Identifikator ?lanka: 919183 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Windows XP potra?ite u ?lanku 314865 u Microsoft bazi znanja. Verziju ovog ?lanka koja se odnosi na Windows Server 2003 potra?ite u ?lanku 814617 u Bazi znanja.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak navodi preporu?ene minimalne hardverske zahteve za operativni sistem Windows Vista. Ovaj ?lanak tako?e navodi zahteve operativnog sistema za nadogradnju na operativni sistem Windows Vista.

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i informacije o preporu?enim minimalnim hardverskim zahtevima za operativni sistem Windows Vista. Hardverski zahtevi mogu se razlikovati za razli?ita izdanja operativnog sistema Windows Vista.

Preporu?eni minimalni hardverski zahtevi za operativni sistem Windows Vista

Slede?a lista opisuje preporu?ene minimalne hardverske zahteve za osnovne funkcije razli?itih izdanja operativnog sistema Windows Vista. Stvarni hardverski zahtevi razlikova?e se u zavisnosti od konfiguracije sistema, kao i od programa i funkcija koje instalirate. Ako operativni sistem Windows Vista instalirate preko mre?e, dodatni prostor na ?vrstom disku ?e mo?da biti neophodan.
  Windows Vista Home Basic
  • 32-bitni (x86) procesor brzine 800 megaherca (MHz) ili 64-bitni (x64) procesor brzine 800 MHz
  • 512 megabajta (MB) sistemske memorije
   Napomena Na konfiguracijama sistema koje koriste sistemsku memoriju kao grafi?ku memoriju, operativnom sistemu mora biti dostupno barem 448 MB sistemske memorije kada se deo memorije dodeli grafici.
  • Grafi?ka kartica DirectX 9 klase
  • 32 MB grafi?ke memorije
  • ?vrsti disk veli?ine 20 gigabajta (GB) koji ima 15 GB slobodnog prostora
  • Unutra?nja ili spolja?nja DVD jedinica
  • Mogu?nost pristupa Internetu
  • Mogu?nost zvu?nog izlaza

  Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise i Windows Vista Ultimate
  • 32-bitni (x86) procesor brzine 1 gigaherc (GHz) ili 64-bitni (x64) procesor brzine 1 GHz
  • 1 GB sistemske memorije
  • Grafi?ka kartica koja podr?ava Windows Aero

   Napomena To obuhvata grafi?ku karticu DirectX 9 klase koja podr?ava slede?e:
   • WDDM upravlja?ki program
   • Pixel Shader 2.0 u hardveru
   • 32 bita po pikselu
  • 128 MB grafi?ke memorije (minimum)
  • ?vrsti disk veli?ine 40 gigabajta (GB) koji ima 15 GB slobodnog prostora (15GB slobodnog prostora obezbe?uje prostor za skladi?tenje privremenih datoteka tokom instalacije ili nadogradnje.)
  • Unutra?nja ili spolja?nja DVD jedinica
  • Mogu?nost pristupa Internetu
  • Mogu?nost zvu?nog izlaza

Napomena Grafi?ka kartica koja podr?ava Windows Aero jeste grafi?ka kartica koja ispunjava slede?e uslove:
 • Podr?ava Windows Display Driver Model (WDDM) upravlja?ki program
 • Ima grafi?ki procesor (GPU) DirectX 9 klase koji podr?ava Pixel Shader 2.0
 • Podr?ava 32 bita po pikselu
 • Prolazi Windows Aero proveru prihvatljivosti u Windows kompletu upravlja?kih programa (WDK)
Za vi?e informacija o razli?itim izdanjima operativnog sistema Windows Vista posetite slede?u Microsoft veb-lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows-8/why-windows

Reference

Neke funkcije proizvoda dostupne su samo u odre?enim izdanjima operativnog sistema Windows Vista i mogu zahtevati napredni ili dodatni hardver. Za vi?e informacija o ovim funkcijama proizvoda posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows-8/why-windows
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 919183 - Poslednji pregled: 23. januar 2015. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbexpertisebeginner KB919183

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com