การแก้ไข: คุณได้รับข้อยกเว้นของ ThreadAbortException ใน ASPNET เว็บแอพลิเคชันพื้นฐานในเครื่องNET Framework 2.0 เมื่อคุณสมบัติการไดเรกทีฟของเพจที่ถูกตั้งค่าเป็น true

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 918181 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณได้รับการThreadAbortExceptionข้อยกเว้นใน ASP Microsoftแอพลิเคชันเว็บสุทธิที่ขึ้นอยู่กับ MicrosoftNET Framework 2.0 เมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
  • คุณตั้งค่าการการหน้าคุณสมบัติไดเรกทีฟเป็น true ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รหัสบรรทัดต่อไปนี้
    <%@ Page Language="C#" Async="true"%>
  • คุณต้องเรียกตัวHttpResponse.Redirectวิธีการ
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อยกเว้นที่มีลักษณะต่อไปนี้:
[ThreadAbortException: เธรดไม่ถูกยกเลิก]
System.Web.HttpContext.InvokeCancellableCallback (การเรียกกลับ WaitCallback สถานะของวัตถุ) +311
System.Web.UI.PageAsyncInfo.CallHandlers(Boolean onPageThread) +68

[HttpException (0x80004005): ข้อยกเว้นของชนิด 'System.Web.HttpException' ถูกส่ง]
System.Web.HttpAsyncResult.End() +3278107
System.Web.UI.Page.AsyncPageEndProcessRequest(IAsyncResult result) +21
ASP.page_001_aspxEndProcessRequest(IAsyncResult ar) + 4
System.Web.CallHandlerExecutionStep.OnAsyncHandlerCompletion(IAsyncResult ar) +57
--------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเกี่ยวกับรุ่น: MicrosoftNET Framework
รุ่น: 2.0.50727.42 ASPสุทธิรุ่น: 2.0.50727.42

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องendResponseพารามิเตอร์ของการHttpResponse.Redirectวิธีที่ถูกตั้งค่าเป็น false โดยค่าเริ่มต้น การendResponseพารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็น true

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft แต่มันมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น เพียง ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รุนแรงรับปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไปNET Framework 2.0 service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมที่ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนสามารถยกเลิกหากเจ้าหน้าที่สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหาเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Aspnet_wp.exe2.0.50727.10323,04019 2006 เมษายน07:55
System.web.dll2.0.50727.1035,025,79219 2006 เมษายน07:56
Webengine.dll2.0.50727.103299,52019 2006 เมษายน07:55

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN):
คลา ThreadAbortException
http://msdn2.microsoft.com/en-us/system.threading.threadabortexception.aspx

เมธอด HttpResponse.Redirect (สตริงที่ บูลีน)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/a8wa7sdt.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 918181 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Keywords: 
kbbug kbfix kbqfe kbmt KB918181 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:918181

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com