Podrazumevani prored i prored izme?u pasusa u programu Word 2007 razlikuje se od podrazumevanog proreda u starijim verzijama programa Word

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 921174 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Kada radite u Microsoft Office Word 2007 dokumentu, mo?ete primetiti da postoji vi?e mesta izme?u redova u pasusu i vi?e mesta izme?u pasusa u odnosu na starije verzije programa Microsoft Word.

Da bismo re?ili ovaj problem umesto vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami re?ili ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50213


Napomena Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ovaj ?arobnjak se ne?e pokrenuti u sistemu Windows Server 2008 R2

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.


Popravi?u sâm

Da biste ispravili prored i prored izme?u pasusa u programu Word 2007 tako da budu isti kao u starijim verzijama programa Word, morate da promenite opciju Skup stilova.

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Izaberite karticu Po?etak.
 2. U grupi Stilovi kliknite na dugme Promeni stilove, postavite pokaziva? na stavku Skup stilova, a zatim izaberite skup stilova koji ?elite da koristite.

  Da biste promenili podrazumevano oblikovanje dokumenta, na primer prored ili prored izme?u pasusa, u podrazumevano oblikovanje koje se koristi u starijim verzijama programa Word, izaberite stavku Word 2003.
 3. Da biste podesili skup stilova kao podrazumevani skup stilova u programu Word 2007, u grupi Stilovi kliknite na dugme Promeni stilove, a zatim izaberite stavku Postavi kao podrazumevani.


Da li je ovo re?ilo problem?

Proverite da li je problem re?en tako ?to ?ete proveriti prored i prored izme?u pasusa. Ako je prored ispravan, zavr?ili ste sa ovim ?lankom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.

DODATNE INFORMACIJE

Slede?a tabela navodi podrazumevani prored i podrazumevani prored izme?u pasusa za Word 2007 i za starije verzije programa Microsoft Word.

Napomena Neke jezi?ke verzije programa Word 2007 mogu imati isti podrazumevani prored i razmak izme?u pasusa kao starije verzije programa Word.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Opcija proredaWord 2007Word 2003 i starije verzije programa Word
Posle14 px0 ta?.
ProredVi?estrukJedan
Na1.15prazno
Napomena Da biste prikazali opcije za prored i prored izme?u pasusa, kliknite desnim tasterom mi?a na pasus, a zatim izaberite stavku Pasus.

Vi?e informacija o pode?avanju proreda u programu Word 2007 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
http://office.microsoft.com/sr-latn-cs/word-help/adjust-the-line-spacing-between-text-or-paragraphs-HP010016523.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 921174 - Poslednji pregled: 18. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Word 2007, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Professional
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbformat kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB921174

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com