เมื่อพยายามที่จะรันการตรวจสอบการตรวจสอบ Windows ของแท้ Advantage อยู่บนเว็บไซต์ Windows Update คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้: "0x80080299"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919868 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อพยายามที่จะรันการตรวจสอบการตรวจสอบ Windows ของแท้ Advantage อยู่บนเว็บไซต์ Windows Update ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงขึ้น

ตรวจสอบไม่เสร็จสมบูรณ์: ไม่สามารถดำเนินการการตรวจสอบ (รหัสข้อผิดพลาด 0x80080299)

คุณได้พบข้อผิดพลาดที่ไม่รู้จัก โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของผลิตภัณฑ์ภายในเครื่องของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกับปัญหานี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า add-on ตัวควบคุม ActiveX จะไม่ได้ติดตั้ง หรือเปิดใช้งาน โปรแกรม add-on ของตัวควบคุม ActiveX ไม่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ WGA ตรวจสอบ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ยืนยันว่า add-on Windows เครื่องมือการตรวจสอบ Advantage ของแท้จะเปิดใช้งาน
 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. บนเมนูเครื่องมือ คลิกจัดการ add-on
 3. ยืนยันโปรแกรม add-on ของ Windows เครื่องมือการตรวจสอบ Advantage ของแท้จะแสดงขึ้น และเปิดใช้งาน
 4. ถ้าปิดใช้งาน เลือกโปรแกรม add-on ที่เหมาะสม และคลิกเปิดใช้งาน นั้นคลิกตกลง
 5. ไปที่เว็บไซต์ Windows Update อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

หากขั้นตอนการตรวจสอบยังคงไม่หลังจากที่เปิดใช้งานแอดออนได้ หรือ ถ้าคุณไม่ได้รับการติดตั้งโปรแกรม add-on Windows เครื่องมือการตรวจสอบ Advantage ของแท้ ไปที่เว็บไซต์ Windows ของแท้ Advantage และเรียกใช้กระบวนการตรวจสอบดังต่อไปนี้
 1. ไปwindows ของแท้ Advantageเว็บไซต์
 2. ทำการตรวจสอบการตรวจสอบ โดยการคลิก "ตรวจสอบ Now" เว็บไซต์ที่ "วิธีการบอก"
 3. เมื่อกระบวนการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อความที่ระบุ "เสร็จสมบูรณ์ตรวจสอบแล้ว" หลังจากนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึง WGA ทรัพยากรเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงส่วนของ Windows Update

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919868 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
Keywords: 
kbhowto kbmt KB919868 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919868

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com