Chyba pri otváraní Pomocníka v programoch systému Windows: „Funkcia nie je zahrnutá“ alebo „Pomocník nie je podporovaný“

Preklady článku Preklady článku
Keď sa vyskytne tento problém, zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení.

Rozbalením zobrazíte celé chybové hlásenie
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
The Help for this program was created in Windows Help format, which was used in previous versions of Windows and it is not supported in Windows Vista. (Pomocník pre tento program bol vytvorený vo formáte Pomocníka pre systém Windows, ktorý bol aj v predchádzajúcich verziách systému Windows, a nie je podporovaný v systéme Windows Vista.)
The Help for this program was created in Windows Help format, which depends on a feature that isn’t included in this version of Windows. However, you can download a program that will allow you to view Help created in the Windows Help format. (Pomocník pre tento program bol vytvorený vo formáte Pomocníka systému Windows používajúcom súčasť, ktorá nie je zahrnutá v tejto verzii systému Windows. Môžete však prevziať program, pomocou ktorého je možné zobraziť Pomocníka vytvoreného vo formáte Pomocníka pre systém Windows.)
The Help for this program was created in Windows Help format, which depends on a feature that isn't included in this version of Windows. For more information, go to the Microsoft Help and Support website. (Pomocník pre tento program bol vytvorený vo formáte Pomocníka systému Windows používajúcom súčasť, ktorá nie je zahrnutá v tejto verzii systému Windows. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft.)

Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak chcete vyriešiť tento problém, prevezmite si a nainštalujte program Pomocníka systému Windows (WinHlp32.exe) určený pre vašu verziu systému Windows.Dôležité poznámky k prevzatiu tohto programu
 • Prepojenia otvorte pomocou programu Internet Explorer.
 • Ak sa pri otváraní stránky na prevzatie programu zobrazí hlásenie „Vyžaduje sa overenie“, kliknite na položku Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 • Pri zobrazení výzvy na prevzatie súboru vyberte názov súboru obsahujúci reťazec x64 pre 64-bitové verzie systému Windows alebo reťazec x86 pre 32-bitové verzie systému Windows. Na výber vhodnej verzie použite nasledujúce informácie automatického zisťovania.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

  Používate 32-bitový operačný systém.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

  Používate 64-bitový operačný systém.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
 • Program Pomocníka systému Windows nie je podporovaný v systéme Windows Server 2012 ani v novších verziách systému Windows Server.
Ak sa pri inštalácii programu WinHlp32.exe alebo používaní Pomocníka vyskytnú problémy, prejdite do časti Ďalšie informácie.

Ďalšie informácie

K tomuto problému dochádza, keď Pomocník systému Windows používa na zobrazenie obsahu staršiu verziu programu Pomocníka systému Windows (WinHlp32.exe).

Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri inštalácií programu WinHlp32.exe

Chyba 80070422 služby Windows Update

Ak chcete automaticky opraviť tento problém, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50776
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?


Manuálne riešenie tohto problému
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Ak sa pri preberaní aktualizácie WinHlp32.exe vyskytne chyba 80070422 služby Windows Update, môže byť potrebné zmeniť nastavenie služby Windows Update a potom túto službu reštartovať. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a zadajte text Služby do textového poľa Hľadať alebo Prehľadať programy a súbory.
 2. V zozname Programy dvakrát kliknite na položku Služby. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Update a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Na karte Všeobecné skontrolujte, či je v zozname Typ spustenia vybratá položka Automaticky.
 5. V časti Stav služby skontrolujte, či je služba spustená. Ak nie je spustená, kliknite na tlačidlo Spustiť. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Vyriešil sa problém?
 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nevyriešil, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, pridajte komentár na blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní programu WinHlp32.exe

V nasledovnom zozname sú uvedené nedostatky funkčnosti známe z predchádzajúcich vydaní programu WinHlp32.exe. Nasledujúce známe problémy sa vzťahujú iba na verziu programu WinHlp32.exe, ktorá je popísaná v tomto článku.
 • Makrá sú zakázané

  V Pomocníkovi pre systém Windows sú v predvolenom nastavení zakázané nasledujúce makrá:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Všetky ostatné makrá však budú v súboroch .hlp fungovať rovnako ako v predchádzajúcich vydaniach. Ak teda po nainštalovaní Pomocníka systému Windows pre systém Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2 otvoríte súbor .hlp, ktorý závisí od týchto makier, niektoré funkcie súboru nemusia pracovať správne. V takom prípade sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
  Vyskytol sa problém so spustením makra. (1037)
  Ak tieto makrá potrebujete, môžete ich zapnúť pomocou skupinovej politiky alebo databázy Registry tak, ako je to popísané v časti Položky databázy Registry a skupinové politiky pre správcov sietí.
 • Nie je možné získať prístup k súborom .hlp uloženým na intranetových lokalitách

  Na základe predvoleného nastavenia súbor WinHlp32.exe nie je možné používať na prístup k súborom .hlp, ktoré sú uložené na intranetových lokalitách. Ak sa pokúsite otvoriť vzdialený súbor, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:
  Nemožno zobraziť tento súbor Pomocníka. Skúste znova otvoriť súbor Pomocníka. Ak sa hlásenie zobrazí znova, skopírujte súbor Pomocníka na inú jednotku a skúste to znova.
  Ak potrebujete prístup k súborom .hlp uloženým na intranetových lokalitách, môžete ich odblokovať pomocou skupinovej politiky alebo databázy Registry tak, ako je to popísané v časti Položky databázy Registry a skupinové politiky pre správcov sietí.
 • Prístup neinteraktívnych používateľov je zablokovaný

  Prístup k súborom .hlp pre neinteraktívnych používateľov, ako sú napríklad systémové procesy, bol zablokovaný. Pri výskyte tejto chyby sa používateľovi nezobrazí žiadne chybové hlásenie.
 • Funkcia presúvania myšou je zakázaná

  Podpora pre presúvanie myšou je v aplikácii zakázaná. Pri výskyte tejto chyby sa používateľovi nezobrazí žiadne chybové hlásenie.
 • Závislosti od súborov Pomocníka s návodmi na používanie

  Zo systémov Windows Vista a Windows Server 2008 boli odstránené nasledujúce súbory Pomocníka s návodmi na používanie:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Poznámky
  • Tieto súbory nie sú súčasťou systému Windows 7 ani systému Windows Server 2008 R2.
  • Pri pokuse o otvorenie súborov .hlp, ktoré závisia od týchto súborov, sa môže vrátiť chyba.

Riešenie problémov s kompatibilitou, ktoré súvisia s programom WinHlp32.exe

Pomocou programu WinHlp32.exe možno zobraziť súbory Pomocníka určené pre 32-bitové systémy. Toto vydanie poskytuje nastavenia skupinovej politiky a podkľúče databázy Registry, ktoré môžete použiť na riešenie problémov s kompatibilitou aplikácií. Nastavenia skupinovej politiky a podkľúče databázy Registry je možné používať napríklad na riešenie problémov súvisiacich s makrami v súboroch .hlp a na prístup k súborom .hlp uloženým na intranetových lokalitách. Ak však používatelia prezerajú súbory Pomocníka z neznámeho zdroja, počítač bude v prípade zapnutia týchto politík alebo nastavení vystavený väčšiemu riziku. Pri rozhodovaní o implementovaní postupov na riešenie kompatibility aplikácií, ktoré sú popísané v tejto časti, by ste preto mali postupovať opatrne.

Pri rozhodovaní o tom, či nainštalujete program WinHlp32.exe a aké zmeny v politike a databáze Registry uskutočníte, použite nasledujúce otázky.
  Potrebujete aplikácie a funkcie, ktoré ovplyvňuje odstránenie programu WinHlp32.exe?
  • Koľko aplikácií vyžaduje program WinHlp32.exe? Koľko aplikácií ovplyvnia zmeny funkcií? Aké dôležité sú tieto aplikácie?
  • Aká je miera závažnosti nesprávnej činnosti spôsobenej týmito zmenami?

  Aké sú vaše požiadavky na zabezpečenie a možnosti zabezpečenia?
  • Čo je dôležitejšie: to, že môžete používať funkcie programu WinHlp32.exe, alebo to, aby zabezpečenie bolo na maximálnej možnej úrovni?
  • Poskytujú vám externé opatrenia pre zabezpečenie, ako je napríklad lokálna alebo podniková brána firewall, dostatočnú istotu, aby ste mohli nainštalovať program WinHlp32.exe a vykonať zmeny v politike alebo zmeny v databáze Registry popísané v tomto článku?

  Ak pracujete v organizácii, poskytuje vaša organizácia obsah vo formáte .hlp?
  • Môžete program alebo obsah upraviť tak, aby nemuseli používať funkcie programu WinHlp32.exe? Môžete napríklad skonvertovať obsah Pomocníka, ktorý je momentálne vo formáte .hlp, do alternatívneho formátu, ako je napríklad .chm, .html alebo .xml?
  • Uchováva vaša organizácia súbory .hlp na intranetovej lokalite? Môžete tieto súbory nainštalovať lokálne?

Povolenie makier v samostatnom počítači po nainštalovaní programu WinHlp32.exe

Po nainštalovaní programu WinHelp32.exe popísaného v tomto článku sa niektoré makrá zakážu. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v časti Známe problémy.

Táto časť obsahuje postup na opätovné povolenie týchto makier úpravou kľúča databázy Registry. Ak sa váš počítač nachádza v spravovanom prostredí, najskôr tieto kroky prekonzultujte s oddelením IT. Pracovníci oddelenia IT môžu opätovné povolenie makier zakázať alebo môžu makrá opätovne povoliť pomocou skupinových politík. Skôr než budete pokračovať, pracovníci oddelenia IT by si mali prečítať celý tento článok.

Upozornenie Tento článok obsahuje informácie o spôsoboch riešenia problémov spôsobených zmenami v tomto vydaní Pomocníka systému Windows. Spoločnosť Microsoft však neposkytuje žiadne konkrétne odporúčania v súvislosti so správnosťou nastavení kľúčov a hodnôt databázy Registry pre vaše jedinečné prostredie. Ak sa nachádzate v spravovanom prostredí, vaše oddelenie IT dokáže najlepšie posúdiť mieru výhodnosti týchto postupov a rizík spojených s ich používaním. Najbezpečnejšie je vôbec nezasahovať do databázy Registry.

Poznámka: Ak chcete vykonať kroky uvedené v tejto úlohe, musíte byť v počítači prihlásení pomocou konta správcu. Pomocou konta správcu môžete v počítači vykonať zmeny, ktoré nie je možné vykonať pomocou žiadneho iného konta, ako je napríklad štandardné konto.

Ak sa chcete do počítača prihlásiť pomocou konta správcu, musíte poznať jeho heslo. Ak tieto kroky vykonávate vo svojom osobnom počítači, pravdepodobne už ste prihlásení pomocou konta správcu. Ak ich vykonávate v počítači na pracovisku, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému.

Ak chcete automaticky povoliť makrá v jednom počítači, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém, kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50105
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok


Poznámka: Táto oprava je určená iba pre systémy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Ak používate systém Windows 8 alebo Windows 8.1, prípadne ak uprednostňujete manuálny postup, pozrite si časť Manuálne povolenie makier v jednom počítači.

Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak momentálne nepracujete s počítačom, v ktorom sa problém vyskytol, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo disk CD a neskôr ju spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Teraz prejdite do časti Vyriešil sa problém?

Manuálne povolenie makier v jednom počítači

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Ak chcete po nainštalovaní programu WinHelp32.exe povoliť makrá v samostatnom počítači, použite nasledujúci postup:
 1. Prihláste sa pomocou konta správcu.
 2. Stlačte kombináciu klávesov Windows + R, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Povolenie kontroly používateľských kont
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. V 32-bitových vydaniach systému Windows vyhľadajte a vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  V 64-bitových vydaniach systému Windows vyhľadajte a vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
 5. Zadajte text WinHelp a stlačte kláves Enter.
 6. Kliknite na kľúč WinHelp.
 7. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD (32-bitová).
 8. Zadajte text AllowProgrammaticMacros a stlačte kláves Enter.
 9. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 10. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 1, kliknite na položku Šestnástková v časti Číselná sústava a potom kliknite na tlačidlo OK.
 11. Ukončite Editor databázy Registry.
Teraz prejdite do časti Vyriešil sa problém?

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite na to blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mailovú správu.

Odblokovanie súborov .hlp uložených na intranetovej lokalite v samostatnom počítači po nainštalovaní programu WinHlp32.exe

Po nainštalovaní súboru WinHelp32.exe popísaného v tomto článku sú súbory .hlp uložené na intranetových lokalitách zablokované. Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v časti Známe problémy.

Tento článok obsahuje postup na odblokovanie týchto súborov .hlp úpravou kľúča databázy Registry. Ak sa váš počítač nachádza v spravovanom prostredí, najskôr tieto kroky prekonzultujte s oddelením IT. Pracovníci oddelenia IT môžu opätovné povolenie makier zakázať alebo môžu makrá opätovne povoliť pomocou skupinových politík.

Dôležité upozornenie: Tento článok obsahuje postupy, ktoré vedú k oslabeniu zabezpečenia počítača alebo k vypnutiu funkcií zabezpečenia v počítači. Vykonaním týchto zmien môžete vyriešiť špecifické problémy. Pred vykonaním zmien sa však odporúča vyhodnotiť riziká spojené s nasadením tohto riešenia v konkrétnom prostredí. Ak implementujete toto riešenie, vykonajte všetky zodpovedajúce dodatočné opatrenia na ochranu počítača.

Upozornenie Tento článok obsahuje informácie o spôsoboch riešenia problémov spôsobených zmenami v tomto vydaní Pomocníka systému Windows. Spoločnosť Microsoft však neposkytuje žiadne konkrétne odporúčania v súvislosti so správnosťou nastavení kľúčov a hodnôt databázy Registry pre vaše jedinečné prostredie. Ak sa nachádzate v spravovanom prostredí, vaše oddelenie IT dokáže najlepšie posúdiť mieru výhodnosti týchto postupov a rizík spojených s ich používaním. Najbezpečnejšie je vôbec nezasahovať do databázy Registry.

Poznámka: Ak chcete vykonať kroky uvedené v tejto úlohe, musíte byť v počítači prihlásení pomocou konta správcu. Pomocou konta správcu môžete v počítači vykonať zmeny, ktoré nie je možné vykonať pomocou žiadneho iného konta, ako je napríklad štandardné konto.

Ak sa chcete do počítača prihlásiť pomocou konta správcu, musíte poznať jeho heslo. Ak tieto kroky vykonávate vo svojom osobnom počítači, pravdepodobne už ste prihlásení pomocou konta správcu. Ak ich vykonávate v počítači na pracovisku, zrejme budete musieť požiadať o pomoc správcu systému.

Ak chcete v jednom počítači automaticky odblokovať súbory .hlp uložené na intranete, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém, kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu.
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50237
Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok

Poznámky
 • Táto oprava je určená iba pre systémy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Ak používate systém Windows 8 alebo Windows 8.1, prípadne ak uprednostňujete manuálny postup, pozrite si časť Manuálne odblokovanie súborov .hlp uložených na intranete v jednom počítači.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa problém vyskytol, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo disk CD a potom ju môžete spustiť v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Teraz prejdite do časti Vyriešil sa problém?

Manuálne odblokovanie súborov .hlp uložených na intranete v jednom počítači

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Ak chcete po nainštalovaní programu WinHelp32.exe odblokovať súbory .hlp, použite nasledujúci postup:
 1. Prihláste sa pomocou konta správcu.
 2. Stlačte kombináciu klávesov Windows + R, zadajte reťazec regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Zbaliť tento obrázokRozbaliť tento obrázok
  Povolenie kontroly používateľských kont
  Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Pokračovať.
 3. V 32-bitových vydaniach systému Windows vyhľadajte a vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  V 64-bitových vydaniach systému Windows vyhľadajte a vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a kliknite na položku Kľúč.
 5. Zadajte text WinHelp a stlačte kláves Enter.
 6. Kliknite na kľúč WinHelp.
 7. V ponuke Úpravy ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD (32-bitová).
 8. Zadajte text AllowIntranetAccess a stlačte kláves Enter.
 9. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 10. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu 1, kliknite na položku Šestnástková v časti Číselná sústava a potom kliknite na tlačidlo OK.
 11. Ukončite Editor databázy Registry.
Teraz prejdite do časti Vyriešil sa problém?

Vyriešil sa problém?

Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.

Položky databázy Registry a skupinové politiky pre správcov sietí

Upozornenie: Toto riešenie môže oslabiť zabezpečenie počítača alebo siete voči útokom zlomyseľných používateľov alebo nebezpečnému softvéru, ako sú napríklad vírusy. Toto riešenie sa neodporúča, no poskytujeme tieto informácie, s pomocou ktorých môžete riešenie implementovať podľa vlastného uváženia. Toto riešenie používate na vlastné riziko.

Upozornenie Tento článok obsahuje informácie o spôsoboch riešenia problémov spôsobených zmenami v tomto vydaní Pomocníka systému Windows. Spoločnosť Microsoft však neposkytuje žiadne konkrétne odporúčania v súvislosti so správnosťou nastavení kľúčov a hodnôt databázy Registry pre vašu organizáciu. Vaše oddelenie IT dokáže najlepšie posúdiť mieru výhodnosti týchto postupov a rizík spojených s ich používaním. Najbezpečnejšie je vôbec nezasahovať do databázy Registry.

Prevzatý súbor WinHlp32.exe poskytuje nastavenia skupinovej politiky a položky databázy Registry na riešenie dvoch problémov, ktoré sú známe v tomto vydaní Pomocníka systému Windows. Pomocou nasledujúcich nastavení skupinovej politiky alebo položiek databázy Registry môžu správcovia sietí a samostatní používatelia opätovne povoliť makrá a odblokovať súbory .hlp uložené na intranetových lokalitách. Pre každú súčasť je ako riešenie k dispozícii nastavenie skupinovej politiky pre lokálny počítač a nastavenie skupinovej politiky pre aktuálneho používateľa. Na správu jednotlivých súčastí je možné používať aj nastavenie databázy Registry daného používateľa.

Pre každú súčasť je priorita daná v nasledujúcom poradí:
 • skupinová politika pre lokálny počítač,
 • skupinová politika pre aktuálneho používateľa,
 • nastavenie databázy Registry používateľa.
Ak pre určitú súčasť nebola nastavená politika a zároveň pre ňu nebolo nastavené nastavenie databázy Registry daného používateľa, súčasti sa budú správať tak, ako je to uvedené v časti Známe problémy.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 • Povolenie makier

  Správcovia sietí môžu na zapínanie a vypínanie makier v súboroch .hlp používať nastavenie skupinovej politiky Allow programmatic macros in WinHlp32.exe. Správcovia môžu na správu tohto nastavenia skupinovej politiky používať konzolu Group Policy Management Console (GPMC). Ďalšie informácie o skupinovej politike nájdete v časti Odkazy.

  Ak pre túto súčasť nebola nastavená skupinová politika pre lokálny počítač ani skupinová politika pre aktuálneho používateľa, používatelia môžu pre túto súčasť zapínať alebo vypínať makrá v súboroch .hlp upravovaním nastavenia databázy Registry používateľa. Ak chcú používatelia zmeniť toto nastavenie, musia do databázy Registry najskôr pridať nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Následne musia používatelia do tohto podkľúča pridať hodnotu DWORD s názvom AllowProgrammaticMacros. Ak je hodnota položky AllowProgrammaticMacros nastavená na hodnotu 1, makrá budú zapnuté. Ak je hodnota nastavená na hodnotu 0, makrá budú vypnuté. Ak táto hodnota databázy Registry neexistuje, makrá budú vypnuté.
 • Odblokovanie súborov .hlp uložených na intranete

  Správcovia sietí môžu pomocou nastavenia skupinovej politiky Allow WinHlp32.exe to access .hlp files stored on intranet sites odblokovať súbory .hlp uložené na intranete. Na správu tohto nastavenia skupinovej politiky môžu správcovia používať konzolu GPMC. Ďalšie informácie o skupinovej politike nájdete v časti Odkazy.

  Ak pre túto súčasť nebolo nastavené žiadne nastavenie skupinovej politiky, používatelia môžu na blokovanie alebo odblokovanie súborov .hlp uložených na intranetových lokalitách pre túto súčasť použiť úpravu nastavenia databázy Registry používateľa. Ak chcú používatelia zmeniť toto nastavenie, musia do databázy Registry najskôr pridať nasledujúci podkľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Následne musia používatelia do tohto podkľúča pridať hodnotu DWORD s názvom AllowIntranetAccess. Ak je hodnota položky AllowIntranetAccess nastavená na hodnotu 1, súbory .hlp uložené na intranetových lokalitách budú dostupné. Ak je hodnota položky nastavená na hodnotu 0, súbory .hlp uložené na intranetových lokalitách budú blokované. Ak hodnota databázy Registry neexistuje, budú súbory .hlp uložené na intranetových lokalitách blokované.

Poskytovatelia obsahu Pomocníka, ktorí vydávajú súbory .hlp

Počnúc systémom Windows Vista bola staršia súčasť Pomocníka (WinHlp32.exe) nahradená novou súčasťou Pomocníka, ktorá pridáva ďalšie funkcie pre novšie verzie systému Windows.

Technológia WinHlp32.exe nebude v budúcich vydaniach systému Windows v súčasnej forme podporovaná. Z tohto dôvodu sa dôrazne odporúča, aby vývojári softvéru prestali používať tento program Pomocníka systému Windows. Vývojárom softvéru vydávajúcim programy závislé od súborov .hlp sa odporúča, aby prešli z používania systému Pomocníka na alternatívny formát súborov Pomocníka, ako je napríklad formát .chm, .html alebo .xml. Bude tiež nutné, aby presmerovali svoje volania z rozhrania WinHelp API na nový zdroj obsahu. Pre vývojárov softvéru je na konverziu obsahu Pomocníka z jedného formátu do druhého k dispozícii niekoľko nástrojov od iných výrobcov.

Poznámka: Systémy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 naďalej obsahujú program WinHelp.exe pre 16-bitové súbory .hlp. Program WinHelp.exe je verziou Pomocníka systému Windows, ktorá je určená pre 16-bitové súbory .hlp.

Odkazy

Kolekcia skupinovej politiky

Editor objektov skupinovej politiky

Základné nástroje a nastavenia skupinovej politiky

Informácie o tomto článku

ID článku: 917607
Posledná revízia: 24. júna 2014
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
Chcete odoslať pripomienky k tomuto článku?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.