Prikazuje se pogreška prilikom otvaranja pomoći u programima u sustavu Windows: ""Feature not included" ("Značajka nije uključena") ili "Help not supported" ("Pomoć nije podržana")

Prijevod članka Prijevod članka
Poteškoća se javlja kada se pojavljuje jedna od sljedećih poruka o pogrešci:

Proširite za prikaz cijele poruke o pogrešci
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
The Help for this program was created in Windows Help format, which was used in previous versions of Windows and it is not supported in Windows Vista. (Pomoć za taj program stvorena je u obliku Windows Help koji se koristio u prethodnim verzijama sustava Windows i nije podržan u sustavu Windows Vista.)
The Help for this program was created in Windows Help format, which depends on a feature that isn’t included in this version of Windows. However, you can download a program that will allow you to view Help created in the Windows Help format. (Pomoć za taj program stvorena je u obliku Windows Help koji ovisi o značajki koja nije dio ove verzije sustava Windows. No možete preuzeti program koji će vam dopustiti prikaz pomoći stvorene u obliku Windows Help.)
The Help for this program was created in Windows Help format, which depends on a feature that isn’t included in this version of Windows. (Pomoć za taj program stvorena je u obliku Windows Help i ovisi o značajkama koje se ne nalaze u ovoj verziji sustava Windows). Dodatne informacije potražite na web-mjestu Pomoć i podrška tvrtke Microsoft.

Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Da biste riješili taj problem, preuzmite i instalirajte program Pomoć za Windows (WinHlp32.exe) za svoju verziju sustava Windows.Važne napomene za preuzimanje ovog programa
 • Otvorite veze pomoću preglednika Internet Explorer.
 • Ako se prikaže poruka "Validation Required" ("Potrebna je provjera valjanosti") kada otvorite stranicu za preuzimanje, kliknite Nastavi, a zatim slijedite upute na zaslonu.
 • Kada se od vas zatraži da preuzmete datoteku, odaberite datoteku s nazivom koji sadrži "x64" za 64-bitnu verziju sustava Windows ili "x86" za 32-bitnu verziju sustava Windows. Koristite sljedeće informacije dobivene automatskim otkrivanjem da biste ispravno odabrali.
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku

  Trenutačno koristite 32-bitni operacijski sustav.
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku

  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku

  Trenutačno koristite 64-bitni operacijski sustav.
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
 • Program Pomoć za Windows nije podržan za Windows Server 2012 ili novije verzije sustava Windows Server.
Ako naiđete na poteškoće prilikom instalacije datoteke WinHlp32.exe ili korištenja pomoći, otvorite odjeljak "Dodatne informacije".

Za dodatne informacije

Problem se javlja samo kada Pomoć za Windows koristi stariju verziju programa Pomoć za Windows (WinHlp32.exe) za prikaz sadržaja.

Poznati problemi koji se mogu pojaviti kada instalirate WinHlp32.exe

Pogreška servisa Windows Update broj 80070422

Da biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Popravi. Zatim kliknite Run (Pokreni) u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) te slijedite korake koje preporučuje čarobnjak Fix it (Popravak).
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Riješi taj problem
Microsoftov popravak 50776
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku


Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.

Sada prijeđite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".


Ručno otklanjanje problema
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Ako prilikom preuzimanja ažuriranja WinHlp32.exe primite poruku o pogrešci Windows Update broj 80070422, možda ćete morati promijeniti postavke servisa Windows Update, a zatim ga ponovno pokrenuti. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start pa u tekstni okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) ili Search programs and files (Pretraži programe i datoteke) upišite Services.
 2. Na popisu programa dvokliknite Services (Servisi). Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.
 3. Desnom tipkom miša kliknite servis Windows Update, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 4. Na kartici General (Općenito) provjerite je li pokraj stavke Startup type (Vrsta pokretanja) odabrano Automatic (Automatsko).
 5. Pokraj stavke Service status (Stanje servisa) provjerite je li servis pokrenut. Ako nije, kliknite Start. Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili dajte potvrdu.
 6. Kliknite OK (U redu).

Je li problem time riješen?
 • Provjerite je li problem riješen. Ako je problem riješen, gotovi ste s ovim odjeljkom. Ako se problem ne riješi, možete se obratiti Microsoftovoj podršci.
 • Voljeli bismo od vas dobiti povratne informacije. Da biste nam poslali povratne informacije ili prijavili eventualne probleme s ovim rješenjem, ostavite komentar na blogu "Popravite mi to" ili nam pošaljite poruku e-pošte.

Poznati problemi koji se mogu pojaviti nakon što instalirate WinHlp32.exe

Sljedeći popis prikazuje poznate funkcionalne nedostatke u odnosu na prethodna izdanja programa WinHlp32.exe. Sljedeći poznati problemi odnose se samo na verziju programa WinHlp32.exe o kojoj je riječ u ovom članku.
 • Onemogućene su makronaredbe

  U pomoći za Windows po zadanom su onemogućene sljedeće makronaredbe:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Sve ostale makronaredbe u .hlp datotekama funkcionirat će jednako kao i u prošlim izdanjima. Stoga ako se nakon instalacije pomoći za sustav Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 otvori .hlp datoteka koja ovisi o tim makronaredbama, neke funkcije datoteke možda neće pravilno funkcionirati. Ako se pojavi taj problem, možda će se prikazati sljedeća poruka o pogrešci:
  There was a problem running the macro. (Došlo je do problema u pokretanju makronaredbe.) (1037)
  Ako su vam te makronaredbe potrebne, možete ih uključiti putem zaobilaznog rješenja za pravilnike grupe ili za registar na način opisan u odjeljku "Stavke registra i pravilnici grupe za administratore mreže".
 • Nije moguće pristupiti .hlp datotekama pohranjenima na intranetskim mjestima

  Prema zadanome ne možete koristiti WinHlp32.exe da biste pristupili .hlp datotekama koje su pohranjene na intranetskim mjestima. Ako pokušate otvoriti udaljenu datoteku, prikazat će se sljedeća poruka o pogrešci:
  Cannot display this help file. Try opening the help file again, and if you still receive this message, copy the help file to a different drive, and try again. (Ovu datoteku pomoći nije moguće prikazati. Pokušajte je ponovo otvoriti i ako ponovo dobijete istu poruku, datoteku pomoći kopirajte na drugi pogon pa pokušajte opet.)
  Ako vam je potreban pristup .hlp datotekama pohranjenima na intranetskim mjestima, možete ih uključiti putem zaobilaznog rješenja za pravilnike grupe ili za registar opisanog u odjeljku "Stavke registra i pravilnici grupe za administratore mreže".
 • Blokiran je neinteraktivan korisnički pristup

  Pristup .hlp datotekama blokiran je za neinteraktivne korisnike, kao što su sistemski postupci. Kada dođe do te pogreške, korisnik ne prima poruku o pogrešci.
 • Onemogućena je funkcija povlačenja i ispuštanja

  U programu je onemogućena podrška za funkciju povlačenja i ispuštanja. Kada dođe do te pogreške, korisnik ne prima poruku o pogrešci.
 • Međuzavisnosti datoteka “Korištenje pomoći”

  Datoteke pomoći s naslovom "Korištenje pomoći" uklonjene su iz sustava Windows Vista i Windows Server 2008. Uklonjene su datoteke:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Napomene
  • Te datoteke nisu dio sustava Windows 7 ili Windows Server 2008 R2.
  • Otvaranje .hlp datoteka koje ovise o tim datotekama može rezultirati porukom o pogrešci.

Uklanjanje problema s kompatibilnošću koji su povezani uz WinHlp32.exe

Možete koristiti WinHlp32.exe za prikaz 32-bitnih datoteka pomoći. Ovo izdanje sadrži pravila grupe i registarske potključeve kojima možete zaobići poteškoće s kompatibilnošću programa. Pravilnici grupe i potključevi registra, primjerice, omogućuju rješavanje problema vezanih uz makronaredbe u .hlp datotekama te pristup .hlp datotekama pohranjenima na intranetskim web-mjestima. No ako korisnici omoguće ta pravila ili postavke pri pregledavanju datoteka pomoći iz nepoznatog izvora, računalo će biti izloženije sigurnosnim prijetnjama. Stoga biste trebali to imati na umu kada odlučujete o implementaciji zaobilaznih rješenja za kompatibilnost programa koja se opisuju u ovom odjeljku.

Sljedeća će vam pitanja pomoći da odlučite želite li instalirati WinHlp32.exe te koja ćete pravila izmijeniti i izmjene registra unijeti.
  Imate li aplikacije i funkcije na koje utječe uklanjanje programa WinHlp32.exe?
  • Za koliko je programa potreban WinHlp32.exe? Na koliko programa utječu promjene te funkcije? Koliko su važni ti programi?
  • Koliko su ozbiljni problemi koje su prouzročile promjene?

  Kakvi su vaši sigurnosni preduvjeti i sigurnosne mogućnosti?
  • Što je važnije?: korištenje funkcije WinHlp32.exe ili najbolja moguća sigurnost?
  • Jesu li vanjske sigurnosne mjere, kao što su lokalni ili korporacijski vatrozid, dovoljno pouzdane da možete instalirati WinHlp32.exe te u pravila ili sistemski registar unijeti promjene opisane u ovom članku?

  Ako radite u nekoj tvrtki ili ustanovi, isporučuje li ona sadržaje u obliku .hlp datoteka?
  • Možete li promijeniti program ili sadržaje tako da ne moraju koristiti funkciju WinHlp32.exe? Možete li, primjerice, sadržaj pomoći koji se trenutno nalazi u obliku .hlp pretvoriti u alternativni datotečni oblik, na primjer u .chm, .html ili .xml?
  • Pohranjuje li vaša organizacija .hlp datoteke na intranetsko web-mjesto? Možete li umjesto toga lokalno instalirati ove datoteke?

Kako omogućiti makronaredbe na jednom računalu nakon instalacije WinHlp32.exe

Kada instalirate program WinHelp32.exe o kojem je riječ u ovom članku, određene će makronaredbe biti onemogućene. Dodatne informacije o tom problemu potražite u odjeljku "Poznati problemi".

Taj odjeljak sadrži korake za ponovno omogućivanje tih makronaredbi izmjenom ključa registra. Ako se računalo nalazi u upravljanom okruženju, nemojte slijediti ove korake bez prethodnog dogovora s informatičkim odjelom. Informatički odjel možda neće htjeti ponovno omogućiti makronaredbe ili će ih htjeti ponovno omogućiti pomoću pravilnika grupe. Prije no što nastavite cijeli bi ovaj članak trebali pročitati stručnjaci u informatičkom odjelu.

Upozorenje Ovaj članak nudi informacije o zaobilaznim rješenjima za poteškoće izazvane promjenama u ovom izdanju pomoći za Windows. No Microsoft ne iznosi specifične preporuke o ispravnim registarskim ključevima i vrijednostima za vaše jedinstveno okruženje. Ako se nalazite u upravljanom okruženju, informatički će odjel najbolje procijeniti prednosti tih zaobilaznih rješenja u odnosu na rizike njihova korištenja. Najsigurnije je uopće ne koristiti zaobilazna rješenja za registar.

Napomena Da biste obavili korake u ovom zadatku, morate biti prijavljeni na računalo putem administratorskog računa. Administratorski račun omogućuje izmjene računala koje ne omogućuje nijedan drugi korisnički račun, primjerice standardni.

Da biste se prijavili putem administratorskog računa, morate znati lozinku administratorskog računa na računalu. Ako ove korake obavljate na svojem osobnom računalu, vjerojatno ste već prijavljeni putem administratorskog računa. Ako ove korake obavljate na računalu na radnom mjestu, možda ćete morati zatražiti pomoć od administratora sustava.

Da biste automatski omogućili makronaredbe na jednom računalu, kliknite vezu Riješi taj problem, pa u dijaloškom okviru Preuzimanje datoteke kliknite Pokreni, a zatim slijedite korake u čarobnjaku.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Riješi taj problem
Microsoftov popravak 50105
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku


Napomena Taj je popravak samo za sustave Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Ako koristite sustav Windows 8 ili Windows 8.1 ili želite koristiti korake za ručno rješavanje problema, pogledajte odjeljak Ručno omogućivanje naredbi na jednom računalu.

Napomena Taj je čarobnjak možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako trenutno ne radite na računalu na kojemu se pojavljuje problem, automatski popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojemu se problem pojavljuje.

Sada prijeđite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".

Ručno omogućivanje naredbi na jednom računalu

Važno Pažljivo slijedite upute u ovom odjeljku. Nepravilna izmjena registra može prouzročiti ozbiljne probleme. Prije izmjene stvorite sigurnosnu kopiju registra radi vraćanja u slučaju problema.

Da biste nakon instalacije programa WinHelp32.exe omogućili makronaredbe na jednom računalu, slijedite ove korake:
 1. Prijavite se putem administratorskog računa.
 2. Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + R, unesite regedit, a zatim kliknite OK.
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Dozvola za kontrolu korisničkih računa
  Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 3. U 32-bitnim verzijama sustava Windows pronađite i odaberite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  U 64-bitnim verzijama sustava Windows pronađite i odaberite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite na mogućnost New (Novo), a potom kliknite Key (Ključ).
 5. Upišite WinHelp, a zatim pritisnite Enter.
 6. Kliknite gumb WinHelp.
 7. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite mogućnost New (Novo), a zatim kliknite DWORD (32-bit) Value (Vrijednost DWORD (32-bitna)).
 8. Upišite AllowProgrammaticMacros, a zatim pritisnite Enter.
 9. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Modify (Izmijeni).
 10. U okvir Value data (Podaci vrijednosti) upišite 1, zatim u odjeljku Base (Baza) kliknite Hexadecimal (Heksadecimalna), a potom kliknite OK (U redu).
 11. Zatvorite Registry Editor.
Sada prijeđite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".

Je li to riješilo problem?

 • Provjerite je li problem riješen. Ako je riješen, ovaj vam odjeljak više nije potreban. Ako nije riješen, obratite se službi za podršku.
 • Voljeli bismo od vas dobiti povratne informacije. Da biste nam poslali povratne informacije ili prijavili eventualne probleme s ovim rješenjem, ostavite komentar na blogu "Popravite mi to" ili nam pošaljite poruku e-pošte.

Kako deblokirati .hlp datoteke pohranjene na intranetu na jednom računalu nakon instalacije datoteke WinHlp32.exe

Nakon instalacije datoteke WinHelp32.exe opisane u ovom članku, blokirane su .hlp datoteke pohranjene na intranetu. Dodatne informacije o tom problemu potražite u odjeljku "Poznati problemi".

Taj odjeljak sadrži korake za deblokiranje tih .hlp datoteka izmjenom ključa registra. Ako se računalo nalazi u upravljanom okruženju, nemojte slijediti ove korake bez prethodnog dogovora s informatičkim odjelom. Informatički odjel možda neće htjeti ponovno omogućiti makronaredbe ili će ih htjeti ponovno omogućiti pomoću pravilnika grupe.

Važno Ovaj članak sadrži objašnjenja koja će vam pomoći pri smanjivanju razine sigurnosnih postavki, odnosno isključivanju sigurnosnih značajki računala. Te se izmjene provode da bi se zaobilaznim putem riješio određeni problem. Prije nego što ih provedete, preporučujemo da procijenite rizike implementacije takvog zaobilaznog rješenja u svojem okruženju. Ako ga implementirate, poduzmite dodatne korake da biste na odgovarajući način zaštitili računalo.

Upozorenje Ovaj članak nudi informacije o zaobilaznim rješenjima za poteškoće izazvane promjenama u ovom izdanju pomoći za Windows. No Microsoft ne iznosi specifične preporuke o ispravnim registarskim ključevima i vrijednostima za vaše jedinstveno okruženje. Ako se nalazite u upravljanom okruženju, informatički će odjel najbolje procijeniti prednosti tih zaobilaznih rješenja u odnosu na rizike njihova korištenja. Najsigurnije je uopće ne koristiti zaobilazna rješenja za registar.

Napomena Da biste obavili korake u ovom zadatku, morate biti prijavljeni na računalo putem administratorskog računa. Administratorski račun omogućuje izmjene računala koje ne omogućuje nijedan drugi korisnički račun, primjerice standardni.

Da biste se prijavili putem administratorskog računa, morate znati lozinku administratorskog računa na računalu. Ako ove korake obavljate na svojem osobnom računalu, vjerojatno ste već prijavljeni putem administratorskog računa. Ako ove korake obavljate na računalu na radnom mjestu, možda ćete morati zatražiti pomoć od administratora sustava.

Da biste automatski deblokirali .hlp datoteke pohranjene na intranetu na jednom računalu, kliknite vezu Riješi taj problem, pa u dijaloškom okviru Preuzimanje datoteke kliknite Pokreni, a zatim slijedite korake u čarobnjaku.
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
Riješi taj problem
Microsoftov popravak 50237
Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku

Napomene
 • Ovaj je popravak namijenjen samo za Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2. Ako koristite sustav Windows 8 ili Windows 8.1 ili želite koristiti korake za ručno rješavanje problema, pogledajte odjeljak Ručno deblokiranje hlp. datoteka koje su pohranjene na intranetu na jednom računalu.
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne radite na računalu na kojemu se pojavljuje problem, automatski popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojemu se problem pojavljuje.

Sada prijeđite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".

Ručno deblokiranje .hlp datoteka pohranjenih na intranetu na jednom računalu

Važno Pažljivo slijedite upute u ovom odjeljku. Nepravilna izmjena registra može prouzročiti ozbiljne probleme. Prije izmjene stvorite sigurnosnu kopiju registra radi vraćanja u slučaju problema.

Da biste nakon instalacije programa WinHelp32.exe deblokirali .hlp datoteke, slijedite ove korake:
 1. Prijavite se putem administratorskog računa.
 2. Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows + R, unesite regedit, a zatim kliknite OK.
  Sažmi ovu slikuProširi ovu sliku
  Dozvola za kontrolu korisničkih računa
  Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 3. U 32-bitnim verzijama sustava Windows pronađite i odaberite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  U 64-bitnim verzijama sustava Windows pronađite i odaberite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite na mogućnost New (Novo), a potom kliknite Key (Ključ).
 5. Upišite WinHelp, a zatim pritisnite Enter.
 6. Kliknite gumb WinHelp.
 7. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite mogućnost New (Novo), a zatim kliknite DWORD (32-bit) Value (Vrijednost DWORD (32-bitna)).
 8. Upišite AllowIntranetAccess, a zatim pritisnite Enter.
 9. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Modify (Izmijeni).
 10. U okvir Value data (Podaci vrijednosti) upišite 1, zatim u odjeljku Base (Baza) kliknite Hexadecimal (Heksadecimalna), a potom kliknite OK (U redu).
 11. Zatvorite Registry Editor.
Now go to the Je li to riješilo problem?".

Je li to riješilo problem?

Provjerite je li problem riješen. Ako je riješen, ovaj vam odjeljak više nije potreban. Ako nije riješen, obratite se službi za podršku.

Stavke registra i pravilnici grupe za mrežne administratore

Upozorenje Ovo zaobilazno rješenje može učiniti računalo ili mrežu podložnijima napadima zlonamjernih korisnika ili zlonamjernog softvera, npr. virusima. Ne preporučujemo to zaobilazno rješenje, ali vam pružamo potrebne informacije da biste ga mogli implementirati ako to želite. Takvo rješenje koristite na vlastitu odgovornost.

Upozorenje Ovaj članak nudi informacije o zaobilaznim rješenjima za poteškoće izazvane promjenama u ovom izdanju pomoći za Windows. No Microsoft ne iznosi specifične preporuke o ispravnim registarskim ključevima i vrijednostima za vašu organizaciju. Vaš će informatički odjel najbolje procijeniti prednosti tih zaobilaznih rješenja u odnosu na rizike pri njihovoj upotrebi. Najsigurnije je uopće ne koristiti zaobilazna rješenja za registar.

Preuzimanjem programa WinHlp32.exe dobivate pravila grupe i stavke registra koji zaobilaze dva poznata problema u ovom izdanju pomoći za Windows. Primjenom sljedećih pravila grupe ili stavki sistemskog registra mrežni administratori i pojedinačni korisnici mogu ponovno omogućiti makronaredbe i deblokirati .hlp datoteke pohranjene na intranetskim mjestima. Kao zaobilazno rješenje za svaku stavku nude se dva pravilnika grupe: postavka pravilnika grupe za lokalno računalo i postavka pravilnika grupe za trenutnog korisnika. Putem postavke sistemskog registra korisnika možete upravljati svakom značajkom.

Za svaku značajku prednost se daje sljedećim redoslijedom:
 • Pravila grupe za lokalno računalo
 • Pravila grupe za trenutnog korisnika
 • Postavka sistemskog registra korisnika
Ako za značajku nije postavljeno pravilo i ako nije postavljena postavka sistemskog registra za korisnika, značajke će se ponašati kako je opisano u odjeljku "Poznati problemi".

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrže upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Kako stvoriti sigurnosnu kopiju registra i vratiti ga u sustavu Windows
 • Kako omogućiti makronaredbe

  Mrežni administratori mogu upotrijebiti postavke pravila grupe Allow programmatic macros in WinHlp32.exe (Dopusti programske makronaredbe u programu WinHlp32.exe) da bi uključili ili isključili makronaredbe u .hlp datotekama. Administratori mogu koristiti upravljačku konzolu za pravila grupe (GPMC) da bi upravljali postavkama pravila grupe. Dodatne informacije o pravilima grupe potražite u odjeljku "Reference".

  Ako pravila grupe za lokalno računalo ni pravila grupe za trenutnog korisnika nisu postavljena, korisnici mogu mijenjati postavke sistemskog registra korisnika za tu značajku da bi uključili ili isključili makronaredbe u .hlp datotekama. Da bi izmijenili tu postavku, korisnici u sistemski registar moraju dodati sljedeći novi potključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Zatim korisnici tom potključu moraju dodati DWORD vrijednost pod nazivom AllowProgrammaticMacros (Dopusti programske makronaredbe). Ako je vrijednost za AllowProgrammaticMacros (Dopusti programske makronaredbe) postavljena na 1, makronaredbe će biti uključene. Ako je vrijednost postavljena na 0, makronaredbe će biti isključene. Ako u sistemskom registru ne postoji ta vrijednost, makronaredbe će biti isključene.
 • Kako deblokirati .hlp datoteke pohranjene na intranetu

  Mrežni administratori mogu koristiti postavke pravila grupe Allow WinHlp32.exe to access .hlp files stored on intranet sites (Dopusti programu WinHlp32.exe da pristupi .hlp datotekama pohranjenima na intranetskim mjestima) da bi deblokirali .hlp datoteke pohranjene na intranetu. Administratori mogu koristiti GPCM da bi upravljali tom postavkom pravila grupe. Dodatne informacije o pravilima grupe potražite u odjeljku "Reference".

  Ako za tu značajku nije postavljeno nijedno pravilo grupe, korisnici mogu mijenjati postavke sistemskog registra korisnika za tu značajku da bi blokirali ili deblokirali .hlp datoteke pohranjene na intranetskim mjestima. Da bi izmijenili tu postavku, korisnici u sistemski registar moraju dodati sljedeći novi potključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Zatim korisnici tom potključu moraju dodati DWORD vrijednost pod nazivom AllowIntranetAccess (Dopusti intranetski pristup). Ako je vrijednost za AllowIntranetAccess (Dopusti intranetski pristup) postavljena na 1, .hlp datoteke postavljene na intranetskim mjestima bit će dostupne. Ako je vrijednost postavljena na 0, .hlp datoteke pohranjene na intranetskim mjestima bit će blokirane. Ako ta vrijednost sistemskog registra ne postoji, .hlp datoteke pohranjene na intranetskim mjestima bit će blokirane.

Davatelji sadržaja pomoći koji izdaju .hlp datoteke

Počevši od sustava Windows Vista, starija komponenta pomoći (WinHlp32.exe) zamijenjena je novom komponentom pomoći koja nudi dodatne funkcije za novije verzije sustava Windows.

Buduća izdanja sustava Windows neće podržavati tehnologiju WinHlp32.exe u trenutnom obliku. Stoga preporučujemo da softverski razvojni inženjeri svakako prestanu upotrebljavati program pomoći za Windows. Razvojnim inženjerima softvera koji izdaju programe koji se oslanjaju na .hlp datoteke preporučujemo da sustav pomoći prenesu u alternativne oblike datoteka pomoći, npr. u .chm, .html ili .xml. Svoje će pozive morati promijeniti iz WinHelp API-ja u novi izvor sadržaja. Dostupno je nekoliko alata drugih proizvođača koji pomažu softverskim razvojnim inženjerima prebaciti sadržaj iz jednoga u drugi oblik.

Napomena Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 i dalje podržavaju WinHelp.exe za 16-bitne .hlp datoteke. Program WinHelp.exe verzija je pomoći za Windows za 16-bitne .hlp datoteke.

Reference

Prikupljanje pravila grupe

Uređivač objekata pravila grupe

Temeljni alati i postavke pravila grupe

O ovom članku

ID članka: 917607
Zadnja recenzija: 24. lipnja 2014.
Odnosi se na:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
Želite li poslati povratne informacije o ovom članku?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.