เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเปิด หรือบันทึกเอกสาร Office 2007: "คุณต้องการดาวน์โหลดแพคความเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับแฟ้มนี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 919026 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณพยายามเปิด หรือบันทึกเอกสาร Microsoft Office 2007 ในโปรแกรมที่แสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" อย่างใดอย่างหนึ่ง แฟ้มใช้รูปแบบแฟ้ม Open XML ที่มีใหม่ไปยังระบบ Microsoft Office 2007 ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้น โดย Microsoft Excel รุ่นที่ใหม่กว่า Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?
This file was created by a newer version of Microsoft PowerPoint. Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?
แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้น โดย Microsoft Word รุ่นที่ใหม่กว่า Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง::
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงรับรู้แฟ้มที่ 19 พฤษภาคม 2006 แต่คุณไม่ติดตั้ง Microsoft Office คความเข้ากันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงรับรู้แฟ้มที่มีวัน 19 พฤษภาคม 2006 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  910473คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 19 พฤษภาคม 2006
  910474คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office XP: 19 พฤษภาคม 2006
  รุ่นเบต้าของแฟ้มเหล่านี้จะยังคงทำงานจนกว่าเบต้าหมดอายุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมื่อโปรแกรม Microsoft Office 2007 รุ่นเบต้าหมดอายุ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  924613คุณได้รับข้อความแสดงข้อความเมื่อคุณพยายามเริ่มโปรแกรม Office 2007: "ซอฟต์แวร์รุ่นเบต้าของคุณได้หมดอายุแล้ว"
 • คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรับรู้แฟ้มสำหรับกรอบงานรุ่นวางจำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรับรู้แฟ้มสำหรับกรอบงานการผลิต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  923097คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923272คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923088คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Excel 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923091คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ PowerPoint 2003: 10 ตุลาคม 2006
  923094คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Word 2003: 10 ตุลาคม 2006
  910474คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Office XP: 19 พฤษภาคม 2006
  918420คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Excel 2002: 11 กรกฎาคม 2006
  917153คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ PowerPoint 2002: 11 กรกฎาคม 2006
  917347คำอธิบายของการปรับปรุงสำหรับ Word 2002: 11 กรกฎาคม 2006
นอกจากนี้ เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณเปิด หรือบันทึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 2007 Office ชนิดแฟ้ม

  Microsoft Office Excel 2007:
  • แฟ้มสมุดงานไบนารี Excel 2007 มี (.xlsb)
  • มีแฟ้มสมุดงาน Excel 2007 (.xlsx)
  • แฟ้มสมุดงานที่เปิดใช้งานแมโคร Excel 2007 มี (.xlsm)
  • แฟ้มแม่แบบ Excel 2007 มี (.xltx)
  • แฟ้มแม่แบบที่มีการเปิดใช้งานแมโคร Excel 2007 มี (.xltm)
  • ใน Excel 2007 เพิ่มในแฟ้ม (.xlam)
  Microsoft Office PowerPoint 2007:
  • แฟ้มงานนำเสนอ PowerPoint 2007 (.pptx)
  • A แฟ้มการเปิดใช้งานแมโครการนำเสนอ PowerPoint 2007 (.pptm)
  • แฟ้มแม่แบบ PowerPoint 2007 (.potx)
  • แฟ้มแม่แบบที่มีการเปิดใช้งานแมโคร PowerPoint 2007 (.potm)
  • แฟ้มแสดง PowerPoint 2007 (.ppsx)
  • PowerPoint 2007 ที่เปิดใช้งานแมโครแสดงแฟ้ม (.ppsm)
  Microsoft Office Word 2007:
  • A แฟ้มเอกสาร Word 2007 (.docx)
  • A แฟ้มเอกสารที่เปิดใช้งานแมโคร Word 2007 (.docm)

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งชุดความเข้ากันได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
 • คลิกใช่เมื่อคุณได้รับข้อความที่ระบุไว้ในส่วน "อาการ" อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ไปต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งชุดความเข้ากันได้:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 919026 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kbfileawareoff2007 kberrmsg kbsavefile kbopenfile kbconversion kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB919026 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:919026

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com