Poruka o gre?ci koja se pojavljuje kada otvorite okno sa omiljenim lokacijama u programu Internet Explorer 6 u operativnom sistemu Windows XP ili Windows Server 2003: ?datoteka Iexplore.exe je generisala gre?ke?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 918956 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak je arhiviran. Nudi se ?kakav jeste? i vi?e ne?e biti a?uriran.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada otvorite okno sa omiljenim lokacijama u programu Microsoft Internet Explorer 6 dobijate slede?u poruku o gre?ci na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows Server 2003 ili Microsoft Windows XP:
Datoteka Iexplore.exe je generisao gre?ke i Windows ?e je zatvoriti. Mora?ete da ponovo pokrenete program.

Evidencija gre?aka se kreira.
Zatim, Internet Explorer 6 se neo?ekivano gasi..

UZROK

Do ovog problema dolazi kada se pode?avanje smernica odr?avanja za Microsoft Internet Explorer primenjuje na ra?unar, a okno sa omiljenim lokacijama je otvoreno.

RE?ENJE

Windows Server 2003

Informacije o servisnom paketu

Da biste re?ili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Windows Server 2003. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
889100 Nabavljanje najnovijeg servisnog paketa za Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Informacije o hitnoj ispravci

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate da posedujete prvobitnu izdatu verziju sistema Windows Server 2003 ili Windows Server 2003 na kojoj je instaliran servisni paket 1 (SP1).

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu hitnu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vreme ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows Server 2003 sa SP1
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.3790.27011,513,98412-May-200603:35x86
Windows Server 2003
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll6.0.3790.4971,057,28004-Mar-200603:28x86
Shdocvw.dll6.0.3790.532 1,398,78412-May-200603:07x86

Windows XP

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka je dostupna u korporaciji Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zbog toga, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako se ovaj odeljak ne pojavljuje, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran operativni sistem Windows XP servisni paket 2 (SP2) ili Windows XP servisni paket 1 (SP1).

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove hitne ispravke.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Datumi i vreme ovih datoteka navedeni su kao UTC vreme (Coordinated Universal Time). Kada prika?ete informacije o datoteci, one se konvertuju u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Windows XP sa SP2
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2900.29051,496,57610-May-200613:09x86
Windows XP sa SP1
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2800.18391,339,90410-May-200622:41x86

ZAOBILA?ENJE

Da biste izbegli ovaj problem, nemojte otvarati okno sa omiljenim lokacijama u programu Internet Explorer 6 ako se smernice odr?avanja primenjuju na ra?unar.

STATUS

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?. Ovaj problem je prvo ispravljen u sistemu Microsoft Windows Server 2003 servisni paket 2.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o terminima koji su kori??eni u ovom ?lanku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 918956 - Poslednji pregled: 16. januar 2015. - Revizija: 2.6
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
    • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
    • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
    • Microsoft Windows XP Professional
    • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB918956

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com