Aktivacija je neuspe?na kada poku?ate da aktivirate operativni sistem Windows Vista ili Windows Longhorn Server putem Interneta

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 921471 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada poku?ate da aktivirate neku od verzija operativnog sistema Microsoft Windows koje su navedene u odeljku ?Odnosi se na?, aktivacija mo?e biti neuspe?na. Pored toga, mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
 • Aktivacija je neuspe?na sa kodom gre?ke 0x8004FE33.
 • U evidenciji doga?aja aplikacije mogu biti zapisane slede?e gre?ke:
  Ime evidencije: Aplikacija
  Izvor: Usluga licenciranja softvera
  ID doga?aja: 8198
  Nivo: Opis gre?ke: Aktivacija licence (SLUI.exe) nije uspela sa slede?im kodom gre?ke: 0x80004005
  Ime evidencije: Aplikacija
  Izvor: Usluga licenciranja softvera
  ID doga?aja: 1008
  Nivo: Opis gre?ke: Dobijanje certifikata za bezbedni procesor nije uspelo. ?ifra statusa=hr=0x8004FE33
 • Aktivacija je bila neuspe?na i od vas se ne tra?e akreditivi.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i kada se povezujete sa Internetom preko proxy servera na kojem je omogu?ena osnovna potvrda identiteta.

Kada se proxy server konfiguri?e za osnovnu potvrdu identiteta, server zahteva da otkucate korisni?ko ime i lozinku. Me?utim, korisni?ki interfejs aktivacije ne dozvoljava vam da unesete te akreditive. Zbog toga osnovna potvrda identiteta ne mo?e da se obavi pa je i aktivacija neuspe?na.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda.

1. metod: Nemojte koristiti osnovnu potvrdu identiteta

Nemojte koristiti osnovnu potvrdu identiteta na proxy serveru. Me?utim, ako morate da koristite osnovnu potvrdu identiteta, izuzmite URL adrese za liste opozvanih certifikata (CRL) iz zahteva za osnovnu potvrdu identiteta. Da biste to uradili, konfiguri?ite opoziv potvrde identiteta za slede?u listu CRL-ova na proxy serveru:
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftRootAuthority.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureCommunications.crl
 • http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl
 • http://www.microsoft.com/pki/crl/products/MicrosoftProductSecureServer.crl

2. metod: Aktivacija operativnog sistema Windows preko telefona

Ako ne mo?ete da koristite 1. metod, u Windows ?arobnjaku za aktivaciju izaberite stavku Koristi automatizovani telefonski sistem da biste aktivirali Windows preko telefona.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 921471 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server "Longhorn" Beta 2
Klju?ne re?i: 
kbsetup kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921471

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com