บนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 64 บิต คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL เมื่อคุณเชื่อมต่อ กับ บริการรวม SQL Server 2005 หรือเมื่อคุณสร้าง หรือแก้ไขแผนการบำรุงรักษา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919224 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 434935 (sqlbudt)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 ในคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 64 บิต เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ SQL Server 2005 รวมบริการ (SSIS) โดยใช้ Studio จัดการเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
ชื่อ: Microsoft SQL Server Management Studio

ไม่สามารถดึงข้อมูลการร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.SmoEnum)
สำหรับความช่วยเหลือ คลิก: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&LinkId=20476

Additional information::
เชื่อมต่อบริการ SSIS บนเครื่อง"computername"ล้มเหลว:
ข้อผิดพลาดในการโหลดชนิดไลบรา รี/DLL
นอกจากนี้ เมื่อคุณพยายามสร้าง หรือแก้ไขแผนการบำรุงรักษา คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0xC0010014 (Microsoft.SqlServer.DTSRuntimeWrap)
------------------------------
ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม:
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.ConnectionManager.get_Properties()
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.TaskContextUI.InitializeConnectionCombo (สตริงการ connectionName)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.DBMaintTaskBackupForm.SetTask (DbMaintenanceBackupTask งาน)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.DBMaintTaskBackupFormctor (taskHost TaskHost ผู้ให้บริการ IServiceProvider)
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Management.DatabaseMaintenance.DbMaintTaskBackupUI.GetView() ที่ Microsoft.DataTransformationServices.Design.DtrTaskDesigner.GetTaskEditor()
เกิดข้อผิดพลาด 2
ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0xC0010014 (Microsoft.SqlServer.DTSRuntimeWrap)
------------------------------
ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรม:
เมื่อ Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Sequence.get_Properties()
เมื่อ Microsoft.DataTransformationServices.Design.DtsBaseDesigner.PreFilterProperties (IDictionary คุณสมบัติ)
เมื่อ Microsoft.DataTransformationServices.Design.DtsPropExpressionsDesigner.PreFilterProperties (IDictionary คุณสมบัติ)
เมื่อ Microsoft.DataTransformationServices.Design.DbMaintSequenceDesigner.PreFilterProperties (IDictionary คุณสมบัติ)
เมื่อ System.ComponentModel.Design.ComponentDesigner.System.ComponentModel.Design.IDesignerFilter.PreFilterProperties (IDictionary คุณสมบัติ)
เมื่อ System.ComponentModel.Design.TypeDescriptorFilterService.System.ComponentModel.Design.ITypeDescriptorFilterService.FilterProperties (คอมโพเนนต์ IComponent คุณสมบัติ IDictionary)
เมื่อ Microsoft.DataTransformationServices.Design.DtsTypeDescriptorFilterService.System.ComponentModel.Design.ITypeDescriptorFilterService.FilterProperties (คอมโพเนนต์ IComponent คุณสมบัติ IDictionary)
เมื่อ System.ComponentModel.TypeDescriptor.PipelineFilter (pipelineType Int32 สมาชิก ICollection อินสแตนซ์ของวัตถุ แค IDictionary)
เมื่อ System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetPropertiesImpl (คอมโพเนนต์ของวัตถุ แอตทริบิวต์ของ[]แอตทริบิวต์ noCustomTypeDesc บูลีน noAttributes บูลีน)
เมื่อ System.ComponentModel.TypeDescriptor.GetProperties (คอมโพเนนต์ของวัตถุ)
เมื่อ Microsoft.DataWarehouse.Design.Cud.VsTransaction.ChangeProperty (obj วัตถุ propertyName สตริงการ)
เมื่อ Microsoft.DataTransformationServices.Design.DtsBasePackageDesigner.CreateExecutable (มอนิเกอร์สตริงการ คอนเทนเนอร์ IDTSSequence ชื่อสตริง)
ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง::
  • มีการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 รวมบริการ อย่างไรก็ตาม แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่ติดตั้ง
  • คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของเครื่องมือ 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ก่อนที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 รวมบริการ
  • คุณกำลังเรียกใช้อินสแตนซ์ที่สองของ SQL Server 2005 ในคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ทั้งสองอินสแตนซ์ของ SQL Server รุ่นเป็นรุ่นก่อนหน้าไม่ใช่ Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)
  • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้อินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 SP2 นอกจากนี้ คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในการติดตั้ง SP2 การลงรายการบัญชีบนอินสแตนซ์นี้ จากนั้น คุณติดตั้งอินสแตนซ์ที่สองของ SQL Server 2005 บนอินสแตนซ์ที่สอง ติดตั้ง SQL Server 2005 SP2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมติดตั้ง unregisters แฟ้ม Dts.dll 32 บิตเมื่อโปรแกรมติดตั้งติดตั้งแฟ้ม Dts.dll 64 บิต แฟ้ม Dts.dll 64 บิตมีการติดตั้งพร้อมกับ SQL Server 2005 SP2 นอกจากนี้ แฟ้ม Dts.dll 64 บิตอาจถูกติดตั้งพร้อมกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ SSIS ที่ประกอบด้วยแฟ้ม Dts.dll 64 บิต

การแก้ไข

To resolve this problem, use one of the following methods, depending on the version of each instance of SQL Server 2005.

วิธีที่ 1:

If the versions of the instances of SQL Server 2005 are not earlier than SQL Server 2005 SP2, run the following command at a command prompt to register the 32-bit Dts.dll file:
%windir%\syswow64\regsvr32 "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SQL Server\90\dts\binn\dts.dll"
You may also need to manually register MsDtsSrvrUtil.dll, using
%windir%\syswow64\regsvr32 "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft SQL Server\90\dts\binn\MsDtsSrvrUtil.dll


If running 64-bit Integration Services, you may need to manually register the 64-bit dlls using these commands
%windir%\system32\regsvr32 "%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\dts\binn\dts.dll
%windir%\system32\regsvr32 "%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\90\dts\binn\MsDtsSrvrUtil.dll

วิธีที่ 2

If the version of an instance of SQL Server 2005 is earlier than SQL Server 2005 SP2, use one of the following methods:
  • To resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft SQL Server 2005. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
    913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
  • Install the hotfix packages in the following order:
    • SQL Server 2005 Database Engine
    • SQL Server 2005 Analysis Services
    • SQL Server 2005 Integration Services
    • SQL Server 2005 Notification Services
    • SQL Server 2005 Reporting Services
    • SQL Server 2005 Tools
    หมายเหตุ:You must install all the hotfix packages, even if you do not run a particular component.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าจุดบกพร่องนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

You can view the Application log in Event Viewer to determine the order in which the hotfix packages were installed. If the order of installation differs from the following order, reinstall the hotfix packages in the following order:
  • Product: Microsoft SQL Server 2005 - Update 'Hotfix 2153 for SQL Server Database Services 2005 (KB918222)' installed successfully.

  • Product: Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services - Update 'Hotfix 2153 for SQL Server Analysis Services 2005 (KB918222)' installed successfully.

  • Product: Microsoft SQL Server 2005 Integration Services - Update 'Hotfix 2153 for SQL Server Integration Services 2005 (KB918222)' installed successfully.

  • Product: Microsoft SQL Server 2005 Notification Services - Update 'Hotfix 2153 for SQL Server Notification Services 2005 (KB918222)' installed successfully.

  • Product: Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services - Update 'Hotfix 2153 for SQL Server Reporting Services 2005 (KB918222)' installed successfully.

  • Product: Microsoft SQL Server 2005 Tools - Update 'Hotfix 2153 for SQL Server Tools and Workstation Components 2005 (KB918222)' installed successfully.

หมายเหตุ:The source of these events is MsiInstaller.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919224 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbsql2005ssis kbsql2005setup kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbmt KB919224 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919224

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com