ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณกำหนดค่า Internet Explorer จะใช้แฟ้ม.pac และคุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการการรับรองความถูกต้อง Kerberos: "ข้อผิดพลาด HTTP 401"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 921400 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Internet Explorer 6 ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP
 • คุณกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อใช้แฟ้มการตั้งค่าคอนฟิก (.pac) พร็อกซีอัตโนมัติ
 • คุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการการรับรองความถูกต้อง Kerberos
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
http พลาด 401 - ไม่ได้รับอนุญาต: การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากการข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ต้องใช้งาน Windows XP Service Pack 2 (SP2) เพื่อติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ 921400 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานการปรับปรุง:
 1. ออกจาก Internet Explorer
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 5. ประเภท:FeatureControlแล้ว กด ENTER
 6. เลือกการFeatureControlคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 5 จุดไปใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกคีย์:.
 7. ประเภท:feature_autoproxy_cache_aname_kb921400แล้ว กด ENTER
 8. เลือกการfeature_autoproxy_cache_aname_kb921400คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 7 จุดไปใหม่ในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกค่า DWORD.
 9. ประเภท:iexplore.exeแล้ว กด ENTER
 10. คลิกขวาiexplore.exeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 11. ในการค่ากล่องข้อมูล ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการย้อนกลับไปสู่การทำงานก่อนหน้านี้สำหรับความเข้ากันได้ย้อนหลัง ค่านี้จะใช้การตั้งค่าใหม่0.
 12. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

  หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้feature_autoproxy_cache_aname_kb921400คีย์การควบคุมยังประกอบด้วยโปรแกรมประยุกต์อื่น ตัวอย่างเช่น:
  • Explorer\Main\FEATURE_AUTOPROXY_CACHE_ANAME_KB921400\Excel.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
  • Explorer\Main\FEATURE_AUTOPROXY_CACHE_ANAME_KB921400\Powerpnt.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet
หากมีโปรแกรมประยุกต์หลาย คุณสามารถเพิ่มรายการที่ใช้ในการ DWORD มีชื่อของ " * " และค่า 1 เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ url ได้

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wininet.dll6.0.2900.2961664,57626-ก.ค.-200612:43x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาไม่เกิดขึ้น หากคุณไม่ได้ใช้แฟ้ม.pac หรือ ถ้าคุณไม่เรียกใช้ API สคริปต์ที่ทำให้การจำแนก DNS ของโฮสต์ที่คุณเข้าถึงได้ โดยการใช้แฟ้ม.pac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 921400 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxppresp3fix kbqfe kberrmsg kbmt KB921400 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:921400

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com