Når dette problemet oppstår, får du en av følgende feilmeldinger:

Utvid for å vise full feilmelding
Skjul dette bildetVis dette bildet
Skjul dette bildetVis dette bildet
Hjelpen for dette programmet ble opprettet i formatet til Hjelp for Windows, som ble brukt i tidligere versjoner av Windows, men som ikke støttes i Windows Vista.
Hjelpen for dette programmet ble opprettet i formatet til Hjelp for Windows, som er basert på en funksjon som ikke er inkludert i denne versjonen av Windows. Du kan imidlertid laste ned et program med tillatelse til å vise hjelp som er opprettet i formatet til Hjelp for Windows.
Hjelpen for dette programmet ble opprettet i formatet til Hjelp for Windows, som er basert på en funksjon som ikke er inkludert i denne versjonen av Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til webområdet Microsoft Help and Support.

Skjul dette bildetVis dette bildet
Hvis du vil løse dette problemet, laster du ned og installerer programmet Hjelp for Windows (WinHlp32.exe) for din versjon av Windows.Viktige merknader om nedlasting av dette programmet
 • Åpne koblingene ved hjelp av Internet Explorer.
 • Hvis du ser meldingen Validering nødvendig når du åpner nedlastingssiden, klikker du Fortsett og følger deretter instruksjonene på skjermen.
 • Når du blir bedt om å laste ned filen, velger du filnavnet som inneholder x64 for 64-biters versjoner av Windows eller x86 for 32-biters versjoner av Windows. Bruk følgende informasjon for automatisk gjenkjenning til å gjøre ditt valg.
  Skjul dette bildetVis dette bildet

  Du bruker et 32-biters operativsystem for øyeblikket.
  Skjul dette bildetVis dette bildet

  Skjul dette bildetVis dette bildet

  Du bruker et 64-biters operativsystem for øyeblikket.
  Skjul dette bildetVis dette bildet
 • Programmet Hjelp for Windows støttes ikke i Windows Server 2012 eller senere versjoner av Windows Server.
Hvis det oppstår problemer når du installerer WinHlp32.exe eller bruker Hjelp, går du til delen Mer informasjon.

For mer informasjon

Dette problemet oppstår når Hjelp for Windows bruker en tidligere versjon av programmet Hjelp for Windows (WinHlp32.exe) til å vise innhold.

Kjente problemer som kan oppstå når du installerer WinHlp32.exe

Windows Update-feil 80070422

Du kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg trinnene i veiviseren Løs det.
Skjul dette bildetVis dette bildet
Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50776
Skjul dette bildetVis dette bildet
Skjul dette bildetVis dette bildet


Obs!
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-enhet eller en CD og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Deretter går du til delen Løste dette problemet?.


Løs dette problemet manuelt
Skjul dette bildetVis dette bildet
Hvis du får Windows Update-feil 80070422 når du laster ned WinHlp32.exe-oppdateringen, må du kanskje endre Windows Update-tjenesteinnstillingene og deretter starte tjenesten på nytt. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start og skriv inn Tjenester i boksen Start søk eller Søk i programmer og filer.
 2. Dobbeltklikk Tjenester fra Programmer-listen. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 3. Høyreklikk Windows Update-tjenesten, og klikk deretter Egenskaper.
 4. I kategorien Generelt kontrollerer du at det er merket av for Automatisk ved siden av Oppstartstype.
 5. Ved siden av Tjenestestatus kontrollerer du om tjenesten er startet. Hvis ikke, klikker du Start. Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 6. Klikk OK.

Løste dette problemet?
 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte Microsoft Kundestøtte.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.

Kjente problemer som kan oppstå når du har installert WinHlp32.exe

På følgende liste vises kjent funksjonalitetsregresjon i forhold til tidligere versjoner av WinHlp32.exe. Følgende kjente problemer gjelder bare for versjonen av WinHlp32.exe som er omhandlet i denne artikkelen.
 • Makroer er deaktivert

  Følgende makroer er deaktivert i Hjelp for Windows som standard:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Alle andre makroer i HLP-filer vil imidlertid fungere på samme måte som i tidligere versjoner. Dette betyr at hvis en HLP-fil som er avhengig av disse makroene, åpnes etter at du har installert Hjelp for Windows i Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2, kan det hende at noe av funksjonaliteten i filen ikke fungerer som den skal. Hvis dette skjer, vil du motta følgende feilmelding:
  Det oppsto et problem under kjøring av makroen. (1037)
  Hvis du trenger å bruke disse makroene, kan du løse problemet ved å bruke den midlertidige løsningen for gruppepolicy eller den midlertidige løsningen for registret til å aktivere makroene. Dette beskrives under Registeroppføringer og gruppepolicyer for systemansvarlige.
 • Ikke tilgang til HLP-filer som er lagret på intranettområder

  Som standard kan du ikke bruke WinHlp32.exe til å få tilgang til HLP-filer som er lagret på intranettområder. Hvis du forsøker å åpne en ekstern fil, vises følgende feilmelding:
  Kan ikke vise hjelpefilen. Prøv på nytt. Hvis det ikke virker, kan du prøve å kopiere filen til en annen stasjon og deretter prøve på nytt.
  Hvis du trenger tilgang til HLP-filer som er lagret på intranettområder, kan du fjerne blokkeringen ved å bruke den midlertidige løsningen for gruppepolicyen eller den midlertidige løsningen for registret. Dette beskrives under Registeroppføringer og gruppepolicyer for systemansvarlige.
 • Ikke-interaktiv brukertilgang er blokkert

  Tilgang til HLP-filer er blokkert for ikke-interaktive brukere, blant annet systemprosesser. Brukerne får ingen feilmelding når denne feilen oppstår.
 • Dra-og-slipp-funksjonalitet er deaktivert

  Støtte for dra-og-slipp-funksjonalitet i programmet er deaktivert. Brukerne får ingen feilmelding når denne feilen oppstår.
 • Avhengighet av filer av typen Slik bruker du Hjelp

  Hjelpefiler som har tittelen Slik bruker du Hjelp, er fjernet fra Windows Vista og Windows Server 2008. Følgende filer ble fjernet:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Obs!
  • Disse filene er ikke inkludert i Windows 7 eller i Windows Server 2008 R2.
  • HLP-filene som er avhengige av disse filene, kan returnere en feil når du forsøker å åpne dem.

Slik løser du problemer med programkompatibilitet som er knyttet til WinHlp32.exe

Du kan bruke WinHlp32.exe til å vise 32-biters hjelpefiler. Denne versjonen inneholder gruppepolicyinnstillinger og registernøkler du kan bruke til å løse problemer med programkompatibilitet. Du kan for eksempel bruke gruppepolicyinnstillingene og registernøklene til å løse problemer som er knyttet til makroer i HLP-filer, og til å legge til rette for tilgang til HLP-filer som er lagret på intranettområder. Vær oppmerksom på at dette vil føre til økt risiko hvis brukerne viser hjelpefiler fra en ukjent kilde når de omtalte innstillingene og policyene er aktivert. Derfor bør du vise omtanke når du vurderer om du vil implementere løsningene for programkompatibilitet som beskrives i denne delen.

Gå gjennom disse spørsmålene for å avgjøre om du vil installere WinHlp32.exe, og i så fall avgjøre hvilke endringer som skal gjøres i policyer og registret.
  Er du nødt til å beholde programmene og funksjonaliteten som vil påvirkes hvis WinHlp32.exe fjernes?
  • Hvor mange programmer er avhengig av WinHlp32.exe? Hvor mange programmer påvirkes av funksjonalitetsendringene? Hvor viktige er disse programmene?
  • Hvor alvorlig er feilen som forårsakes av endringene?

  Hvor store krav stiller du til sikkerhet og sikkerhetsfunksjoner?
  • Hva er mest viktig: At du kan bruke funksjonaliteten som er tilgjengelig i WinHlp32.exe, eller å sørge for at sikkerheten er så god som mulig?
  • Er de eksterne sikkerhetstiltakene, for eksempel en lokal brannmur eller firmaets brannmur, gode nok til at du trygt kan installere WinHlp32.exe og endre policyer og registret på måten denne artikkelen beskriver?

  Leverer organisasjonen (hvis du er i en) innhold i HLP-formatet?
  • Kan du endre programmet eller innholdet slik at funksjonaliteten i WinHlp32.exe ikke lenger er nødvendig? Kan det nåværende innholdet i hjelpen konverteres fra HLP-formatet til et annet filformat, for eksempel til CHM-, HTML- eller XML-format?
  • Lagrer organisasjonen .hlp-filer på intranett? Kan disse filene installeres lokalt i stedet?

Slik aktiverer du makroer på én enkelt datamaskin etter at du har installert WinHlp32.exe

Når du har installert WinHelp32.exe-programmet som er drøftet i denne artikkelen, vil visse makroer deaktiveres. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du se delen Kjente problemer.

Denne delen inneholder trinn for å aktivere disse makroene på nytt ved å endre en registernøkkel. Hvis datamaskinen er i et administrert miljø, må du ikke følge denne fremgangsmåten før du har snakket med IT-avdelingen. IT-avdelinger kan bestemme at makroer ikke skal aktiveres på nytt, eller at de skal aktiveres på nytt ved hjelp av gruppepolicyer. IT-avdelinger bør lese denne artikkelen i sin helhet før du fortsetter.

Advarsel!  Denne artikkelen inneholder informasjon du kan bruke til å løse problemer som skyldes endringer i denne versjonen av Hjelp for Windows. Microsoft gir imidlertid ingen spesifikke anbefalinger når det gjelder hvilke registernøkler og -verdier som er riktige for ditt spesielle miljø. Hvis du er i et administrert miljø, kan IT-avdelingen din best bedømme hvordan fordelene ved disse midlertidige løsningene må veies opp mot risikoen ved å bruke dem. Det sikreste er ikke å bruke fremgangsmåter som omfatter endring av registret.

Obs!  For å kunne utføre trinnene i denne oppgaven, må du være logget på datamaskinen ved hjelp av en administratorkonto. Ved å bruke en administratorkonto kan du gjøre endringer i datamaskinen som du ikke kan gjøre med andre kontoer, for eksempel en standardkonto.

Hvis du vil logge på ved hjelp av en administratorkonto, må du kjenne passordet for en administratorkonto på datamaskinen. Hvis du utfører disse trinnene på din egen datamaskin, er du sannsynligvis allerede logget på med en administratorkonto. Hvis du utfører disse trinnene på en datamaskin på arbeidsplassen, må du kanskje be systemansvarlig om hjelp.

Hvis du vil aktivere makroer på én enkelt datamaskin automatisk, kan du klikke koblingen Løs dette problemet, klikke Kjør i dialogboksen Filnedlasting og deretter følge fremgangsmåten i denne veiviseren.
Skjul dette bildetVis dette bildet
Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50105
Skjul dette bildetVis dette bildet
Skjul dette bildetVis dette bildet


Obs! Denne hurtigreparasjonen gjelder bare for Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2. Hvis du bruker Windows 8 eller Windows 8.1 eller foretrekker manuelle trinn, kan du se Aktivere makroer manuelt på én enkelt datamaskin.

Obs!  Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

Manuelt aktivere makroer på én enkelt datamaskin

Viktig! Følg fremgangsmåten i dette avsnittet nøye. Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Før du endrer det, ta sikkerhetskopi av registret for gjenoppretting i tilfelle det oppstår problemer.

Hvis du vil aktivere makroer på én enkelt datamaskin etter at du har installert WinHelp32.exe, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Logg deg på ved hjelp av en administratorkonto.
 2. Trykk på Windows-logotasten + R, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Tillatelse for brukertilgangskontroll
  Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 3. På 32-biters versjoner av Windows, Finn og velg følgende undernøkkel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  På 64-biters versjoner av Windows, Finn og velg følgende undernøkkel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel.
 5. Skriv inn WinHelp, og trykk deretter ENTER.
 6. Klikk WinHelp-nøkkelen.
 7. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi (32-biters).
 8. Skriv inn AllowProgrammaticMacros, og trykk deretter ENTER.
 9. Klikk EndreRediger-menyen.
 10. Skriv inn 1 i Verdidata-boksen, klikk Heksadesimal i Grunnlag-området, og klikk deretter OK.
 11. Avslutt Registerredigering.
Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis det er løst, er du ferdig med denne delen. Hvis det ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi oss tilbakemelding eller rapportere problemer med denne løsningen, kan du sende inn en kommentar på Løs det for meg-bloggen eller sende oss en e-postmelding.

Slik fjerner du blokkeringen av HLP-filer som er lagret på et intranett på en enkelt datamaskin, etter at du har installert WinHlp32.exe

Når du har installert WinHelp32.exe som er beskrevet i denne artikkelen, blokkeres HLP-filer som er lagret på Intranett-områder. Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du se delen Kjente problemer.

Denne artikkelen inneholder trinn for å fjerne blokkeringen av disse HLP-filene ved å endre en registernøkkel. Hvis datamaskinen er i et administrert miljø, må du ikke følge denne fremgangsmåten før du har snakket med IT-avdelingen. IT-avdelinger kan bestemme at makroer ikke skal aktiveres på nytt, eller at de skal aktiveres på nytt ved hjelp av gruppepolicyer.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon som viser hvordan du kan få hjelp til å redusere sikkerhetsinnstillinger eller til å deaktivere sikkerhetsfunksjoner på en datamaskin. Du kan gjøre disse endringene for å løse et bestemt problem. Før du gjør disse endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av denne løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du implementerer denne løsningen, må du gjøre det som er nødvendig for å beskytte datamaskinen.

Advarsel!  Denne artikkelen inneholder informasjon du kan bruke til å løse problemer som skyldes endringer i denne versjonen av Hjelp for Windows. Microsoft gir imidlertid ingen spesifikke anbefalinger når det gjelder hvilke registernøkler og -verdier som er riktige for ditt spesielle miljø. Hvis du er i et administrert miljø, kan IT-avdelingen din best bedømme hvordan fordelene ved disse midlertidige løsningene må veies opp mot risikoen ved å bruke dem. Det sikreste er ikke å bruke fremgangsmåter som omfatter endring av registret.

Obs!  For å kunne utføre trinnene i denne oppgaven, må du være logget på datamaskinen ved hjelp av en administratorkonto. Ved å bruke en administratorkonto kan du gjøre endringer i datamaskinen som du ikke kan gjøre med andre kontoer, for eksempel en standardkonto.

Hvis du vil logge på med en administratorkonto, må du kjenne passordet for en administratorkonto på datamaskinen. Hvis du utfører disse trinnene på din egen datamaskin, er du sannsynligvis allerede logget på med en administratorkonto. Hvis du utfører disse trinnene på en datamaskin på arbeidsplassen, må du kanskje be systemansvarlig om hjelp.

Hvis du vil fjerne blokkeringen på HLP-filer som er lagret på et intranett på én enkelt datamaskin, automatisk, kan du klikke koblingen Løs dette problemet, klikke Kjør i dialogboksen Filnedlasting og deretter følge fremgangsmåten i denne veiviseren.
Skjul dette bildetVis dette bildet
Løs dette problemet
Microsoft-løsning 50237
Skjul dette bildetVis dette bildet
Skjul dette bildetVis dette bildet

Obs!
 • Denne reparasjonen gjelder bare for Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2. Hvis du bruker Windows 8 eller Windows 8.1 eller foretrekker manuelle trinn, se Fjerne blokkeringen av HLP-filer som er lagret på et intranett på en enkelt datamaskin, manuelt.
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-enhet eller på en CD og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

Manuelt fjerne blokkeringen av HLP-filer som er lagret på et intranett, på én enkelt datamaskin

Viktig! Følg fremgangsmåten i dette avsnittet nøye. Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Før du endrer det, ta sikkerhetskopi av registret for gjenoppretting i tilfelle det oppstår problemer.

Bruk følgende fremgangsmåte for å oppheve blokkeringen av HLP-filer etter at du har installert WinHelp32.exe:
 1. Logg deg på ved hjelp av en administratorkonto.
 2. Trykk på Windows-logotasten + R, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Tillatelse for brukertilgangskontroll
  Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 3. Finn og velg følgende registerundernøkkel på 32-biters versjoner av Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  Finn og velg følgende registerundernøkkel på 64-biters versjoner av Windows:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel.
 5. Skriv inn WinHelp, og trykk deretter ENTER.
 6. Klikk WinHelp-nøkkelen.
 7. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi (32-biters).
 8. Skriv inn AllowIntranetAccess, og trykk deretter ENTER.
 9. Klikk EndreRediger-menyen.
 10. Skriv inn 1 i Verdidata-boksen, klikk Heksadesimal i Grunnlag-området, og klikk deretter OK.
 11. Avslutt Registerredigering.
Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

Løste dette problemet?

Undersøk om problemet ble løst. Hvis det er løst, er du ferdig med denne delen. Hvis det ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.

Registeroppføringer og gruppepolicyer for systemansvarlige

Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre en datamaskin eller et nettverk mer utsatt for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Denne løsningen anbefales ikke, men denne informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

Advarsel!  Denne artikkelen inneholder informasjon du kan bruke til å løse problemer som skyldes endringer i denne versjonen av Hjelp for Windows. Microsoft gir imidlertid ingen spesifikke anbefalinger når det gjelder hvilke registernøkler og -verdier som er riktige for din organisasjon. IT-avdelingen din kan best bedømme hvordan fordelene ved disse midlertidige løsningene må veies opp mot risikoen ved å bruke dem. Det sikreste er å ikke bruke fremgangsmåter som omfatter endring av registret.

Den nedlastbare versjonen av WinHlp32.exe inneholder gruppepolicyinnstillinger og registeroppføringer som løser to problemer i denne versjonen av Hjelp for Windows. Disse gruppepolicyinnstillingene eller registeroppføringene lar nettverksadministratorer og brukere aktivere makroer på nytt og oppheve blokkeringen av HLP-filer som er lagret på intranettområder. Én gruppepolicyinnstilling for den lokale datamaskinen og én for gjeldende bruker, som gir en løsning for hver sin funksjon. Du kan også bruke en registerinnstilling for hver enkelt bruker til å behandle den enkelte funksjonen.

Prioriteten angis for hver funksjon i følgende rekkefølge:
 • Gruppepolicy for den lokale datamaskinen
 • Gruppepolicy for gjeldende bruker
 • Registerinnstillingen for hver enkelt bruker
Hvis ingen policy er angitt for en funksjon, og hvis ingen registerinnstilling for hver enkelt bruker er angitt for funksjonen, vil funksjonene ha virkemåten som beskrives under Kjente problemer.

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Sikkerhetskopiere og gjenopprette registret i Windows
 • Aktivere makroer

  Nettverksadministratorer kan bruke gruppepolicyinnstillingen Tillat programmakroer i WinHlp32.exe til å aktivere eller deaktivere makroer i HLP-filer. Administratorer kan bruke Konsoll for gruppepolicybehandling (GPMC) til å behandle denne gruppepolicyinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om gruppepolicy, kan du se delen Referanser.

  Hvis verken gruppepolicy for den lokale datamaskinen eller gruppepolicy for gjeldende bruker er angitt for denne funksjonen, kan brukerne endre sine egne registerinnstillinger for denne funksjonen for å aktivere eller deaktivere makroer i HLP-filer. Brukere som ønsker å endre denne innstillingen, må først legge til denne nye nøkkelen i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Deretter må brukerne legge til en DWORD-verdi med navnet AllowProgrammaticMacros i denne nøkkelen. Hvis verdien for AllowProgrammaticMacros settes til 1, aktiveres makroene. Hvis verdien settes til 0, deaktiveres makroene. Makroene vil også være deaktivert hvis denne verdien ikke finnes i registret.
 • Fjerne blokkeringen av HLP-filer som er lagret på et intranett

  Nettverksadministratorer kan bruke gruppepolicyinnstillingen Gi WinHlp32.exe tilgang til HLP-filer som er lagret på intranettområder til å fjerne blokkeringen av HLP-filer som er lagret på intranettet. Administratorer kan bruke Konsoll for gruppepolicybehandling (GPMC) til å behandle denne gruppepolicyinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon om gruppepolicy, kan du se delen Referanser.

  Hvis det ikke er angitt noen gruppepolicyinnstilling for denne funksjonen, kan brukerne endre sine egne registerinnstillinger for denne funksjonen for å blokkere eller fjerne blokkeringen av HLP-filer som er lagret på intranettområder. Brukere som ønsker å endre denne innstillingen, må først legge til denne nye nøkkelen i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Deretter må brukerne legge til en DWORD-verdi med navnet AllowIntranetAccess i denne nøkkelen. Hvis verdien for AllowIntranetAccess settes til 1, vil HLP-filer som er lagret på intranettområder, være tilgjengelig. Hvis verdien settes til 0, vil HLP-filer som er lagret på intranettområder, være blokkert. Hvis denne verdien ikke finnes i registret, vil HLP-filer som er lagret på intranettområder, være blokkert.

Hjelpeinnholdsleverandører som slipper HLP-filer

Fra og med Windows Vista erstattes den eldre Hjelp-komponenten (WinHlp32.exe) med en ny som legger til ytterligere funksjonalitet for nyere versjoner av Windows.

I fremtidige versjoner av Windows vil teknologien i WinHlp32.exe ikke lenger støttes i sin nåværende form. Vi anbefaler derfor sterkt at programvareutviklere ikke lenger bruker programmet Hjelp for Windows. Programvareutviklere som leverer programmer som er avhengige av .hlp-filer, oppfordres til å overføre Hjelp-systemet til et alternativt filformat, for eksempel .chm, .html eller .xml. De må også endre kallene fra WinHelp APIen til den nye innholdskilden. Flere tredjepartsverktøy er tilgjengelige for å hjelpe programvareutviklerne med å konvertere Hjelp-innhold fra ett format til et annet.

Obs! Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Server 2008 R2 inkluderer fremdeles WinHelp.exe for 16-biters HLP-filer. Programmet WinHelp.exe er en versjon av Hjelp for Windows for 16-biters HLP-filer.

Referanser

Innsamling av gruppepolicy

Objektredigering for gruppepolicy

Verktøy og innstillinger for kjernegruppepolicy

Om denne artikkelen

Artikkel-ID: 917607
Forrige gjennomgang: 25. juli 2014
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
Vil du gi tilbakemelding på denne artikkelen?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.