โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe นี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919240 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง Icacls.exe คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของระบบแฟ้ม NTFS ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003 กับการบริการ Service pack 2 (SP2)

ในขณะนี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Xcacls.exe ยูทิลิตี้การตั้งค่าแบบ Cacls.exe และโปรแกรมอรรถประโยชน์ Xcacls.vbs เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของ NTFS ใน Windows Server 2003 โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe นี้จะเป็นอีกทางเลือกสำหรับการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของ NTFS ที่ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้อรรถประโยชน์ของการที่มีอยู่

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe นี้ถูกรวมอยู่ ใน Windows Vista และ ใน Windows Server 2003 SP2

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe ติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ไวยากรณ์สำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Icacls.exe

เมื่อต้องดูรายละเอียดไวยากรณ์ต่อไปนี้ พิมพ์ icacls.exe / บนหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
ICACLS name /save aclfile [/T] [/C]
  store the acls for all matching names into aclfile for
  later use with /restore.

ICACLS directory [/substitute SidOld SidNew [...]] /restore aclfile [/C]
  applies the stored acls to files in directory.

ICACLS name /setowner user [/T] [/C]
  changes the owner of all matching names.

ICACLS name /findsid Sid [/T] [/C]
  finds all matching names that contain an ACL
  explicitly mentioning Sid.

ICACLS name /verify [/T] [/C]
  finds all files whose ACL is not in canonical form or whose
  lengths are inconsistent with ACE counts.

ICACLS name /resize [/T] [/C] [/L]
  changes incorrect recorded lengths of ACLs to true lengths.

ICACLS name /reset [/T] [/C]
  replaces acls with default inherited acls for all matching files.

ICACLS name [/grant[:r] Sid:perm[...]]
    [/deny Sid:perm [...]]
    [/remove[:g|:d]] Sid[...]] [/T] [/C]

  /grant[:r] Sid:perm grants the specified user access rights. With :r,
    the permissions replace any previously granted explicit permissions.
    Without :r, the permissions are added to any previously granted
    explicit permissions.

  /deny Sid:perm explicitly denies the specified user access rights.
    An explicit deny ACE is added for the stated permissions and
    the same permissions in any explicit grant are removed.

  /remove[:[g|d]] Sid removes all occurrences of Sid in the acl. With
    :g, it removes all occurrences of granted rights to that Sid. With
    :d, it removes all occurrences of denied rights to that Sid.


Note:
  Sids may be in either numeric or friendly name form. If a numeric
  form is given, affix a * to the start of the SID.

  /T indicates that this operation is performed on all matching
    files/directories below the directories specified in the name.

  /C indicates that this operation will continue on all file errors.
    Error messages will still be displayed.

  ICACLS preserves the canonical ordering of ACE entries:
      Explicit denials
      Explicit grants
      Inherited denials
      Inherited grants

  perm is a permission mask and can be specified in one of two forms:
    a sequence of simple rights:
        F - full access
        M - modify access
        RX - read and execute access
        R - read-only access
        W - write-only access
    a comma-separated list in parentheses of specific rights:
        D - delete
        RC - read control
        WDAC - write DAC
        WO - write owner
        S - synchronize
        AS - access system security
        MA - maximum allowed
        GR - generic read
        GW - generic write
        GE - generic execute
        GA - generic all
        RD - read data/list directory
        WD - write data/add file
        AD - append data/add subdirectory
        REA - read extended attributes
        WEA - write extended attributes
        X - execute/traverse
        DC - delete child
        RA - read attributes
        WA - write attributes
    inheritance rights may precede either form and are applied
    only to directories:
        (OI) - object inherit
        (CI) - container inherit
        (IO) - inherit only
        (NP) - don't propagate inherit

Examples:

    icacls c:\windows\* /save AclFile /T
    - Will save the ACLs for all files under c:\windows
     and its subdirectories to AclFile.

    icacls c:\windows\ /restore AclFile
    - Will restore the Acls for every file within
     AclFile that exists in c:\windows and its subdirectories

    icacls file /grant Administrator:(D,WDAC)
    - Will grant the user Administrator Delete and Write DAC
     permissions to file

    icacls file /grant *S-1-1-0:(D,WDAC)
    - Will grant the user defined by sid S-1-1-0 Delete and
     Write DAC permissions to file

โปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ พร้อมใช้งานการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของ NTFS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของ NTFS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318754วิธีการใช้ Xcacls.exe เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของ NTFS
135268 วิธีการใช้ Cacls.exe ในแฟ้มแบตช์
825751 วิธีการใช้ Xcacls.vbs เพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิ์ของ NTFS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919240 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbwinserv2003presp2fix kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbmt KB919240 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919240

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com