Atkuriant gars? garso failai paleid?iami nuo kitos vietos, nei juos buvote pristabd?, ir atsitiktinai gaunate stabdos klaidos prane?im?, kai Windows XP 2 pakeitim? pakete (SP2) bandote paleisti garso failus

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 920872 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Bandydami paleisti garso failus kompiuteryje, kuriame veikia Microsoft Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2), galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? toliau i?vardyt? po?ymi?:
 • Kai pristabd? garso atk?rim? j? t?siate, atkuriant gars? garso failas paleid?iamas nuo klaidingos vietos. Garsas atkuriamas nuo atsitiktin?s garso takelio vietos.
 • Atkuriant gars? atsitiktinai gaunate ?? stabdos klaidos prane?im?:
  Stabda 0x0000004E
  PFN_LIST_CORRUPT
 • Kai bandote ?ra?yti gars?, atsitiktinai gaunate stabdos klaidos prane?im?.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

?? fail? galite atsisi?sti i? Microsoft atsisiuntimo centro:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Dabar atsisi?sti KB920872 paket? . I?leidimo data: 2006 m. rugpj??io 17 d.

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti Microsoft palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti Microsoft palaikymo failus naudojant tinklo paslaugas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Microsoft patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. Microsoft naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose. Tai padeda i?vengti bet koki? neleistin? failo pakeitim?.

B?tinos s?lygos

Norint ?diegti ?? naujinim? reikia, kad j?s? kompiuteryje b?t? ?diegtas Windows XP 2 pakeitim? paketas (SP2).

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Jums nereikia i? naujo paleisti kompiuterio, kai ?diegiate ?? naujinim?.

PASTABA: jei naudojamos viena ar kelios i? toliau i?vardyt? garso tvarkykli?, kai diegiate ?? naujinim?, turite i? naujo paleisti kompiuter?. Tai ?galina ?i? fail? funkcines galimybes:
 • Kmixer.sys
 • Splitter.sys
 • Wdmaud.sys

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia jokio kito naujinimo.

Failo informacija

?io naujinimo versija angl? kalba turi failo atributus (arba naujesnius failo atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Per?i?rint failo informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento Data ir laikas skirtuk? Laiko juosta.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatformaPakeitim? paketo reikalavimasPaslaugos ?aka
Kmixer.sys5.1.2600.2929172,4162006-06-1408:50x86SP2SP2QFE
Splitter.sys5.1.2600.29296,2722006-06-1408:50x86SP2SP2QFE
Wdmaud.sys5.1.2600.292982,9442006-06-1409:17x86SP2SP2QFE
PASTABA: diegimo metu Windows XP Service Pack 2 (SP2) pagr?stuose kompiuteriuose tvarkykl?s gali b?ti nenaujinamos, jei jos yra nepasira?ytos. ?iuo atveju Windows naujinimas nuolat si?lo paket?. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atsisi?skite Windows XP naujinim? (KB920872). Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8c2e44a5-6a28-4888-93a7-6a6c6a87be7f&displaylang=lt&Hash=7LFJN64
 2. ?ra?ykite paket? vietiniame diske. Pavyzd?iui, ?ra?ykite paket? C diske.
 3. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite C:\WindowsXP-KB920872-x86-ENU.exe /o, ir tada spustel?kite Gerai.

B?SENA

Microsoft pripa?ino, kad tai yra Microsoft produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Failai Kmixer.sys, Splitter.sys ir Wdmaud.sys yra Windows garso tvarkykl?s failai. ?ie failai atlieka toliau i?vardytas funkcijas:
 • ?galina garso ?renginius
 • ?galina garso atk?rim?
 • Leid?ia garso ?renginiams ?ra?yti gars? ir perduoti duomenis programoms
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 920872 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. lapkri?io 27 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbbug kbfix kbqfe kbsound kbdriver kbpubtypekc atdownload kbwinxppresp3fix kbhotfixserver KB920872

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com