ID článku: 918355 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Úvod

Počas používania programu Windows Defender sa zobrazí hlásenie týkajúce sa aktualizácií definičných súborov v jednom z dvoch nasledujúcich prípadov:
 • Pri otvorení programu Windows Defender sa zobrazí hlásenie s výzvou na vyhľadanie nových definičných súborov.
  V tomto prípade vyskúšajte postup 1.
 • Pri pokuse o vyhľadanie aktualizácií v programe Windows Defender sa zobrazí chybové hlásenie uvádzajúce, že aktualizácie definičných súborov nie je možné vyhľadať, prevziať ani nainštalovať.
  V tomto prípade vyskúšajte postup 2.
Zobrazte všetky prípadné chybové hlásenia.

Pokyny v tomto článku sú určené pre začínajúcich aj skúsenejších používateľov počítača.

Používatelia v domácnostiach, ktorí sa s týmto problémom stretávajú pri práci s osobným počítačom, môžu využiť bezplatnú technickú podporu prostredníctvom telefónu, konverzácie alebo e-mailu. Ak sa uvedený problém vyskytol v sieťovom počítači na pracovisku, prečítajte si časť Informácie pre používateľov v podnikovej sieti.


Riešenie

Postup 1: Vyhľadanie aktualizácií v programe Windows Defender

Ak chcete vyhľadať aktualizácie v programe Windows Defender, postupujte nasledovne:
 1. Ak program Windows Defender nie je otvorený, spustite ho. Ak to chcete vykonať, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Programy a potom kliknite na položku Windows Defender.
 2. Vyhľadajte nové definičné súbory. Ak to chcete vykonať, kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.
Postup 2: Manuálna inštalácia aktualizovaných definičných súborov a overenie súborov lokality Windows Update

Spoločnosť Microsoft poskytuje aktualizácie programu Windows Defender prostredníctvom služby Windows Update, prostredníctvom automatických aktualizácií a prostredníctvom služby Windows Server Update Service (WSUS). V niektorých prípadoch sa môžu zobraziť chybové hlásenia z dôvodu problémov s uvedenými službami, a nie z dôvodu problémov s programom Windows Defender. Ak sa chcete pokúsiť určiť zdroj problémov, najskôr sa pokúste manuálne nainštalovať aktualizované definičné súbory. Ak je možné manuálne nainštalovať aktualizované definičné súbory, problém je pravdepodobne spôsobený problémom so službou Windows Update.

Krok 1: Reštartovanie počítača v prípade potreby

Prejdite späť do programu Windows Defender a poznačte si kód chyby na domovskej stránke. Ak chybové hlásenie zobrazené v programe Windows Defender obsahuje kód 0x80240016, reštartujte počítač. Ak chybové hlásenie zobrazené v programe Windows Defender neobsahuje kód 0x80240016, prejdite na krok 2.

Krok 2: Manuálna inštalácia aktualizovaných definičných súborov

Ak chcete manuálne nainštalovať aktualizované definičné súbory, použite tento postup:
 1. Navštívte portál Security Portal na jednej z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
  • Ak používate anglickú verziu systému Windows, navštívte portál Security Portal na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
   http://www.microsoft.com/security/portal/ADL.aspx
  • Ďalšie informácie o portáli Security Portal pre iné než anglické verzie systému Windows nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
   923159 Manuálne prevzatie najnovších aktualizácií definičných súborov v programe Windows Defender
 2. Podľa postupu na webovej lokalite prevezmite a nainštalujte príslušné aktualizácie definičných súborov.
 3. Ak nie je možné manuálne nainštalovať aktualizácie definičných súborov, alebo ak sa stále zobrazujú chybové hlásenia týkajúce sa aktualizácií definičných súborov v programe Windows Defender, vyskytli sa iné problémy, ktoré sú mimo rozsah tohto článku. V takom prípade požiadajte o pomoc niekoho známeho alebo sa obráťte na oddelenie technickej podpory.

  Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať pobočku spoločnosti Microsoft, získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft.
  http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk
 4. Ak bolo možné manuálne nainštalovať aktualizované definičné súbory, problém je pravdepodobne spôsobený problémom so službou Windows Update. Mali by ste teda pokračovať krokom 3.
Krok 3: Overenie, či máte všetky požadované súbory z lokality Windows Update

Ak chcete overiť, či máte všetky požadované súbory z lokality Windows Update, postupujte takto:
 1. Otvorte webovú lokalitu Windows Update. Ak to chcete vykonať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
  http://www.windowsupdate.com
 2. Nainštalujte všetky odporúčané aktualizácie. Ak máte problémy so službou Windows Update, vyskytli sa iné problémy, ktoré budú vyžadovať riešenie problémov pre pokročilých používateľov. Ak sa nechcete púšťať do riešenia problémov pre pokročilých používateľov, môžete požiadať o pomoc niekoho známeho, prípadne sa obráťte na technickú podporu. Ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a informácie o spôsobe získania bezplatnej technickej podpory pre používateľov v domácnosti sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
  http://support.microsoft.com/gp/wusupport/sk
Postup 3: Riešenie problémov pre pokročilých používateľov

Overenie, že sa nevyskytli žiadne problémy so službou Windows Update, automatickými aktualizáciami ani službou Windows Server Update Service (WSUS).

Spoločnosť Microsoft poskytuje aktualizácie programu Windows Defender prostredníctvom služby Windows Update, prostredníctvom automatických aktualizácií a prostredníctvom služby Windows Server Update Service (WSUS). V niektorých prípadoch sa môžu zobraziť chybové hlásenia spôsobené problémami s jednou z týchto služieb. V uvedených prípadoch sa príslušné chybové hlásenia netýkajú samotného programu Windows Defender. Ak chcete riešiť potenciálne problémy so službou Windows Update, použite tento postup.

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Skontrolujte chybové hlásenia v súbore Windowsupdate.log. Súbor denníka zobrazíte pomocou týchto krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, do poľa Spustiť hľadanie zadajte reťazec %windir%\windowsupdate.log a potom stlačte kláves ENTER.
  2. Ďalšie informácie o tom, ako čítať súbor Windowsupdate.log, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
   902093 Ako čítať súbor Windowsupdate.log
 2. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
  http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-vista/help
 3. Na webovej stránke Pomocník a postupy pre systém Windows zadajte kľúčové slová popisujúce problém.
Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003
 1. Skontrolujte chybové hlásenia v súbore Windowsupdate.log. Súbor denníka zobrazíte pomocou týchto krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, do poľa Otvoriť vpíšte reťazec %windir%\windowsupdate.log a potom stlačte kláves ENTER.
  2. Ďalšie informácie o tom, ako čítať súbor Windowsupdate.log, získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
   902093 Ako čítať súbor Windowsupdate.log
 2. Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/troubleshoot.aspx
 3. Na webovej stránke Možnosti (Options) zadajte kľúčové slová popisujúce problém.

Ďalšie informácie

Podrobné príznaky

Tu sú uvedené presné chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť. Vyberte prípad, ktorý najlepšie zodpovedá vašej situácii, aby ste mohli pokračovať pomocou správneho postupu.

Prípad 1: Pri pokuse o spustenie programu Windows Defender sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
Vyhľadanie nových definičných súborov.
Definičné súbory umožňujú programu Windows Defender zisťovať najnovší škodlivý alebo nežiaduci softvér a zabrániť jeho spusteniu v počítači.
V uvedenom prípade vyskúšajte postup 1.

Prípad 2: Pri pokuse o vyhľadanie aktualizácií, prevzatie aktualizácií alebo inštaláciu aktualizácií prostredníctvom webovej lokality Windows Update sa zobrazí jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
Program nemôže vyhľadať aktualizácie definícií.
Vyskytla sa chyba: kód kód_chyby
alebo
Program nemôže prevziať aktualizácie definícií.
Vyskytla sa chyba: kód kód_chyby
alebo
Program nemôže nainštalovať aktualizácie definícií.
Vyskytla sa chyba: kód kód_chyby
Poznámka Kód kód_chyby obsiahnutý v uvedených hláseniach predstavuje kód zobrazeného chybového hlásenia. Kódy chýb môžu byť rôzne. Najbežnejšími kódmi chýb sú kódy 0x8024402f a 0x80240016. Môže sa však zobraziť aj iný kód chyby, ako napríklad jeden z týchto:
 • 0x8024402c
 • 0x80240022
 • 0X80004002
 • 0x80070422
 • 0x80072efd
 • 0x80070005
 • 0x80072f78
 • 0x80072ee2
 • 0x8007001B
V tomto prípade vyskúšajte postup 2.

Tipy na prevenciu

Program Windows Defender ponúka možnosť automatického vyhľadania nových definičných súborov. Ak chcete zapnúť možnosť automatického vyhľadania nových definičných súborov, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Spustite program Windows Defender.
 2. Kliknite na ponuku Nástroje a potom na položku Možnosti.
 3. V časti Vykonáva sa automatická kontrola začiarknite políčko Automaticky skontrolovať tento počítač.
 4. Začiarknite políčko Zisťovať dostupnosť aktualizovaných definícií pred kontrolou a potom kliknite na položku Uložiť. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
Program Windows Defender používa na automatickú inštaláciu najnovších definičných súborov funkciu automatických aktualizácií systému Windows. Ak chcete, aby sme automatické aktualizácie zapli za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete automatické aktualizácie zapnúť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.


Opravte to za mňa


Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Zapnutie automatických aktualizáciíVypnutie automatických aktualizácií
Fix this problem
Microsoft Fix it 50362
Fix this problem
Microsoft Fix it 50363


Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie automatickej opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Ja to vyriešim

Ak chcete automatické aktualizácie zapnúť sami, postupujte podľa týchto krokov v závislosti od operačného systému:

Systémy Windows XP a Windows Server 2003
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť vpíšte reťazec wuaucpl.cpl a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite na možnosť Automatické a potom kliknite na tlačidlo OK.
Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Všetky programy a potom na položku Windows Update.
 2. Kliknite na položku Zmeniť nastavenie.
 3. Kliknite na položku Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa).
 4. V časti Odporúčané aktualizácie kliknutím začiarknite políčko Zahrnúť odporúčané aktualizácie pri preberaní a inštalovaní aktualizácií a upozorňovaní na aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o riešení týchto problémov nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla:
836941 Pri použití služby Windows Update alebo Microsoft Update sa môžu vyskytnúť dočasné chyby súvisiace s pripojením
924123 Chybové hlásenie pri aktualizácii definičných súborov programu Windows Defender v systéme Windows 2000: 0x80240022 – V jednotke je vložená nesprávna disketa.
919448 Pri pokuse o aktualizáciu množiny definičných súborov programu Windows Defender v počítači so službou Software Update Services (SUS) 1.0 sa zobrazí chybové hlásenie: chyba 0x8024002b
816731 Chybové hlásenie: 0x80070005 Prístup je odmietnutý. Na vykonanie požadovanej operácie nemáte potrebné povolenie
900936 Pri vyhľadávaní aktualizácií na webovej lokalite Windows Update sa môže zobraziť chybové hlásenie 0x8024402C
818018 Riešenie problémov týkajúcich sa služieb Windows Update alebo Microsoft Update
906602 Návod na riešenie bežných problémov s inštaláciou služby Windows Update, Microsoft Update alebo Windows Server Update Services
Najčastejšie otázky o programe Windows Defender nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows-8/meet
Najčastejšie otázky o službe Windows Update nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/about.aspx
Informácie pre používateľov v podnikovej sieti

Na riešenie tohto problému v pracovnom počítači môžete použiť podrobné postupy uvedené v tomto článku. Ak však pracujete v podnikovom prostredí, správca siete možno nakonfiguroval sieť spôsobom, ktorý vám bráni prevziať definičné súbory. Okrem toho možno správca siete nasadil do siete server Microsoft Software Update Services. Sieť môže používať napríklad službu Software Update Service (SUS) 1.0. Program Windows Defender nemôže prijímať aktualizácie od služby SUS 1.0. V takom prípade musí správca siete nasadiť produkt Windows Server Update Services (WSUS). Definičné súbory pre program Windows Defender musí ponúkať server WSUS. Preto sa pred vyskúšaním postupov uvedených v tomto článku odporúča kontaktovať správcu siete a získať informácie o tom, či je vôbec možné pokúsiť sa o samostatné vyriešenie tohto problému.

Vlastnosti

ID článku: 918355 - Posledná kontrola: 28. novembra 2014 - Revízia: 14.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Defender
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Kľúčové slová: 
kbresolve kbdefenderrtwyes kbdefenderrtwswept kbsecantivirus kbtshoot kbinfo kbfixme kbmsifixme KB918355

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com