วิธีการใช้ยูทิลิตี Sqldumper.exe เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลใน SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917825 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้จะมาพร้อมกับ Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 และ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ยูทิลิตี Sqldumper.exe เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล สำหรับการรายงานข้อผิดพลาดของ Watson หรือ สำหรับงานการตรวจแก้จุดบกพร่อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลความต้องการสำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft Windows ใด ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2008 R2 ปัญหาแอพลิเคชันการตรวจแก้จุดบกพร่อง หรือ 2012 เซิร์ฟเวอร์ SQL ของ Microsoft จะไม่มีการตอบสนองการร้องขอของผู้ใช้ แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลอาจเป็นแฟ้ม mini-dump แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเต็มรูปแบบ หรือแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกกรอง

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การตรวจแก้จุดบกพร่องของวัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องของวัตถุประสงค์ทั่วไป แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ SQL เรียกโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ภายในเพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อกระบวนการข้อยกเว้นใด ๆ ที่พบ SQL Server ส่งผ่านค่าสถานะเพื่อให้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ คุณสามารถใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับการเปลี่ยนแปลงค่าสถานะที่ SQL Server ผ่านไปยูทิลิตี้ ในบริบทของข้อยกเว้น หรือ ในบริบทของการตรวจสอบเงื่อนไข ค่าสถานะการสืบค้นกลับเหล่านี้อยู่ในช่วงจาก 2540 เพื่อ 2559 คุณสามารถใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับเหล่านี้เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลบางชนิด ตัวอย่าง:
 • สืบค้นกลับค่าสถานะ 2551: ก่อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำที่มีการกรอง
 • สืบค้นกลับค่าสถานะ 2544: ก่อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเต็ม
 • สืบค้นกลับค่าสถานะ 2546: เธรดทั้งหมดที่รวมอยู่ด้วยสำหรับ SQL Server ในแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
 • สืบค้นกลับค่าสถานะ 8026: SQL Server จะล้างการ dumptrigger หลังจากสร้างการถ่ายโอนข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว
ถ้าค่าสถานะการสืบค้นกลับสองตัว หรือมากกว่า มีการใช้งานตัวเลือกเพื่อแสดงการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำมากที่สุดจะถูกจ่ายเงิน ถ้ามีใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 2551 และ 2544, SQL Server จะสร้างการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำเต็ม

วิธีการขอรับตัวระบุของกระบวนการสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Windows

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ คุณต้องมีรหัสกระบวนการของแอพลิเคชันของ Windows ที่คุณต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล การขอรับรหัสกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. กด CTRL + ALT + DELETE และจากนั้น คลิก ตัวจัดการงาน.
 2. ในการ ตัวจัดการงานของ Windows กล่องโต้ตอบ คลิก กระบวนการ บนแท็บ
 3. ในการ มุมมอง เมนู คลิก เลือกคอลัมน์.
 4. ในการ เลือกคอลัมน์ กล่องโต้ตอบ ให้คลิกเพื่อเลือกแบบ PID (รหัสกระบวนการ) กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิก ตกลง.
 5. สังเกตเห็นรหัสกระบวนการของแอพลิเคชันของ Windows ที่คุณต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล สำหรับแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ SQL สังเกตรหัสขั้นตอนของกระบวนการ Sqlservr.exe
 6. ปิด ตัวจัดการงาน.
นอกจากนี้คุณสามารถขอรับรหัสกระบวนการของแอพลิเคชัน SQL Server ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้แฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server มีตัวอย่างเช่น ส่วนหนึ่งของแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด SQL Server ลักษณะต่อไปนี้:

2006-04-18 09:53:03.94 เซิร์ฟเวอร์ Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X 86)
2005 ต.ค.ที่ 14 00:33:37
ลิขสิทธิ์ (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
รุ่นขององค์กรบน Windows NT 5.2 (สร้าง 3790: Service Pack 1)

09:53:03.94 2006-04-18 เซิร์ฟเวอร์ (c) 2005 Microsoft Corporation
09:53:03.94 2006-04-18 เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์ทุกอย่างที่สงวนไว้
รหัสกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ 09:53:03.94 2006-04-18 คือ 3716

หมายเลขที่ปรากฏขึ้นหลังจาก รหัสกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ มีรหัสกระบวนการสำหรับกระบวนการ Sqlservr.exe

วิธีการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้

เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe ภายใต้บริบทของโฟลเดอร์ที่ SQL Server ติดตั้งไว้ตั้งแต่ต้นอยู่โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ โดยค่าเริ่มต้น เส้นทางการติดตั้งของโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้จะเป็นดังนี้:
SQLServerInstallDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\SQLDumper.exe
หมายเหตุSQLServerInstallDrive เป็นตัวยึดสำหรับไดรฟ์ที่คุณติดตั้ง SQL Server 2005

เมื่อต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  SQLServerInstallDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\หมายเลข\Shared
  หมายเหตุ ในเส้นทางโฟลเดอร์นี้ หมายเลข คือตัวยึดตำแหน่งสำหรับวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • ชื่อของโฟลเดอร์คือ 110 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • ชื่อของโฟลเดอร์คือ 100 สำหรับ SQL Server 2008
  • ชื่อโฟลเดอร์ 90 สำหรับ SQL Server 2005

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แฟ้ม Dbghelp.dll อยู่ในโฟลเดอร์นี้
 3. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 4. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  ซีดี SQLServerInstallDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\หมายเลข\Shared
  หมายเหตุ ในเส้นทางโฟลเดอร์นี้หมายเลขคือ ตัวยึดตำแหน่งสำหรับวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • ชื่อของโฟลเดอร์คือ 110 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • ชื่อของโฟลเดอร์คือ 100 สำหรับ SQL Server 2008
  • ชื่อโฟลเดอร์ 90 สำหรับ SQL Server 2005
 5. เมื่อต้องการสร้างประเภทเฉพาะของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล พิมพ์คำสั่งที่สอดคล้องกันพรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลแบบเต็ม
   Sqldumper.exe ProcessID 0 0x01100
  • แฟ้ม mini-dump
   Sqldumper.exe ProcessID 0 0x0120
  • แฟ้ม mini-dump ที่มีหน่วยความจำที่อ้างอิงโดยทางอ้อม
   Sqldumper.exe ProcessID 0 0x0120:40
  • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกกรอง
   Sqldumper.exe ProcessID 0 0x8100
  หมายเหตุProcessID คือตัวยึดสำหรับรหัสกระบวนการของแอพลิเคชันของ Windows ที่คุณต้องการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
ถ้าโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้

แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การสร้างมีรูปแบบชื่อแฟ้มที่มีลักษณะต่อไปนี้:
SQLDmprใช้กับ xxxx.mdmp
ในรูปแบบนี้ ใช้กับ xxxx เพิ่มหมายเลขที่จะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับแฟ้มอื่น ๆ ที่มีชื่อแฟ้มที่คล้ายกันในโฟลเดอร์เดียว กัน ถ้าคุณมีแฟ้มในโฟลเดอร์ที่มีชื่อแฟ้มในรูปแบบที่ระบุ คุณอาจต้องการเปรียบเทียบวันและเวลาที่ใช้สร้างแฟ้มเพื่อระบุแฟ้มที่คุณต้องการ

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อควรพิจารณา

เมื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ Windows แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลอาจมีขนาดใหญ่เป็นหน่วยความจำที่กำลังใช้แอพลิเคชันของ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอจะพร้อมใช้งานบนไดรฟ์ที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้กำลังเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล

คุณสามารถระบุการไดเรกทอรีที่คุณต้องการที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe เพื่อเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล ไดเรกทอรีต้องมีอยู่แล้วก่อนที่คุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ มิฉะนั้น โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้จะไม่ทำงาน ใช้เส้นทาง UNC เป็นตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของแฟ้ม mini-dump:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  ซีดี SQLServerInstallDrive: \Program Files\Microsoft SQL Server\หมายเลข\Shared
  หมายเหตุ ในเส้นทางโฟลเดอร์นี้ หมายเลข คือตัวยึดตำแหน่งสำหรับวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:
  • ชื่อของโฟลเดอร์คือ 110 สำหรับ 2012 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • ชื่อของโฟลเดอร์คือ 100 สำหรับ SQL Server 2008
  • ชื่อโฟลเดอร์ 90 สำหรับ SQL Server 2005
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  Sqldumper.exe ProcessID 0 0x0120 0 MdumpPath
  หมายเหตุMdumpPathคือตัวยึดสำหรับไดเรกทอรีที่คุณต้องการที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe เพื่อเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น มีเขียนแฟ้มลงในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
ถ้าคุณระบุแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเต็มรูปแบบหรือให้มีสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกกรอง โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้อาจใช้เวลาหลายนาทีในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล เวลาขึ้นอยู่กับตัวแปรต่อไปนี้:
 • ยอดเงินของหน่วยความจำที่กำลังใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้
 • ความเร็วของไดรฟ์ที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่จะเขียนแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
ในระหว่างนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้จะไม่ประมวลผลคำสั่ง คุณจะสังเกตเห็นว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ตอบสนอง นอกจากนี้ ล้มแบบคลัสเตอร์อาจเกิดขึ้น

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ คุณต้องสู่ Windows โดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 • ใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์
 • ใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันที่กำลังเรียกใช้บริการ SQL Server
สำหรับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การทำงาน ผ่านเดสก์ท็อ ประยะไกล หรือ บริการเทอร์มินัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องเริ่มเดสก์ท็อประยะไกลหรือบริการเทอร์มินัลในโหมดคอนโซล ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเริ่มการทำงานเดสก์ท็อประยะไกลในโหมดคอนโซล คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด mstsc /consoleแล้ว คลิก ตกลง. โปรดทราบว่า ถ้าเซิร์ฟเวอร์เป้าหมายที่เรียกใช้ Windows 2000, /consoleอ็อพชันจะถูกละเว้นโดยไม่แจ้งเตือนไป คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเดสก์ท็อประยะไกล แต่คุณจะไม่ใช้เซสชันของคอนโซล
ถ้าคุณสังเกตเห็นว่า แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ปัจจุบันหลังจากที่คุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe ตรวจสอบข้อมูลที่มีสร้างโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ในบรรทัดคำสั่งเพื่อพยายามค้นหาสาเหตุที่เป็นไปได้ของความล้มเหลว ข้อมูลนี้ยังถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Sqldumper_errorlog.log ในไดเรกทอรีปัจจุบัน ต่อไปนี้คือ 2 ข้อความข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้และสาเหตุของพวกเขา:
ข้อความที่ 1
OpenProcess ล้มเหลว 0x57 - พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง

รหัสกระบวนการไม่ถูกต้องถูกส่งผ่านไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe
ข้อความ 2
ค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับ id ของเธรด - ข้อผิดพลาดในการ<invalid parameter="">พารามิเตอร์ </invalid>

ค่าพารามิเตอร์ที่ไม่ถูกส่งผ่านไปที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe

ถ้าข้อผิดพลาดที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้น คุณสามารถละเว้นข้อความนี้:

ชนิดการเรียกกลับที่ไม่รู้จักในระหว่าง minidump 6
ชนิดการเรียกกลับที่ไม่รู้จักในระหว่าง minidump 7

Failovers คลัสเตอร์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้

ในสถานการณ์สมมติของคลัสเตอร์ล้ม SQL Server ทรัพยากร DLL เดี๋ยวนี้สามารถขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลก่อนที่เกิดขึ้นล้ม เมื่อ DLL ทรัพยากร SQL Server กำหนดว่า SQL Server ทรัพยากรล้มเหลว SQL Server ทรัพยากร DLL ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe เพื่อขอรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของกระบวนการ SQL Server เพื่อให้แน่ใจว่า โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติสามต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้น:
 • SqlDumperDumpTimeOut
  หมดเวลากำหนดโดยผู้ใช้ ทรัพยากร DLL รอสำหรับแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลให้เสร็จก่อน DLL ทรัพยากรหยุดบริการ SQL Server
 • SqlDumperDumpPath
  ตำแหน่งที่ตั้งที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe การสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล
 • SqlDumperDumpFlags
  ค่าสถานะที่ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้
ถ้าไม่ได้ตั้งค่าคุณสมบัติใดอย่างหนึ่ง โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe นี้ไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล ข้อความเตือนจะถูกล็อกทั้ง ในบันทึกเหตุการณ์ และ ในการบันทึกคลัสเตอร์ทุกครั้งทรัพยากรถูกนำเข้ามาทางออนไลน์

การตั้งค่าคุณสมบัติโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe สำหรับคลัสเตอร์ล้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. สำหรับแต่ละคุณสมบัติ พิมพ์คำสั่งที่สอดคล้องกันพรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  • ที่ SqlDumperDumpFlags คุณสมบัติ
   การตั้งค่านี้ SqlDumperDumpFlags พิมพ์คำสั่งที่สอดคล้องกันพรอมต์คำสั่งคุณสมบัติสำหรับชนิดเฉพาะของแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล และจากนั้น กด ENTER:
   • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเต็มรูปแบบเธรดทั้งหมด
    • อินสแตนซ์เริ่มต้น
     คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server" /priv SqlDumperDumpFlags = 0x01100
    • อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
     คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server (INSTANCE1)" /priv SqlDumperDumpFlags = 0x01100
   • แฟ้ม mini-dump ของเธรดทั้งหมด
    • อินสแตนซ์เริ่มต้น
     คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server" /priv SqlDumperDumpFlags = 0x0120
    • อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
     คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server (INSTANCE1)" /priv SqlDumperDumpFlags = 0x0120
   • แฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลเธรดทั้งหมดที่ถูกกรอง
    • อินสแตนซ์เริ่มต้น
     คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server" /priv SqlDumperDumpFlags = 0x8100
    • อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
     ทรัพยากรคลัสเตอร์ "SQL Server(INSTANCE1)" /priv SqlDumperDumpFlags = 0x8100
  • ที่SqlDumperDumpPath คุณสมบัติ
   คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server" /priv SqlDumperDumpPath = DirectoryPath
   หมายเหตุ DirectoryPath คือตัวยึดสำหรับไดเรกทอรีที่จะสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล และควรจะระบุในเครื่องหมายอัญประกาศ ("")
  • ที่ SqlDumperDumpTimeOut คุณสมบัติ
   คลัสเตอร์ทรัพยากร "SQL Server" /priv SqlDumperDumpTimeOut = หมดเวลา
   หมายเหตุ หมดเวลา มีตัวยึดตำแหน่งสำหรับการหมดเวลาเป็นมิลลิวินาที (ms)

   เวลาที่โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ใช้เวลาในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลของกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ SQL ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ เวลาอาจจะมีนัยสำคัญนั้น การขอรับการประเมินของเวลาที่ใช้ในกระบวนการ ใช้ยูทิลิตี Sqldumper.exe เพื่อสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง ค่าที่ถูกต้องสำหรับการ SqlDumperDumpTimeOut คุณสมบัติที่มาจาก 10000 ms เมื่อต้องการ MAXDWORD. MAXDWORD แสดงค่าสูงสุดในช่วงของชนิดข้อมูลแบบ DWORD (4294967295)
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการเปิดใช้งานการตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
/priv "SQL Server" ทรัพยากรของคลัสเตอร์ "

เมื่อต้องการเอาคุณสมบัติโปรแกรมอรรถประโยชน์ Sqldumper.exe สำหรับคลัสเตอร์ล้ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
 2. สำหรับคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง พิมพ์คำสั่งที่สอดคล้องกันพรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER:
  • ที่ SqlDumperDumpFlags คุณสมบัติ
   • อินสแตนซ์เริ่มต้น
    /usedefault /priv:SqlDumperDumpFlags "SQL Server" ของทรัพยากรของคลัสเตอร์
   • อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
    /usedefault /priv:SqlDumperDumpFlags "SQL Server (INSTANCE1)" ของทรัพยากรของคลัสเตอร์
  • ที่ SqlDumperDumpPath คุณสมบัติ
   • อินสแตนซ์เริ่มต้น
    /usedefault /priv:SqlDumperDumpPath "SQL Server" ของทรัพยากรของคลัสเตอร์
   • อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
    ทรัพยากรคลัสเตอร์ "SQL Server(INSTANCE1)"/priv:SqlDumperDumpPath /usedefault
  • ที่ SqlDumperDumpTimeOutคุณสมบัติ
   • อินสแตนซ์เริ่มต้น
    /usedefault /priv:SqlDumperDumpTimeOut "SQL Server" ของทรัพยากรของคลัสเตอร์
   • อินสแตนซ์ที่มีชื่อ
    ทรัพยากรคลัสเตอร์ "SQL Server(INSTANCE1)"/priv:SqlDumperDumpTimeOut /usedefault

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917825 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbsql2005tool kbexpertiseadvanced kbhowto kbinfo kbmt KB917825 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917825

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com