เหตุการณ์รหัสข้อผิดพลาด 10016 และ 10017 ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 920783 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณติดตั้ง Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เมื่อคุณดูบันทึกของระบบหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 3.0 บริการของ SharePoint เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณเห็นเวลาอย่าง น้อยหนึ่งการเข้าสู่ระบบความผิดพลาดรหัสเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: DCOM
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์::eventID
คำอธิบาย::
การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ไม่ให้สิทธิ์ในการเปิดใช้งานเฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ COM ด้วย CLSID {clsid} ให้กับผู้ใช้DomainName\usernamesid {sid}. สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยนี้สามารถถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือการจัดการบริการคอมโพเนนต์

หมายเหตุ:ในข้อความนี้รหัสข้อผิดพลาดแสดงเหตุการณ์eventIDเป็นตัวยึดสำหรับ ID เหตุการณ์ 10016 หรือรหัสเหตุการณ์ 10017

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าบัญชีผู้ใช้โดเมนที่คุณระบุบัญชีบริการของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint ที่ ไม่มีสิทธิ์ในการเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อต้องการให้บริการการจัดการระบบ Wamreg IIS เหตุการณ์รหัสข้อผิดพลาด 10016 หรือ 10017 ที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" ไม่มีผลต่อการทำงานของ Windows 3.0 บริการของ SharePoint

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณสามารถปฏิเสธเหตุการณ์รหัสข้อผิดพลาด 10017 หรือ 10016 ที่ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบ ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดรหัสเหตุการณ์ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบ ใช้สแนปอินคอมโพเนนต์บริการเปิดใช้งานสิทธิ์ในการเปิดใช้งานเฉพาะที่ให้บริการการจัดการระบบ Wamreg IIS สำหรับบัญชีผู้ใช้โดเมนที่คุณระบุเป็นบัญชีบริการ 3.0 บริการ SharePoint Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dcomcnfgในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ขยายบริการคอมโพเนนต์ขยายคอมพิวเตอร์ขยายMy Computerแล้ว คลิกการกำหนดค่า dcom.
  3. คลิกขวาผู้ดูแลระบบ iis WAMREG บริการแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  4. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
  5. ภายใต้เปิดใช้และสิทธิ์ในการเปิดใช้งานคลิกแก้ไข.
  6. ในการสิทธิ์ในการเปิดใช้กล่องโต้ตอบ คลิกadd.
  7. ในการเลือกผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มกล่องโต้ตอบกล่อง เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่อง จากนั้น พิมพ์กลุ่มการรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นwss_wpgคลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
  8. ในการสิทธิ์สำหรับusernameรายการ คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากการเปิดใช้งานภายในแล้ว คลิกตกลงสองครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 920783 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB920783 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:920783

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com