Klaidos prane?imas atidarius ?Internet Explorer 6? parankini? srit? sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Server 2003?: ?Iexplore.exe has generated errors? (Iexplore.exe sugeneravo klaid?)

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 918956 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis archyvuotas. Jis pateikiamas toks, koks yra, ir nebebus atnaujinamas.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kompiuteryje, kuriame veikia ?Microsoft Windows Server 2003? arba ?Microsoft Windows XP?, atidar? parankini? srit? programoje ?Microsoft Internet Explorer 6? gaunate ?? klaidos prane?im?:
Iexplore.exe has generated errors and will be closed by Windows. You will need to restart the program.

An error log is being created. (Iexplore.exe sugeneravo klaid? ir j? u?darys ?Windows?. Tur?site paleisti program? i? naujo. Kuriamas klaid? ?urnalas.)
Tada ?Internet Explorer 6? netik?tai u?sidaro.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, jei kompiuteryje pritaikytas ?Microsoft Internet Explorer? prie?i?ros strategijos parametras ir atidaryta parankini? sritis.

SPRENDIMAS

?Windows Server 2003?

Informacija apie pakeitim? paket?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, gaukite naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?. Jei reikia daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?
889100 Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Informacija apie kar?t?sias pataisas

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turi b?ti ?diegta originali ?Windows Server 2003? versija arba ?Windows Server 2003? su 1 pakeitim? paketu (SP1).

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, reikia paleisti kompiuter? i? naujo.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Informacija apie fail?

?ios kar?t?j? patais? versijos angl? kalba failo atributai (arba naujesni failo atributai) i?vardyti tolesn?je lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Date and Time? (Data ir laikas) skirtuk? Time Zone (Laiko juosta).
?Windows Server 2003? su SP1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.3790.27011,513,98412-May-200603:35x86
?Windows Server 2003?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll6.0.3790.4971,057,28004-Mar-200603:28x86
Shdocvw.dll6.0.3790.532 1,398,78412-May-200603:07x86

?Windows XP?

Informacija apie kar?t?sias pataisas

I? ?Microsoft? galite atsisi?sti palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Taikykite jas tik sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. Gali prireikti atlikti ?i? kar?t?j? patais? papildomus bandymus. Tod?l jei ?i problema jums kelia nedaug b?d?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb? ir gaukite kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei reikalinga trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant ?ias kar?t?sias pataisas, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? rodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turi b?ti ?diegtas ?Windows XP? 2 pakeitim? paketas (SP2) arba ?Windows XP? 1 pakeitim? paketas (SP1).

Paleidimo i? naujo reikalavimas

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, reikia i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia joki? kit? kar?t?j? patais?.

Informacija apie fail?

?ios kar?t?j? patais? versijos angl? kalba failo atributai (arba naujesni failo atributai) i?vardyti tolesn?je lentel?je. ?i? fail? datos ir laikai nurodyti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint informacij? apie fail?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp UTC ir vietos laiko, naudokite valdymo skydo elemento ?Date and Time? (Data ir laikas) skirtuk? Time Zone (Laiko juosta).
?Windows XP? su SP2
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2900.29051,496,57610-May-200613:09x86
?Windows XP? su SP1
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Shdocvw.dll6.0.2800.18391,339,90410-May-200622:41x86

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, neatidarykite parankini? srities programoje ?Internet Explorer 6?, jei kompiuteryje pritaikyta ?Internet Explorer Maintenance? prie?i?ros strategija.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla d?l ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?. ?i problema pirm? kart? buvo i?taisyta ?Microsoft Windows Server 2003? 2 pakeitim? pakete.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie straipsnyje vartojamus terminus, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Savyb?s

Straipsnio ID: 918956 - Paskutin? per?i?ra: 2015 m. sausio 16 d. - Per?i?ra: 2.6
TAIKOMA:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
    • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
    • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
    • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
    • Microsoft Windows XP Home Edition
Rakta?od?iai: 
kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB918956

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com