วิธีซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP ในกรณีที่ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917964 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ก่อนที่คุณจะทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Microsoft Windows XP คุณต้องถอนการติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 หรือ Windows Internet Explorer 8 ออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ก่อน ถ้าคุณทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP ในขณะที่โปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่ายังคงติดตั้งอยู่ โปรแกรม Internet Explorer จะไม่ทำงานหลังจากการติดตั้งซ่อมเสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าออกจากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 6 หลังจากซ่อมแซม Windows XP แล้ว คุณค่อยติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าเข้าไปใหม่


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Internet Explorer ใหม่ถ้าคุณซ่อม Windows XP แล้ว ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
318378 วิธีติดตั้งใหม่หรือซ่อมแซม Internet Explorer ใน Windows Vista และ Windows XP

บทนำ

ก่อนทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP คุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าออก ถ้าคุณไม่ได้ถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าในสถานการณ์นี้ โปรแกรม Internet Explorer จะไม่ทำงานอีกหลังจากทำการซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตั้งซ่อมไม่ได้คืนค่าแฟ้มรุ่นก่อนหน้านี้ในโฟลเดอร์ Program Files\Internet Explorer ดังนั้น แฟ้มในรุ่นที่ใหม่กว่าสำหรับโปรแกรม Internet Explorer จะเข้ากันไม่ได้กับแฟ้ม Internet Explorer 6 ที่ติดตั้งในโฟลเดอร์ Windows\System32 เมื่อคุณซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณซ่อมแซมการติดตั้ง Windows XP แต่ไม่ได้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า โปรแกรม Internet Explorer จะไม่ทำงาน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบรุ่นของ Windows XP ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์

 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ Winver.exe ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ในกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ Windows ให้ตรวจสอบรุ่นของ Windows XP ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์

ถ้าติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows XP Service Pack 3 (SP3) บนคอมพิวเตอร์

ถ้าติดตั้ง Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์ ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้คลิก Windows Internet Explorer 7 หรือคลิก Windows Internet Explorer 8 และคลิก เอาออก
ถ้าโปรแกรม Internet Explorer ไม่อยู่ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ในคอนโซลการกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คอนโซลการกู้คืน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  307654 วิธีการติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง:

  สำหรับ Windows Internet Explorer 8
  CD ie8\spuninst
  batch Spuninst.txt

  สำหรับ Windows Internet Explorer 7
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt

ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Windows XP SP2 หรือ Windows XP SP3 บนคอมพิวเตอร์ ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 2. ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้คลิก Internet Explorer 7 หรือคลิก Internet Explorer 8 และคลิก เอาออก
ถ้าโปรแกรม Internet Explorer ไม่อยู่ในรายการ โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในขณะนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เปิดหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง:

  สำหรับ Windows Internet Explorer 8
  cd \Windows\ie8\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ie8 เป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้

  สำหรับ Windows Internet Explorer 7
  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch Spuninst.txt
  หมายเหตุ โฟลเดอร์ ie7 เป็นโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้
ถ้าไม่สามารถถอนการติดตั้ง Internet Explorer แต่ถ้ามีโฟลเดอร์ Windows\ie7\Spuninst หรือโฟลเดอร์ Windows\ie8\Spuninst อยู่ ให้ถอนการติดตั้ง Internet Explorer ในคอนโซลการกู้คืน โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ในคอนโซลการกู้คืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คอนโซลการกู้คืน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  307654 วิธีการติดตั้งและใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER หลังคำสั่งแต่ละคำสั่ง:

  สำหรับ Windows Internet Explorer 8
  CD ie8\spuninst
  batch Spuninst.txt
  สำหรับ Windows Internet Explorer 7
  CD ie7\spuninst
  batch Spuninst.txt
 3. ใส่แผ่นซีดีสำหรับติดตั้ง Windows XP เข้าไปในไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์ แล้วเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. ทำการติดตั้งซ่อม Windows XP หลังจากกระบวนการติดตั้งซ่อมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 6 จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมทำงาน
 5. ติดตั้ง Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  322389 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าเข้าไปใหม่

เมื่อซ่อมแซม Windows XP แล้วและโปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง ให้ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าเข้าไปใหม่ เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8 เข้าไปใหม่ คุณต้องมีชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer ชุดโปรแกรมติดตั้งนี้อาจยังอยู่ในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า หาตำแหน่งชุดโปรแกรมติดตั้งในโฟลเดอร์ซึ่งคุณได้บันทึกแฟ้มไว้

หมายเหตุ ชุดโปรแกรมนี้อาจวางอยู่ในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว

ถ้าคุณไม่สามารถหาตำแหน่งชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่า:
http://www.microsoft.com/thailand/windows/internet-explorer/default.aspx
เมื่อต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft คุณต้องมีเว็บเบราว์เซอร์สำหรับทำหน้าที่นี้ ถ้าโปรแกรม Internet Explorer 6 ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากถอนการติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าแล้ว คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer ดังนั้น คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์สำหรับทำหน้าที่นี้เพื่อดาวน์โหลดชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer จากนั้น ใช้ไดรฟ์ของเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน เพื่อติดตั้งโปรแกรมจากชุดโปรแกรมติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องที่ซ่อม ถ้าคุณหาเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันเพื่อทำการติดตั้งนี้ไม่ได้ ให้คัดลอกชุดโปรแกรมติดตั้ง Internet Explorer ลงในซีดีบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง แล้วจึงใช้ซีดีแผ่นนี้ติดตั้งโปรแกรม Internet Explorer ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917964 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2552 - Revision: 3.4
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto KB917964

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com