การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่ช่วยให้เครื่องมือ Chkdsk.exe กระชับกระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยของ NTFS ใน Windows Server 2003 เซอร์วิสแพ็ค 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919241 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

ใน Windows Server 2003 ระบบไฟล์ NTFS ไม่มีตัวเลือกในการกระชับกระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยในตารางแฟ้มต้นแบบ (MFT)

หมายเหตุ กระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยถูกเรียกอีกอย่างว่าแฟ้มที่มีความปลอดภัย$

ดังนั้น กระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยอาจดำเนิน การขยาย และใช้เนื้อที่ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานระบบแฟ้ม ถ้ามีการส่งกระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ใช้เกินเพดานที่แน่นอน ไม่มีการตั้งค่าความปลอดภัยเพิ่มเติมสามารถกำหนดค่าใน NTFS

ในปัจจุบัน การกระชับกระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณต้องสำรองไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมด ฟอร์แมตวอลุ่ม แล้ว คืนค่าข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ข้อมูล

โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มฟังก์ชันใหม่กับเครื่องมือ Chkdsk.exe เพื่อที่จะสามารถกระชับกระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อคุณใช้การ /f สลับไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ผลลัพธ์ของเครื่องมือ Chkdsk.exe อาจประกอบด้วยข้อมูลที่คล้ายกับต่อไปนี้:
Windows จะตรวจสอบดิสก์ในขณะนี้
การล้างค่าไม่สอดคล้องกันเพียงเล็กน้อยบนไดรฟ์
การล้างข้อมูล 2227 ที่ไม่ได้ใช้งานดัชนีรายการจากดัชนี$ SII ของแฟ้ม 0x9
การล้างข้อมูล 2227 ที่ไม่ได้ใช้งานดัชนีรายการจากดัชนี$ SDH ของแฟ้ม 0x9
การล้างค่าตัวแสดงรายละเอียดการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ใช้งาน 2227
CHKDSK จะตรวจสอบแฟ้มข้อมูล (ขั้นที่ 4 จาก 5) ...
ตรวจสอบข้อมูลแฟ้มเสร็จสมบูรณ์
CHKDSK จะตรวจสอบพื้นที่ว่าง (ขั้นที่ 5 จาก 5) ...
ตรวจสอบพื้นที่ว่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
การตรวจสอบการกระชับว่า กระแสข้อมูลตัวบอกเกี่ยวกับความปลอดภัยได้รับเรียบร้อยแล้วได้ และตรวจสอบเนื้อที่ถูกบันทึก ก่อนเรียกใช้เครื่องมือ Chkdsk.exe พร้อมกับ /f สลับไป แล้ว เรียกใช้เครื่องมือ Chkdsk.exe อีกครั้งโดยไม่ /f สลับไป ตรวจสอบ กิโลไบต์ที่ใช้โดยระบบ ค่าก่อน และหลัง จากที่คุณใช้นั้น /f สลับไป การลดลงในเครื่อง กิโลไบต์ที่ใช้โดยระบบ ค่าหลังจากที่คุณใช้นั้น /f สวิตช์หมายถึงพื้นที่ที่ได้รับการบันทึก โดยการกระชับการ

ปรับปรุงข้อมูล

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องใช้ Windows Server 2003 เซอร์วิสแพ็ค 2 ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงใด ๆ

แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 X 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Autochk.exe5.2.3790.3113599,55228 2008 มีนาคม09:40x 86SP1SP1QFE
Untfs.dll5.2.3790.3113324,60828 2008 มีนาคม13:42x 86SP1SP1QFE
Autochk.exe5.2.3790.4263600,06428 2008 มีนาคม10:04x 86SP2SP2QFE ไป
Untfs.dll5.2.3790.4263325,63228 2008 มีนาคม14:01x 86SP2SP2QFE ไป
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 IA64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Autochk.exe5.2.3790.31131,404,92828 2008 มีนาคม12:03IA-64SP1SP1QFE
Untfs.dll5.2.3790.3113952,32028 2008 มีนาคม12:03IA-64SP1SP1QFE
Wautochk.exe5.2.3790.3113599,55228 2008 มีนาคม12:03x 86SP1WOW
Wuntfs.dll5.2.3790.3113324,60828 2008 มีนาคม12:03x 86SP1WOW
Autochk.exe5.2.3790.42631,404,41628 2008 มีนาคม12:08IA-64SP2SP2QFE ไป
Untfs.dll5.2.3790.4263951,80828 2008 มีนาคม12:08IA-64SP2SP2QFE ไป
Wautochk.exe5.2.3790.4263600,06428 2008 มีนาคม12:08x 86SP2WOW
Wuntfs.dll5.2.3790.4263325,63228 2008 มีนาคม12:08x 86SP2WOW
เซิร์ฟเวอร์ Windows 2003 x 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Autochk.exe5.2.3790.3113826,36828 2008 มีนาคม12:04x 64SP1SP1QFE
Untfs.dll5.2.3790.3113471,04028 2008 มีนาคม12:04x 64SP1SP1QFE
Wautochk.exe5.2.3790.3113599,55228 2008 มีนาคม12:04x 86SP1WOW
Wuntfs.dll5.2.3790.3113324,60828 2008 มีนาคม12:04x 86SP1WOW
Autochk.exe5.2.3790.4263826,36828 2008 มีนาคม12:11x 64SP2SP2QFE ไป
Untfs.dll5.2.3790.4263477,18428 2008 มีนาคม12:11x 64SP2SP2QFE ไป
Wautochk.exe5.2.3790.4263600,06428 2008 มีนาคม12:11x 86SP2WOW
Wuntfs.dll5.2.3790.4263325,63228 2008 มีนาคม12:11x 86SP2WOW
Windows Server 2003 กับเซอร์วิสแพ็ค 2, x รุ่นที่ใช้ 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษ
Autochk.exe5.2.3790.4216600,06410 2008 ม.ค.17:29x 86SP2
Untfs.dll5.2.3790.4216325,63211-ม.ค.-200810:31x 86SP2
Windows Server 2003 กับเซอร์วิสแพ็ค 2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Autochk.exe5.2.3790.42161,404,41611-ม.ค.-200808:21IA-64SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Untfs.dll5.2.3790.4216951,80811-ม.ค.-200808:21IA-64SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wautochk.exe5.2.3790.4216600,06411-ม.ค.-200808:21x 86SP2WOW
Wuntfs.dll5.2.3790.4216325,63211-ม.ค.-200808:21x 86SP2WOW
Windows Server 2003 กับเซอร์วิสแพ็ค 2, x รุ่นที่ใช้ 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Autochk.exe5.2.3790.4216826,36811-ม.ค.-200808:23x 64SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Untfs.dll5.2.3790.4216477,18411-ม.ค.-200808:23x 64SP2ไม่เกี่ยวข้อง
Wautochk.exe5.2.3790.4216600,06411-ม.ค.-200808:23x 86SP2WOW
Wuntfs.dll5.2.3790.4216325,63211-ม.ค.-200808:23x 86SP2WOW

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919241 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbwinserv2003postsp2fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB919241 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919241

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com