporni?i programul Word în mod normal, acesta creează un fi?ier ?ablon global nou.

Important Când redenumi?i fi?ierul ?ablon global, se vor reini?ializa mai multe op?iuni la setările implicite. Printre op?iunile care se reini?ializează se numără stilurile particularizate, barele de instrumente particularizate, macrocomenzile ?i intrările de AutoText. De aceea, recomandăm insistent să nu ?terge?i fi?ierul ?ablon global.

În anumite situa?ii se pot crea mai multe fi?iere ?ablon global. Printre exemplele de astfel de situa?ii se numără:
 • Se execută mai multe versiuni de Word pe acela?i computer.
 • Există mai multe instalări ale sta?iilor de lucru pe acela?i computer.
În aceste situa?ii, asigura?i-vă că redenumi?i copia corectă a fi?ierului ?ablon global.

Pentru a redenumi fi?ierul ?ablon global, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK.
 3. Tasta?i următoarea comandă, în func?ie de versiunea de Word pe care o executa?i, apoi apăsa?i pe ENTER:
  • Word 2002 ?i Word 2003:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot

   Windows Vista sau Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 și Word 2010:
   Windows XP: ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm

   Windows Vista sau Windows 7: ren %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Tastați exit și apoi apăsați pe ENTER.
 5. Porni?i programul Word.
Dacă Word porne?te corect, atunci a?i rezolvat problema. În acest caz, problema era fi?ierul ?ablon global deteriorat. Poate fi necesar să modifica?i mai multe setări pentru a restaura op?iunile preferate.

Fi?ierul ?ablon global pe care l-a?i redenumit poate să con?ină particularizări care nu pot fi create din nou cu u?urin?ă. Printre aceste particularizări se pot număra stiluri, macrocomenzi sau intrări AutoText. În acest caz, există posibilitatea să copia?i particularizările din fi?ierul ?ablon global vechi în fi?ierul ?ablon global nou, utilizând Organizer.

Pentru mai multe informa?ii despre cum se utilizează Organizer pentru redenumirea macrocomenzilor, face?i clic pe Ajutor Microsoft Word în meniul Ajutor, tasta?i redenumire macrocomenzi în caseta Căutare, apoi face?i clic pe Căutare pentru a vizualiza subiectul.

Dacă problema nu s-a rezolvat, restaura?i fi?ierul ?ablon global ini?ial, apoi consulta?i subiectul „Dezactivarea programelor de completare din folderul Startup”.

Pentru a restaura fi?ierul ?ablon global original, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK.
 3. Tasta?i următoarea comandă, în func?ie de versiunea de Word pe care o executa?i, apoi apăsa?i pe ENTER:
  • Word 2002 ?i Word 2003:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dot Normal.dot
  • Word 2007:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\OldNormal.dotm Normal.dotm
 4. Tastați exit și apoi apăsați pe ENTER.
 5. Porni?i programul Word.


Dezactivarea programelor de completare din folderul Startup

Când porni?i programul Word, programul încarcă automat ?abloanele ?i programele de completare din folderele Startup. Problemele din Word pot fi rezultatul conflictelor sau problemelor cu un program de completare. Pentru a determina dacă un element dintr-un folder Startup provoacă problema, dezactiva?i temporar setarea de registry care indică spre aceste programe de completare.

Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Utiliza?i una dintre următoarele proceduri, după cum este potrivit pentru versiunea de Word pe care o utiliza?i:
  • Word 2002:
   Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\, apoi face?i clic pe OK.
  • Word 2003:
   Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\, apoi face?i clic pe OK.
  • Word 2007:
   Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\, apoi face?i clic pe OK.
  • Word 2010:
   Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %programfiles%\Microsoft Office\Office14\Startup\, apoi face?i clic pe OK.
 3. Face?i clic cu butonul din dreapta pe unul dintre fi?ierele din folder, apoi face?i clic pe Redenumire.
 4. După numele de fi?ier, tasta?i .old, apoi apăsa?i pe ENTER.

  Important Nota?i numele original al fi?ierului. Mai târziu, poate fi necesar să redenumi?i fi?ierul utilizând numele original.
 5. Porni?i programul Word.
 6. Dacă problema nu mai apare, a?i găsit programul de completare care provoca problema. Dacă vă sunt necesare caracteristicile furnizate de programul de completare, contacta?i furnizorul programului de completare pentru a ob?ine o actualizare.

  Dacă problema nu s-a rezolvat, redenumi?i programul de completare cu numele original, apoi repeta?i pa?ii de la 3 la 5 pentru fiecare fi?ier din folderul Startup.
 7. Dacă problema apare în continuare, face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Startup (sub Windows XP) sau tasta?i %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup (sub Windows Vista sau Windows 7), apoi face?i clic pe OK.
 8. Repeta?i pa?ii de la 3 la 5 pentru fiecare fi?ier din acest folder Startup.
Dacă problema nu se rezolvă după ce dezactiva?i programele de completare din folderul Startup, consulta?i subiectul „?tergerea cheilor de registry ale programelor de completare COM”.

?tergerea cheilor de registry ale programelor de completare COM

Programele de completare COM se pot instala în orice loca?ie. Programele care interac?ionează cu Word pot instala programe de completare COM. ?terge?i cheile de registry pentru programele de completare COM, apoi reporni?i programul Word.

Pentru a ?terge cheile de registry pentru programele de completare COM, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i regedit, apoi face?i clic pe OK.
 3. Găsi?i următoarea subcheie de registry, în func?ie de versiunea de Word pe care o executa?i:
  • Word 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2007:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
  • Word 2010:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 4. Face?i clic pe Addins, apoi pe Export în meniul File.
 5. Denumi?i fi?ierul WdaddinHKCU.reg, apoi salva?i fi?ierul pe desktop.
 6. Face?i clic pe Delete în meniul Edit, apoi face?i clic pe Yes
 7. Găsi?i următoarele subcheie de registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Word\Addins
 8. Face?i clic pe Addins, apoi pe Export în meniul File.
 9. Denumi?i fi?ierul WdaddinHKLM.reg, apoi salva?i fi?ierul pe desktop.
 10. În meniul Edit, face?i clic pe Delete, apoi face?i clic pe Yes.
 11. Închide?i editorul de registry.
 12. Porni?i programul Word.
Dacă problema s-a rezolvat, a?i determinat faptul că un program de completare COM este cauza problemei. În continuare, trebuie să determina?i care program de completare COM provoacă problema.

Determinarea programului de completare COM care provoacă problema

Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i toate programele Office.
 2. Face?i dublu clic pe pictograma Wdaddin.reg de pe desktop.
 3. Face?i clic pe Yes, apoi pe OK.
 4. Dacă utiliza?i Word 2007, continua?i cu pasul 5.

  Dacă utiliza?i Word 2002 sau Word 2003, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Porni?i Word, apoi face?i clic pe Particularizare în meniul Instrumente.
  2. În caseta de dialog Particularizare, face?i clic pe Comenzi.
  3. În lista Categorii, face?i clic pe Instrumente.
  4. În lista Comenzi, face?i clic pe Programe de completare COM, apoi glisa?i comanda în una dintre barele de instrumente. Închide?i caseta de dialog Particularizare.
 5. Utiliza?i una dintre următoarele proceduri, după cum este potrivit pentru versiunea de Word pe care o utiliza?i:

  Word 2002 ?i Word 2003:
  1. Face?i clic pe Programe de completare COM în bara de instrumente. A?i adăugat butonul la bara de instrumente în pasul 4.
  2. Dacă este listat un program de completare în caseta de dialog Programe de completare COM, face?i clic pe pentru a debifa caseta de selectare a programului de completare. Dacă sunt listate mai multe programe de completare, face?i clic pentru a debifa pe rând câte o casetă de selectare a unui program de completare. Această procedură vă ajută să identificați programul de completare care provoacă problema.
  3. Face?i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Programe de completare COM.
  4. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Ie?ire.
  Word 2007:
  1. Face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi face?i clic pe Op?iuni Word.
  2. Face?i clic pe Programe de completare.
  3. În lista Gestionare, face?i clic pe Programe de completare COM, apoi pe Salt.
  4. Dacă este listat un program de completare în caseta de dialog Programe de completare COM, face?i clic pe pentru a debifa caseta de selectare a programului de completare. Dacă sunt listate mai multe programe de completare, face?i clic pentru a debifa pe rând câte o casetă de selectare a unui program de completare. Această procedură vă ajută să identificați programul de completare care provoacă problema.
  5. Face?i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Programe de completare COM.
  6. Face?i clic pe Butonul Microsoft Office, apoi pe Ie?ire Word.
  Word 2010:
  1. Face?i clic pe Fi?ier, apoi pe Op?iuni.
  2. Face?i clic pe Programe de completare.
  3. În lista Gestionare, face?i clic pe Programe de completare COM, apoi pe Salt.
  4. Dacă este listat un program de completare în caseta de dialog Programe de completare COM, face?i clic pe pentru a debifa caseta de selectare a programului de completare. Dacă sunt listate mai multe programe de completare, face?i clic pentru a debifa pe rând câte o casetă de selectare a unui program de completare. Această procedură vă ajută să determina?i programul de completare care provoacă problema.
  5. Face?i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Programe de completare COM.
  6. Face?i clic pe Fi?ier, apoi pe Ie?ire.
 6. Porni?i programul Word.
 7. Dacă problema s-a rezolvat când porni?i Word, a?i identificat care program de completare COM este cauza problemei. Dacă vă sunt necesare caracteristicile furnizate de programul de completare, trebuie să determina?i care program de completare le con?ine, astfel încât să contacta?i furnizorul pentru a ob?ine o actualizare.

  Dacă problema nu s-a rezolvat când porni?i Word, repeta?i pa?ii 5 ?i 6 pentru fiecare program de completare COM listat. Repeta?i această procedură pentru fiecare program de completare, până când determina?i care program de completare provoacă problema.
 8. Pentru a restaura programele de completare COM, repeta?i pasul 5, însă face?i clic pentru a bifa caseta de selectare pentru fiecare program COM pe care dori?i să-l restaura?i.

Op?iuni de asisten?ă Microsoft

Dacă nu reu?i?i să rezolva?i problema, vă sunt la dispozi?ie mai multe op?iuni de asisten?ă. Utiliza?i Asisten?a online Microsoft pentru a căuta în Baza de cuno?tin?e Microsoft ?i în alte resurse tehnice pentru a găsi răspunsuri rapide ?i precise. De asemenea, ave?i posibilitatea să particulariza?i site-ul pentru a controla căutarea dvs. Pentru a începe căutarea, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=ro

Proprietă?i

ID articol: 921541 - Ultima examinare: 28 decembrie 2011 - Revizie: 5.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
Cuvinte cheie: 
kbacwsurvey kbexpertisebeginner kbregistry kbaddin kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB921541

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com