ฉันไม่สามารถเปิด 'วิธีใช้' ที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบวิธีใช้ของ Windows (WinHlp32.exe)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917607 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณคือลูกค้า Small Business ค้นหาแหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 หรือ Windows 8 Server Beta คุณจะไม่สามารถใช้คุณลักษณะวิธีใช้ได้ในบางโปรแกรม

เมื่อคุณพยายามจะใช้วิธีใช้ในบางโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณอาจได้รับข้อแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในหน้าต่าง Windows Help and Support:
วิธีใช้สำหรับโปรแกรมนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Windows Help ซึ่งใช้ใน Windows เวอร์ชั่นเก่า และไม่รองรับใน Windows Vista
เมื่อคุณพยายามจะใช้วิธีใช้ในบางโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จากหน้าต่าง Windows Help and Support:
วิธีใช้สำหรับโปรแกมนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Windows Help ซึ่งจะต้องอาศัยคุณสมบัติที่ไม่มีอยู่ใน Windows เวอร์ชั่นนี้ ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อให้สามารถดูแฟ้มวิธีใช้ที่จัดทำสำหรับ Windows Help ได้
เมื่อคุณพยายามจะใช้วิธีใช้ในบางโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8 หรือ Windows 8 Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จากหน้าต่าง Windows Help and Support:
วิธีใช้สำหรับโปรแกมนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Windows Help ซึ่งจะต้องอาศัยคุณลักษณะที่ไม่มีอยู่ใน Windows รุ่นนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Help and Support

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่คุณพยายามจะใช้วิธีใช้ในโปรแกรมที่ใช้คอมโพเนนต์วิธีใช้รุ่นที่เก่ากว่า นั่นคือ WinHlp32.exe เพื่อแสดงเนื้อหาวิธีใช้ เนื่องจาก Windows Vista และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่าไม่ได้รวม WinHlp32.exe ไว้ด้วย คุณจึงต้องติดตั้งคอมโพเนนต์นี้เพื่อเปิดแฟ้ม .hlp ที่ถูกสร้างขึ้นในเนื้อหาวิธีใช้รุ่นที่เก่ากว่า

ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้
 • คุณปรับรุ่นจาก Windows XP เป็น Windows Vista หรือเป็น Windows 7 แล้วคุณพยายามจะใช้วิธีใช้ในโปรแกรมที่ถูกติดตั้งบนระบบที่ใช้ Windows XP
 • คุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มี Windows 7 หรือ Windows Vista ติดตั้งไว้แล้ว จากนั้นคุณก็ติดตั้งโปรแกรมรุ่นที่เก่ากว่าซึ่งคุณเคยใช้ใน Windows XP และคุณพยายามจะใช้วิธีใช้ในโปรแกรมนั้น
 • คุณปรับรุ่น จาก Windows Vista หรือ Windows 7 เป็น Windows 8 Consumer Preview จากนั้น คุณพยายามใช้ 'วิธีใช้' ในโปรแกรมที่ติดตั้งบนระบบของคุณก่อนหน้านี้

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับโปรแกรม Windows Help (WinHlp32.exe) สำหรับ Windows รุ่นที่สนับสนุน เพื่อให้ได้รับรุ่นที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ คุณต้องทราบว่าคุณมีระบบ Windows 32 บิต หรือ Windows 64 บิต หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใด ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ “หากคุณไม่แน่ใจว่าติดตั้ง Windows รุ่นใด”

หมายเหตุ เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ Windows รุ่นใด คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ "เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ"

หากคุณไม่แน่ใจว่าติดตั้ง Windows รุ่นใด

หากคุณไม่แน่ใจว่าติดตั้ง Windows รุ่นใดบนคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างต่อไปนี้
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures

เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการยืนยันว่าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างต่อไปนี้
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures วิธีการขอรับโปรแกรมวิธีใช้ของ Windows รุ่นที่ถูกต้อง (WinHlp32.exe)
 1. คลิกที่การเชื่อมโยง "โปรแกรม Windows Help” อันใดอันหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้อยู่:หมายเหตุโปรแกรม Windows Help ไม่สนับสนุน Windows 8 Server Beta และจะไม่มีการดาวน์โหลดสำหรับ Windows รุ่นนี้
 2. คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อเรียกใช้การตรวจสอบ Windows ของแท้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Genuine Windows Validation Component โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://www.microsoft.com/download/en/genuine-validation.aspx?id=5143
 3. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows6.*-KB917607-x64.msu หรือ Windows6.*-KB917607-x86.msu โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการรุ่นที่คุณใช้
หมายเหตุ หลังจากคุณติดตั้งแฟ้มดาวน์โหลด WinHlp32.exe แล้ว แมโครบางตัวอาจถูกปิดใช้งาน และแฟ้ม .hlp ที่เก็บไว้ในอินทราเน็ตอาจถูกบล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้ดูที่หัวข้อ "ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง WinHlp32.exe"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานแมโครบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ให้ดูที่หัวข้อ "วิธีการเปิดใช้งานแมโครบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหลังจากที่คุณติดตั้งการดาวน์โหลด WinHlp32.exe"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้แมโครภายใต้องค์ประกอบแวดล้อมที่จัดการโดยใช้นโยบายกลุ่มได้จากหัวข้อ "รายการรีจิสทรีและนโยบายกลุ่มสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย"

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นในขณะคุณติดตั้งการปรับปรุง WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง WinHlp32.exe

Click here to view or hide detailed information

วิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ที่เกี่ยวข้องกับ WinHlp32.exe ใน Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

Click here to view or hide detailed information

วิธีการเปิดใช้งานแมโครบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหลังจากที่คุณติดตั้ง WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

วิธีการยกเลิกการบล็อคแฟ้ม .hlp ที่เก็บอยู่บนอินทราเน็ตบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหลังจากคุณติดตั้งการดาวน์โหลด WinHlp32.exe

Click here to view or hide a detailed automated solution

รายการรีจิสทรีและนโยบายกลุ่มสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย

Click here to view or hide detailed information

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการเนื้อหาวิธีใช้ที่เผยแพร่แฟ้ม .hlp

เริ่มตั้งแต่ Windows Vista คอมโพเนนต์วิธีใช้รุ่นที่เก่ากว่า (WinHlp32.exe) ได้ถูกแทนที่ด้วยคอมโพเนนต์วิธีใช้ที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมสำหรับ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

เทคโนโลยี WinHlp32.exe รูปแบบปัจจุบันจะไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows รุ่นในอนาคต ดังนั้น เราขอแนะนำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หยุดการใช้โปรแกรม Windows Help ใน Windows Vista, ใน Windows 7, ใน Windows Server 2008, ใน Windows Server 2008 R2, ใน Windows 8 Consumer Preview หรือใน Windows 8 Server Beta ขอแนะนำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่โปรแกรมที่อาศัยแฟ้ม .hlp เปลี่ยนระบบวิธีใช้ของตนเป็นรูปแบบแฟ้มวิธีใช้รูปแบบอื่น เช่น .chm, .html หรือ .xml โดยพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงการเรียกจาก WinHelp API ไปเป็นแหล่งเนื้อหาใหม่ด้วย เครื่องมือหลายๆ อย่างของบริษัทอื่นสามารถช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์แปลงเนื้อหาวิธีใช้จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้

หมายเหตุ Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 จะยังสนับสนุน WinHelp.exe สำหรับแฟ้ม .hlp รุ่น 16 บิต โปรแกรม WinHelp.exe เป็นรุ่นหนึ่งของวิธีใช้ของ Windows สำหรับแฟ้ม .hlp รุ่น 16 บิต WinHelp.exe ยังมีอยู่ใน Windows Vista และ Windows 7

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'นโยบายกลุ่ม' โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft TechNet:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip KB917607

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com