คำสั่ง "อีเมล" หายไปหรือไม่มีใน Excel 2007 ใน PowerPoint 2007 หรือใน Word 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918792 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 หรือ Microsoft Office Word 2007 คุณคลิก ส่ง ในเมนูของ Office เมื่อทำเช่นนี้ คุณพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ไม่มีคำสั่ง ส่ง
 • คำสั่ง อีเมล หายไป

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Outlook ไว้ในคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1: เปลี่ยนโปรแกรมอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้นเป็น Outlook

เมื่อต้องการให้เรา เปลี่ยน โปรแกรมอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้นเป็น Outlook ให้คุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" เมื่อ ต้องการเปลี่ยนโปรแกรมอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้นเป็น Outlook ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเองf"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน


เมื่อ ต้องการเปลี่ยนโปรแกรมอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้นเป็น Outlook โดยอัตโนมัติ ให้ไปที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50305


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยน โปรแกรมอีเมลที่เป็นค่าเริ่มต้นเป็น Outlook ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ
 1. เปิด Microsoft Internet Explorer
 2. บนเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกที่แท็บ โปรแกรม
 4. ในกล่อง อีเมล เลือก Microsoft Outlook
 5. คลิก ตกลง

วิธีที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่ารีจิสทรี

ข้อสำคัญส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem
 4. ค้นหาค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ โดยทั่วไป ค่าเหล่านี้จะแสดงในรายการในคีย์ Windows Messaging Subsystem
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อชนิดข้อมูล
  MAPIREG_SZ1
  CMCREG_SZ1
  CMCDLLNAMEREG_SZ Mapi.dll
  CMCDLLNAME32REG_SZ Mapi32.dll
  MAPIXREG_SZ 1
  MAPIXVERREG_SZ 1.0.0.1
  OLEMessagingREG_SZ1
 5. หากค่ารีจิสทรีเหล่านี้ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้หายไป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มค่า:
  1. คลิกคีย์ย่อย Windows Messaging Subsystem เลือก สร้าง ในเมนู แก้ไข แล้วคลิก ค่าสตริง
  2. พิมพ์ชื่อของค่าที่หายไป แล้วกด ENTER
  3. คลิกค่าใหม่ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน ในเมนู แก้ไข
  4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขสตริง พิมพ์ค่าที่ถูกต้องสำหรับค่าสตริงที่หายไปในกล่อง ข้อมูลค่า
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6a - 6d สำหรับค่าแต่ละค่าที่หายไปจากตารางที่อยู่ในขั้นตอนที่ 4
 6. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก
โดยทั่วไป Excel 2007, PowerPoint 2007 และ Word 2007 จะแสดงตัวเลือกอีเมลที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อมีรีจิสทรีคีย์ที่จำเป็น หากโปรแกรมเหล่านี้ไม่แสดงตัวเลือกอีเมลหลังจากที่คุณใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้เพิ่มตัวเลือกอีเมลลงในโปรแกรมเหล่านี้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในเมนู แฟ้ม คลิกตัวเลือกของ ชื่อโปรแกรม
 2. คลิก การกำหนดเอง แล้วคลิก คำสั่งทั้งหมด ในรายการ คำสั่ง
 3. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการ แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ Quick Access ตัวอย่างเช่น คลิก ส่งให้ตรวจทาน แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มคำสั่ง ส่งให้ตรวจทาน ลงในแถบเครื่องมือ
 4. คลิก ตกลง

วิธีที่ 3: ส่งแฟ้มเป็นสิ่งที่แนบจากโปรแกรมอีเมลของคุณ

คุณสามารถแก้ปัญหาได้โดยแนบแฟ้ม Office ไว้ กับข้อความจากโปรแกรมอีเมลโดยเรียกดูตำแหน่งของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft Office รุ่นที่เก่ากว่า Microsoft Office 2003 จะใช้ทั้งรีจิสทรีและแฟ้ม Win.ini สำหรับข้อมูล MAPI แต่ Office 2003 และ Office รุ่นใหม่กว่านั้นจะใช้เพียงรีจิสทรีสำหรับข้อมูล MAPI

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/th-th/library/ms531278.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918792 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 พฤษภาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB918792

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com