U kunt de functie Windows Firewall in Windows XP SP 2 niet starten

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 920074 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Symptomen

Na de installatie van Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) kunt u de Windows Firewall-service niet meer starten. Meer in het bijzonder doen zich een of meer van de volgende symptomen voor:
 • Windows Firewall/Internetverbinding delen wordt niet weergegeven in de lijst Services in het Configuratiescherm.
 • Windows Firewall/Internetverbinding delen wordt wel weergegeven in de lijst Services in het Configuratiescherm, maar u kunt de service niet starten.
 • U ziet het volgende foutbericht wanneer u probeert de instellingen van Windows Firewall te openen:
  De instellingen voor Windows Firewall kunnen vanwege een onbekend probleem niet worden weergegeven.

Oorzaak

Dit probleem wordt veroorzaakt doordat het bestand SharedAccess.reg ontbreekt of beschadigd is. Het bestand SharedAccess.reg staat voor de Windows Firewall-service.

Opmerking De service Windows Firewall van Windows XP SP2 vervangt de service Firewall voor Internet-verbinding (ICF) van eerdere versies van Windows XP.

Oplossing

U kunt dit probleem met een van de onderstaande methoden oplossen.

Methode 1: De functie 'Setup API InstallHinfSection' aanroepen om Windows Firewall te installeren

Ga als volgt te werk om Windows Firewall te installeren:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 2. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. Start Windows opnieuw.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 5. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  Netsh firewall reset
 6. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ firewall.cpl en druk op Enter. Selecteer in het dialoogvenster Windows Firewall de optie Aan (aanbevolen) en klik op OK.

Methode 2: De vermelding Windows Firewall toevoegen aan het register

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Als u de vermelding Windows Firewall wilt toevoegen aan het register, gaat u als volgt te werk:
 1. Kopieer de volgende tekst naar Kladblok en sla het bestand op met de naam Sharedaccess.reg:
  Windows Register-editor versie 5.00
  
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
   6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "Description"="Biedt services voor omzetting van netwerkadressen, adressering, naamresolutie en/of beveiliging voor een privé- of bedrijfsnetwerk."
  "DisplayName"="Windows Firewall/Internet-verbinding delen (ICS)"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
   74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
   00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
   6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
  "Epoch"=dword:00002cd0
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
   00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
   69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
   00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
  "ServiceUpgrade"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
  "All"=dword:00000001
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 2. Dubbelklik op Sharedaccess.reg om de inhoud van dit bestand samen te voegen met het register en om de vermelding Windows Firewall te maken.
 3. Start Windows opnieuw.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 5. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  Netsh firewall reset
 6. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ firewall.cpl en klik op OK.
 7. Configureer de instellingen voor Windows Firewall die u wilt gebruiken.
Als deze methoden niet werken, installeert u Windows XP SP2 opnieuw.

Meer informatie

Ga als volgt te werk om te controleren of de service Windows Firewall is gestart:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
 2. Kijk of Windows Firewall/Internetverbinding delen voorkomt in de lijst met services. Controleer of de status van de service Gestart is.
 3. Klik op Help in het menu Actie voor meer informatie over het gebruik van de functie Services.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

Als u meer informatie wilt over het gebruik van Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2 , klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
875357Problemen met instellingen voor Windows Firewall oplossen in Windows XP Service Pack 2
892199U kunt de functie Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2 niet starten
Ga voor meer informatie over het oplossen van problemen met Windows Firewall in Windows XP SP2 naar de volgende website van Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/support/wftshoot.mspx

Eigenschappen

Artikel ID: 920074 - Laatste beoordeling: dinsdag 10 april 2007 - Wijziging: 1.3
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Trefwoorden: 
kbtshoot kbfirewall kbprb KB920074

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com