ID articol: 917925 - View products that this article applies to.
Windows Internet Explorer 8 este acum disponibil. Pentru a descărca cea mai recentă versiune de Internet Explorer, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://www.microsoft.com/romania/windows/internet-explorer/default.aspx
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Introducere

Este posibil să primi?i un mesaj de eroare când încerca?i să instala?i Internet Explorer 7.

Problemele de instalare a Internet Explorer 7 pot apărea din diferite motive. De aceea, există câteva metode de depanare pe care le pute?i încerca pentru a rezolva problema. Acest articol vă va îndruma în ceea ce prive?te fiecare metodă ?i vă va ajuta pas cu pas. De asemenea, pute?i afla mai multe informa?ii despre problemă ?i unde să căuta?i mai mult ajutor dacă nu pute?i rezolva problema chiar dvs.

Prima parte a acestui articol este destinată utilizatorilor începători ?i intermediari. Sec?iunea „Depanare complex㔠din partea a doua este destinată utilizatorilor avansa?i.

Este posibil ca pa?ii să vi se pară mai u?or de urmat dacă imprima?i mai întâi acest articol.

Notă Anumite metode vă solicită să răsfoi?i alte pagini decât cele pe care le vizualiza?i acum. Dacă răsfoi?i alte pagini, con?inutul pe care îl vizualiza?i acum nu va mai fi afi?at. A?adar, înainte de a continua, a?i putea considera de ajutor crearea unei comenzi rapide la această pagină Web pe desktopul dvs., astfel încât să vă fie u?or să reveni?i la ea, făcând dublu clic pe comanda rapidă. Pentru a crea pe desktopul dvs. o comandă rapidă la această pagină Web, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic cu butonul din dreapta la mouse-ului, apoi face?i clic pe Creare comandă rapidă.
 2. În caseta de dialog Internet Explorer, face?i clic pe Da pentru a crea o comandă rapidă pe desktop.

Metode de depanare pentru instalarea cu succes a Internet Explorer 7

?tim cât de important este să ave?i posibilitatea să instala?i ?i să utiliza?i Internet Explorer 7, deci să începem.

Depanarea generală

.

Metoda A: Reini?ializa?i setările de securitate la setările implicite

Această metodă este evaluată ca: u?oară.
Notă Pa?ii ?i sec?iunea „Remediere” din această metodă nu se aplică pentru Windows XP Home, Windows Vista Home Basic sau Windows Vista Home Premium.
Pentru a remedia automat această problemă, accesa?i sec?iunea „Remediere automată”. Dacă dori?i să remedia?i personal această problemă, accesa?i sec?iunea „Remediere manuală”.

Remediere automată

Pentru a remedia această problemă automat, face?i clic pe linkul Remediere automată. Apoi face?i clic pe Executare din caseta de dialog Descărcare fi?ier ?i urma?i pa?ii din acest expert.

Remediere problemă
Microsoft Fix it 50198

Note:

 • Este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză. Însă, remedierea automată func?ionează ?i pentru Windows în alte limbi.
 • Dacă nu vă afla?i la computerul cu problema, ave?i posibilitatea să salva?i remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, astfel încât să o executa?i pe computerul care manifestă problema.
Următorii pa?i După ce executa?i această remediere Microsoft Fix it, continua?i cu sec?iunea „S-a remediat problema?”.


Remediez personal


Comandă e?antion pentru reini?ializarea setărilor de securitate

Notă După ce se aplică setările de securitate, nu ave?i posibilitatea să anula?i modificările fără a le restabili dintr-o copie de rezervă. Dacă nu sunte?i sigur cum să restabili?i setările de securitate la valorile implicite, este necesar să efectua?i o copiere de rezervă completă care include datele de stare ale sistemului (fi?ierele registry). Elementele resetate includ fi?iere ?i foldere ale sistemului de fi?iere NTFS, datele din registry, politicile, serviciile, permisiunile ?i calitatea de membru al diverselor grupuri.
Pentru a restabili sistemul de operare la setările de securitate implicite ale instalării ini?iale, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, pe Executare, tasta?i cmd, apoi apăsa?i ENTER.
 2. În Windows XP, tasta?i următoarea comandă, apoi apăsa?i ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  În Windows Vista, tasta?i următoarea comandă, apoi apăsa?i ENTER.
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Primi?i un mesaj „Activitatea s-a terminat” ?i un mesaj de avertisment care vă anun?ă că o activitate nu s-a efectuat. Acest mesaj poate fi ignorat fără riscuri. Pentru mai multe informa?ii despre acest mesaj, examina?i fi?ierul %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.
Notă În Windows Vista, fi?ierul Defltbase.inf este un ?ablon de configura?ie de securitate pentru securitatea implicită. Ave?i posibilitatea să vizualiza?i setările pentru acest fi?ier în următoarea loca?ie:
%windir%\inf\defltbase.inf
Pentru a verifica că a func?ionat această metodă, instala?i din nou Internet Explorer 7. Dacă este necesar să descărca?i Internet Explorer 7, vizita?i Centrul de descărcări Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=9ae91ebe-3385-447c-8a30-081805b2f90b

Următorii pa?i
După ce executa?i această remediere Microsoft Fix it (sau parcurge?i pa?ii în mod manual), este posibil să nu se mai afi?eze conturile de utilizator standard în ecranul de Log on atunci când porni?i computerul sau comuta?i utilizatorii. Acest lucru se produce deoarece conturile de utilizator standard sunt eliminate din grupul Utilizatori atunci când reini?ializa?i setările de securitate Windows. Pentru a adăuga conturile de utilizatori afectate înapoi la grupul Utilizatori, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, apoi pe Toate programele. Sau face?i clic pe Programe.
 2. Face?i clic pe Accesorii, apoi pe Prompt comandă (Windows XP). Ca alternativă, face?i clic cu butonul din dreapta pe Prompt comandă, apoi face?i clic pe Executare ca administrator (Windows Vista).
 3. În fereastra prompt de comandă, tasta?i net users ?i apăsa?i ENTER. Se va afi?a o listă cu conturi de utilizator.
 4. Pentru fiecare nume de cont listat în promptul de comandă care nu apare pe ecranul de Log on, tasta?i următoarea comandă, apoi apăsa?i ENTER:

  net localgroup users nume cont /add
 5. Acum accesa?i sec?iunea „S-a remediat problema?”.

S-a remediat problema?

Verifica?i dacă s-a remediat problema. Dacă problema s-a remediat, a?i terminat. Dacă problema nu s-a remediat, încerca?i metoda B

Metoda B: Scana?i computerul pentru malware

Această metodă este evaluată ca: u?oară.

Modul în care scana?i computerul pentru a găsi software rău inten?ionat depinde de programele de protec?ie împotriva software-ului rău inten?ionat pe care le-a?i instalat.

Important Dacă utiliza?i propriul program antivirus ?i împotriva software-ului rău inten?ionat, actualiza?i fi?ierele de defini?ie antivirus ?i împotriva software-ului rău inten?ionat înainte de a scana computerul.

Dacă nu ?ti?i cum să actualiza?i fi?ierele de defini?ie antivirus ?i anti-malware sau nu ?ti?i să scana?i computerul, o metodă simplă ?i gratuită pentru aceasta este să utiliza?i scanerul de siguran?ă Microsoft Security Essentials. Pentru a utiliza scanerul de siguran?ă Microsoft Security Essentials, urma?i ace?ti pa?i:
 1. În Internet Explorer, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://onecare.live.com/site/ro-ro/default.htm?redir=true
 2. Face?i clic pe Serviciul complet de scanare.

  Notă Comportamentul pe care îl vede?i pe pagina Web Microsoft Security Essentials poate fi u?or diferit fa?ă de ceea ce descriem aici, dar în esen?ă tot a?a se va întâmpla. Prima dată când efectua?i o scanare, scanerul de siguran?ă Microsoft Security Essentials se descarcă ?i se instalează pe computerul dvs. Scanerul vă va inspecta computerul. Apoi, la finalizarea scanării, vă va oferi rezultate ?i recomandări. Este posibil ca acest lucru să dureze un anumit timp, deci să fi?i pregătit pentru aceasta.

  Notă Dacă nu ave?i în prezent programe de protec?ie împotriva software-ului rău inten?ionat, ave?i posibilitatea să descărca?i o versiune de încercare gratuită de 90 de zile Microsoft Security Essentials. Pentru aceasta, face?i clic pe Descărca?i versiunea gratuită de evaluare sub Protec?ie permanentă pentru computer cu Microsoft Security Essentials din pagina Web Microsoft Security Essentials.
 3. Când scanarea s-a finalizat, încerca?i să instala?i din nou Internet Explorer 7. Pentru a descărca Internet Explorer 7, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/romania/windows/internet-explorer/default.aspx

S-a remediat problema?

 • Verifica?i dacă problema s-a remediat. Pentru a verifica dacă metoda a func?ionat, încerca?i să instala?i din nou Internet Explorer. Dacă este necesar să descărca?i Internet Explorer, vizita?i Centrul de descărcări Microsoft.
 • Dacă problema s-a remediat, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu a func?ionat, încerca?i Metoda C.

Metoda C: Dezactiva?i temporar software-ul antispyware ?i antivirus

Această metodă este evaluată ca: u?oară.

Notă Înainte de a dezactiva temporar software-ul de scanare a viru?ilor, asigura?i-vă că Paravanul de protec?ie Windows este activat. După ce termina?i ace?ti pa?i, reactiva?i software-ul de scanare a viru?ilor.

Un program antivirus este destinat să ajute la protec?ia computerului împotriva viru?ilor. Nu trebuie să descărca?i sau să deschide?i fi?iere din surse în care nu ave?i încredere, să vizita?i site-uri Web în care nu ave?i încredere sau să deschide?i ata?ări de po?tă electronică când software-ul antivirus este dezactivat. Pentru informa?ii suplimentare despre viru?ii de computer, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
129972 Viru?i de computer: descrierea, prevenirea ?i recuperarea
Imediat ce finaliza?i această metodă, asigura?i-vă că software-ul de scanare a viru?ilor este activat, apoi vizita?i următorul site Web Microsoft pentru a reinstala cele mai recente actualizări:
http://update.microsoft.com
Pentru a parcurge această metodă, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Dezactiva?i software-ul antispyware sau antivirus. Pentru aceasta, face?i clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare a software-ului antispyware sau antivirus din zona de notificare. Apoi, face?i clic pe Ie?ire sau pe Dezactivare.

  Notă Pentru mai multe informa?ii despre cum se dezactivează software-ul antispyware sau antivirus, consulta?i documenta?ia programului.
 2. Când software-ul antispyware sau antivirus este dezactivat, încerca?i să instala?i din nou Internet Explorer 7. Pentru a descărca Internet Explorer 7, vizita?i următorul site Web Microsoft:
  http://www.microsoft.com/romania/windows/internet-explorer/default.aspx
 3. După ce instalarea Internet Explorer 7 s-a terminat, activa?i software-ul antispyware sau antivirus.

  Notă Pentru mai multe informa?ii despre cum se activează software-ul antispyware sau antivirus, consulta?i documenta?ia programului.

S-a remediat problema?

 • Verifica?i dacă problema s-a remediat. Pentru a verifica dacă metoda a func?ionat, încerca?i să instala?i din nou Internet Explorer. Dacă este necesar să descărca?i Internet Explorer, vizita?i Centrul de descărcări Microsoft.
 • Dacă problema s-a remediat, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu a func?ionat, încerca?i Metoda D.

Metoda D: Efectua?i o pornire minimală a sistemului

Această metodă este evaluată ca: moderat simplă.

Pentru a finaliza această metodă, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Efectua?i o pornire minimală. Pentru mai multe informa?ii despre modul în care să efectua?i o pornire minimală a computerului, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  310353 Cum se efectuează o pornire minimală a sistemului în Windows XP
 2. După ce a?i efectuat o pornire minimală a computerului, încerca?i să instala?i din nou Internet Explorer. Dacă este necesar să descărca?i Internet Explorer, vizita?i Centrul de descărcări Microsoft.

S-a remediat problema?

 • Dacă această metodă a func?ionat, pasul următor este configurarea computerului pentru a utiliza din nou pornirea normală. Pentru mai multe informa?ii despre modul în care să configura?i computerul pentru a utiliza pornirea normală, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  310353 Cum se efectuează o pornire minimală a sistemului în Windows XP
 • După ce a?i configurat computerul pentru a utiliza din nou pornirea normală, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu a func?ionat în cazul dvs. ?i vă pricepe?i la depanarea complexă, încerca?i Metoda E. Men?ine?i computerul în starea de pornire minimală în timp ce încerca?i metodele de depanare complexă.
 • Dacă nu vă pricepe?i la depanarea complexă, din păcate acest articol nu vă poate ajuta mai departe. Pentru pa?ii următori, este posibil să dori?i să solicita?i ajutorul cuiva sau să contacta?i Asisten?a.

Depanare complexă

Metoda E: Verifica?i pentru a găsi fi?iere pentru care nu se poate crea o copie de rezervă sau care nu pot fi actualizate

Această metodă este evaluat ca: moderat dificilă.

Pentru a finaliza această metodă, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Stabili?i dacă există o problemă care împiedică efectuarea de copii de rezervă pentru fi?iere sau actualizarea lor. Pentru aceasta, urma?i ace?ti pa?i:
  1. Face?i clic pe Start, apoi face?i clic pe Executare.
  2. Copia?i, apoi lipi?i (sau tasta?i) următorul text în caseta Open, apoi face?i clic pe OK pentru a deschide fi?ierul Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Notă Implicit, fi?ierul Ie7.log se află în folderul C:\Windows.
  3. Apăsa?i CTRL+END pentru a vă deplasa la sfâr?itul fi?ierului Ie7.log.
  4. În meniul Editare, face?i clic pe Găsire.
  5. În caseta De găsit, tasta?i ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. Sub Direc?ie, face?i clic pe În sus, apoi face?i clic pe Următorul găsit.

   Dacă găsi?i textul „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled”, aceasta indică faptul că există o problemă care împiedică salvarea pentru dezinstalare a unui fi?ier Internet Explorer 6. De exemplu, un text care seamănă cu textul următor în fi?ierul jurnal indică faptul că există o problemă:
   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7 
   Dacă nu găsi?i textul „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled” în fi?ierul Ie7.log, contacta?i Asisten?a.
 2. Resetarea permisiunilor pentru fi?ierul Vgx.dll. Pentru a seta permisiunile fi?ierului la cele implicite, face?i clic pe Start, face?i clic pe Executare, tasta?i cmd, apoi face?i clic pe OK. În fereastra Linie de comandă, copia?i ?i lipi?i (sau tasta?i) una din comenzile următoare, apoi apăsa?i pe ENTER:
  • Dacă executa?i Windows XP, copia?i ?i lipi?i (sau tasta?i) comanda următoare:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F"
  • Dacă executa?i Windows Server 2003, copia?i ?i lipi?i (sau tasta?i) comanda următoare:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Power Users:C" BUILTIN\Administrators:F "NT AUTHORITY\SYSTEM:F" "NT AUTHORITY\TERMINAL SERVER USER:C"
 3. Încerca?i să instala?i Internet Explorer 7. Dacă Internet Explorer nu se poate instala, verifica?i din nou fi?ierul jurnal, urmând pa?ii de la Metoda D. Dacă fi?ierul jurnal arată o problemă, repeta?i to?i pa?ii de la această metodă.
 4. Dacă repeta?i procesul, iar Internet Explorer 7 nu poate fi totu?i instalat, dar fi?ierul jurnal este curat, contacta?i Asisten?a.

S-a remediat problema?

 • Verifica?i dacă problema s-a remediat. Pentru a verifica dacă metoda a func?ionat, încerca?i să instala?i din nou Internet Explorer. Dacă este necesar să descărca?i Internet Explorer, vizita?i Centrul de descărcări Microsoft.
 • Dacă problema s-a remediat, a?i terminat.
 • Dacă această metodă nu a func?ionat, contacta?i Asisten?a.

Produse ?i solu?ii similare

Pentru mai multe informa?ii despre această problemă, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
920082 Probleme care pot să apară dacă utiliza?i o versiune beta de Windows Internet Explorer 7
Pentru mai multe informa?ii privind Centrul de solu?ii Windows Internet Explorer, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com/ph/807
Dacă niciuna dintre metodele din acest articol nu a rezolvat problema dvs., vizita?i următoarea pagină Web de asisten?ă Internet Explorer 7:
http://www.microsoft.com/romania/windows/internet-explorer/support/faq.aspx
De asemenea, pute?i găsi informa?ii suplimentare, metode de raportare a erorilor ?i asisten?ă gratuită prin telefon pentru Internet Explorer 7 vizitând pagina Web de Asisten?ă pentru Internet Explorer.

Dacă ave?i în continuare probleme, este posibil să vă confrunta?i cu altă problemă. Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
945385 Se afi?ează o pagină de pornire albă când porni?i Internet Explorer 7
926716 Programul de instalare Windows Internet Explorer 7 nu mai răspunde când bifa?i caseta de selectare „Install the latest updates for Internet Explorer and the Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool (recommended)"
Dacă aceste articole nu vă ajută să rezolva?i problema sau dacă întâmpina?i simptome diferite de cele descrise în acest articol, căuta?i mai multe informa?ii în Baza de cuno?tin?e Microsoft. Pentru a căuta în Baza de cuno?tin?e Microsoft, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://support.microsoft.com
Apoi, tasta?i textul mesajului de eroare pe care îl primi?i sau tasta?i o descriere a problemei în caseta Suport pentru căutare (KB).

Produsele ter?elor păr?i dezbătute în acest articol sunt realizate de companii independente de Microsoft. Microsoft nu acordă nicio garan?ie, implicită sau de orice alt fel, pentru performan?a sau fiabilitatea acestor produse.

Proprietă?i

ID articol: 917925 - Ultima examinare: 28 septembrie 2011 - Revizie: 23.0
SE APLICĂ LA:
 • Windows Internet Explorer 7
Cuvinte cheie: 
kbmsifixme kbautofixme kbfixme kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbtshoot kbprb KB917925

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com