ทำงาน Client ขั้นสูง ในระบบการจัดการ Server 2003 และ ในระบบ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์การไม่ได้หลังจากที่คุณปรับใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919592 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณดำเนินการนี้ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเสริม เพื่อช่วยป้องกันระบบของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณปรับใช้ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่รันไคลเอนต์ขั้นสูงใน Microsoft ระบบ Management Server (SMS) 2003 หรือ ในระบบ 2007 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกของศูนย์ คุณพบกับอาการต่อไปนี้:
 • ไคลเอ็นต์ขั้นสูงไม่ทำได้อย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ ในสถานการณ์เช่นนี้ ไคลเอนต์ขั้นสูงไม่ดึง SMS นโยบาย ถ้าคุณพยายามเริ่มการทำงานของการดำเนินการในไคลเอนต์ขั้นสูงในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถเริ่มการดำเนินการ
 • เข้าสู่ระบบใน System log ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เหตุการณ์ต่อไปนี้:

  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DCOM
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 10016
  วันที่:วันที่
  เวลา:เวลา
  ผู้ใช้::sid
  คอมพิวเตอร์:computername
  คำอธิบาย: การตั้งค่าสิทธิ์เฉพาะของโปรแกรมประยุกต์ไม่ให้สิทธิ์ในการเปิดใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ COM กับ CLSID {DC28D12E-B065-4EE4-9468-899D8C47B856 } กับผู้ใช้โดเมน\ชื่อผู้ใช้sid (sid). สิทธิ์การรักษาความปลอดภัยนี้สามารถถูกปรับเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือการจัดการบริการคอมโพเนนต์

 • เมื่อคุณดูไฟล์บันทึกของ SMS ข้อมูลที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้จะแสดง:

  ในแฟ้ม %WINDIR%\System32\CCM\Logs\CcmExec.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  Error calling CoResumeClassObjects.	CcmExec	<date> <time>	3304 (0x0CE8)
  Phase 1 initialization failed (0x80004015).	CcmExec	<date> <time>	3304 
  (0x0CE8)
  Phase 1 initialization failed (0x80004015).	CcmExec	<date> <time>	3304 
  (0x0CE8)
  ในแฟ้ม %WINDIR%\System32\CCM\Logs\execmgr.log บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์
  Command line = "\\<server>\<share>$\<folder>\update\update.exe" /q /f /forcerestart, 
  Working Directory = \\<server>\<share>$\<folder>\execmgr	<date> <time>	3292 
  (0x0CDC)
  Created Process for the passed command line	execmgr	<date> <time>	3292 
  (0x0CDC)
  Raising event:
  [SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)]
  instance of SoftDistProgramStartedEvent
  {
  	AdvertisementId = "<ID>";
  	ClientID = "GUID:<GUID>";
  	CommandLine = "\"\\\\<servre>\\<share>$\\<folder>\\update\\update.exe\" /q /f 
  /forcerestart";
  	DateTime = "<date and time>.572000+000";
  	MachineName = "<computername>";
  	PackageName = "<packagename>";
  	ProcessID = 228;
  	ProgramName = "Automated upgrade from XP or XPSP1";
  	SiteCode = "<siteCode>";
  	ThreadID = 3292;
  	UserContext = "NT AUTHORITY\\SYSTEM";
  	WorkingDirectory = "\\\\<server>\\<share>$\\<folder>\\";
  };
  	execmgr	<date> <time>	3292 (0x0CDC)
  Raised Program Started Event for Ad:<ID>, Package:<package>, Program: Automated 
  upgrade from XP or XPSP1	execmgr	<date> <time>	3292 (0x0CDC)
  The user has logged off.	execmgr	<date> <time>	2656 (0x0A60)
  Program Automated upgrade from XP or XPSP1 is running when user loggs 
  off	execmgr	<date> <time>	2656 (0x0A60)
  Execution Manager timer has been fired.	execmgr	<date> <time>	1348 
  (0x0544)
  Policy is updated for Program: MS04-028 - JPEG Update for XP, Package: <package>, 
  Advert: <ID>	execmgr	<date> <time>	1408 (0x0580)
  Program exit code 3010	execmgr	<date> <time>	2904 (0x0B58)
  Looking for MIF file to get program status	execmgr	<date> <time>	2904 
  (0x0B58)
  Script for Package:<package>, Program: Automated upgrade from XP or XPSP1 succeeded 
  with exit code 3010	execmgr	<date> <time>	2904 (0x0B58)
  Raising event:
  [SMS_CodePage(437), SMS_LocaleID(1033)]
  instance of SoftDistProgramPrelimSuccessEvent
  {
  	AdvertisementId = "<ID>";
  	ClientID = "GUID:<GUID>";
  	DateTime = "<date> <time>.781000+000";
  	ExitCode = "3010";
  	MachineName = "<computername>";
  	PackageName = "<package>";
  	ProcessID = 228;
  	ProgramName = "Automated upgrade from XP or XPSP1";
  	SiteCode = "<siteCode>";
  	ThreadID = 2904;
  };
  	execmgr	<date> <time>	2904 (0x0B58)
  Raised Program Prelim Success Event for Ad:<ID>, Package:<package>, Program: 
  Automated upgrade from XP or XPSP1	execmgr	<date> <time>	2904 (0x0B58)
  Execution is complete for program Automated upgrade from XP or XPSP1. The exit code 
  is 3010, the execution status is SuccessRebootRequired	execmgr	<date> <time>	2904 (0x0B58)
  Rebooting the computer - InitiateSystemShutdownEx failed 1115	execmgr	<date> <time>	2904 (0x0B58)
  ในการไดรฟ์: \SMS_CCM\Logs\SMSCliUi.log: แฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ SMS
  Current Assigned Site: <siteCode>	smscliui	<date> <time>	3320 (0x0CF8)
  Unable to get CacheInfo. Error: 0X80070005	smscliui	<date> <time>	3320 
  (0x0CF8)
  SMS Site code has not been changed.	smscliui	<date> <time>	3320 (0x0CF8)
  Current Assigned Site: <siteCode>	smscliui	<date> <time>	3660 (0x0E4C)
  Unable to get CacheInfo. Error: 0X80070005	smscliui	<date> <time>	3660 
  (0x0E4C)
  Failed to instantiate CLSID_CCMClientAction class, error: 
  0x80070005	smscliui	<date> <time>	3660 (0x0E4C)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีการกำหนดค่า Group Policy object เพื่อตั้งค่าโหมดการเริ่มต้นบริการ (CcmExec.exe) ของโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMSโดยอัตโนมัติ.

หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น บริการ SMS บริษัทตัวแทนการโฮสต์ไม่ได้กำหนดค่า โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1: ไม่กำหนดบริการ SMS บริษัทตัวแทนการโฮสต์ในนโยบายกลุ่ม

แก้ไขวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'เพื่อไม่ให้กำหนดโหมดการเริ่มต้นสำหรับบริการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบโดเมนคอนโทรลเลอร์ และจากนั้น เริ่มใช้เครื่องมือที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dsa.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ซึ่งวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ได้ถูกสร้าง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. ตัวอย่างเช่น คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ของโดเมน หรือคลิกขวาหน่วยองค์กร และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ คลิก Group Policy object ในที่นี้โฮสต์ของบริษัทตัวแทน smsกำหนด บริการ และจากนั้น คลิกแก้ไข.
 4. ในเครื่องมือตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกบริการของระบบ.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งโฮสต์ของบริษัทตัวแทน smsคลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นกำหนดการตั้งค่านโยบายนี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 6. จบการทำงานของเครื่องมือตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows XP SP2

วิธีที่ 2: กำหนดบัญชี NETWORK SERVICE สิทธิ์ควบคุมทั้งหมดไปวัตถุโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรือเครือข่ายของคุณเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

คุณสามารถเก็บการเริ่มต้นโฮสต์ของบริษัทตัวแทน SMS บริการอัตโนมัติระบบ'นโยบายกลุ่ม'ถ้าคุณกำหนดสิทธิ Full Control บัญชี NETWORK SERVICE วัตถุ SMS บริษัทตัวแทนการโฮสต์ในนโยบายกลุ่ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบโดเมนคอนโทรลเลอร์ และจากนั้น เริ่มใช้เครื่องมือที่ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:dsa.mscในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ซึ่งวัตถุ'นโยบายกลุ่ม'ได้ถูกสร้าง และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ. ตัวอย่างเช่น คลิกขวาที่คอนเทนเนอร์ของโดเมน หรือคลิกขวาหน่วยองค์กร และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการนโยบายกลุ่มแท็บ คลิก Group Policy object ในที่นี้โฮสต์ของบริษัทตัวแทน smsกำหนด บริการ และจากนั้น คลิกแก้ไข.
 4. ในเครื่องมือตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายการตั้งค่า windowsขยายการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยแล้ว คลิกบริการของระบบ.
 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งโฮสต์ของบริษัทตัวแทน smsแล้ว คลิกแก้ไขการรักษาความปลอดภัย.
 6. ในการความปลอดภัยสำหรับบริษัทตัวแทนการ SMS โฮสต์กล่องโต้ตอบ คลิกadd.
 7. ประเภท:บริการเครือข่ายในการป้อนชื่อวัตถุที่เลือกกล่อง คลิกตรวจสอบชื่อแล้ว คลิกตกลง.
 8. ในการสิทธิ์สำหรับ NETWORK SERVICEกล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้นควบคุมทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นอนุญาตให้คอลัมน์ แล้วคลิกตกลง.
 9. ในการคุณสมบัติการโฮสต์ของบริษัทตัวแทน smsกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง.
 10. จบการทำงานของเครื่องมือตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม และจากนั้น คลิกตกลง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919592 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbmt KB919592 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919592

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com