Dojde-li k tomuto problému, zobrazí se jedna z následujících chybových zpráv.

Rozbalením zobrazíte úplný text chybové zprávy.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Nápověda pro tento program byla vytvořena ve formátu Nápověda systému Windows, který byl používán v předchozích verzích systému Windows a v systému Windows Vista není podporován.
Nápověda pro tento program byla vytvořena ve formátu Nápověda systému Windows, který závisí na funkci nezahrnuté do této verze systému Windows. Můžete si však stáhnout program, který vám umožní zobrazení nápovědy vytvořené ve formátu Nápověda systému Windows.
Nápověda pro tento program byla vytvořena ve formátu Nápověda systému Windows, který závisí na funkci nezahrnuté do této verze systému Windows. Další informace naleznete na webu nápovědy a podpory společnosti Microsoft.

Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Chcete-li vyřešit tento problém, stáhněte a nainstalujte program Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe) pro příslušnou verzi systému Windows.Důležité poznámky ke stažení tohoto programu
 • K otevření odkazů použijte aplikaci Internet Explorer.
 • Pokud se při otevření stránky pro stažení zobrazí zpráva typu Požadováno ověření, klikněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 • Po zobrazení výzvy ke stažení souboru vyberte název souboru obsahující x64 pro 64bitovou verzi systému Windows nebo x86 pro 32bitovou verzi systému Windows. Při výběru použijte následující informace automatického rozpoznání.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

  Aktuálně používáte 32bitový operační systém.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

  Aktuálně používáte 64bitový operační systém.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
 • Program Nápověda systému Windows není podporován v systému Windows Server 2012 ano v novějších verzích systému Windows Server.
Pokud se setkáte s potížemi při instalaci programu WinHlp32.exe nebo použití nápovědy, přejděte k části Další informace.

Další informace

K těmto potížím dochází, když nápověda systému Windows použije k zobrazení obsahu dřívější verzi programu Nápověda systému Windows (WinHlp32.exe).

Známé problémy, k nimž může dojít po instalaci programu WinHlp32.exe

Chyba 80070422 systému Windows Update

Chcete-li tyto potíže opravit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50776
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.


Ruční oprava těchto potíží
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Dojde-li během stahování aktualizace WinHlp32.exe k chybě 80070422 systému Windows Update, bude možná nutné změnit nastavení služby Windows Update a poté tuto službu restartovat. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a do textového pole Spustit hledání nebo prohledat programy a soubory zadejte text Služby.
 2. V seznamu Programy dvakrát klikněte na položku Služby. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na službu Windows Update a pak klikněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Zkontrolujte, zda je na kartě Obecné v rozevíracím seznamu Typ spouštění vybrána možnost Automaticky.
 5. U položky Stav služby zkontrolujte, zda je služba spuštěná. Pokud spuštěná není, klikněte na tlačítko Spustit. Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Byly potíže vyřešeny?
 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Známé problémy, k nimž může dojít po instalaci programu WinHlp32.exe

V následujícím seznamu jsou vyjmenována funkční omezení ve srovnání s předchozími vydáními programu WinHlp32.exe. Tyto známé problémy se týkají pouze verze programu WinHlp32.exe, která je předmětem tohoto článku.
 • Jsou zakázaná makra

  V programu Nápověda systému Windows jsou výchozím nastavení zakázaná následující makra:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Všechna ostatní makra však v souborech HLP budou fungovat stejně jako v předchozích verzích. Pokud tedy po instalaci programu Nápověda systému Windows pro systém Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 nebo Windows Server 2008 R2 spustíte soubor HLP, který používá uvedená makra, některé funkce tohoto souboru nemusejí pracovat správně. V tomto případě se může zobrazit následující chybová zpráva:
  Při běhu makra došlo k problémům. (1037)
  Pokud tato makra potřebujete, můžete je zapnout pomocí nastavení zásad skupiny nebo položek registru, jak je popsáno v části Položky registru a zásady skupiny pro správce sítě.
 • Nelze přistupovat k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách

  Ve výchozím nastavení nelze program WinHlp32.exe použít pro přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách. Při pokusu o otevření vzdáleného souboru se zobrazí následující chybová zpráva:
  Tento soubor nápovědy nelze zobrazit. Zkuste jej znovu otevřít a pokud se zpráva objeví znovu, zkopírujte soubor nápovědy na jinou jednotku a akci opakujte.
  Pokud potřebujete přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách, můžete zrušit jejich blokování pomocí zásad skupiny nebo položek registru, jak je dále popsáno v části Položky registru a zásady skupiny pro správce sítě.
 • Zablokování přístupu neinteraktivních uživatelů

  Byl zablokován přístup k souborům HLP pro neinteraktivní uživatele, jakou jsou například systémové procesy. Pokud k tomuto problému dojde, nezobrazí se uživateli žádná chybová zpráva.
 • Zákaz funkce přetahování myší

  Podpora funkce přetahování myší v aplikaci byla zakázána. Pokud k tomuto problému dojde, nezobrazí se uživateli žádná chybová zpráva.
 • Závislé položky souborů Jak používat nápovědu

  Soubory nápovědy s názvem Jak používat nápovědu byly ze systému Windows Vista a Windows Server 2008 odebrány. V následujícím seznamu jsou uvedeny odebrané soubory:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Poznámky:
  • Tyto soubory nebyly součástí systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2.
  • Soubory HLP, které závisí na odebraných souborech, mohou při pokusu o otevření způsobit zobrazení chybové zprávy.

Řešení problémů s kompatibilitou souvisejících s programem WinHlp32.exe

Program WinHlp32.je možné použít k zobrazení 32bitových souborů nápovědy. Tato verze poskytuje nastavení zásad skupiny a podklíče registru, pomocí kterých můžete obejít problémy s kompatibilitou programu. Pomocí nastavení zásad skupiny a podklíčů registru je například možné vyřešit problémy týkající se maker v souborech HLP a problémy s přístupem k souborům HLP na intranetových webech. Pokud však uživatelé zobrazují soubory nápovědy z neznámých zdrojů, povolení těchto zásad či nastavení povede k tomu, že počítač bude vystaven mnohem většímu riziku. Buďte proto obezřetní při rozhodování, zda implementovat nastavení pro kompatibilitu programu popsaná v této části.

Následující otázky vám mohou pomoci v rozhodování, zda nainstalovat program WinHlp32.exe a které změny zásad skupiny a položek registru provést.
  Je nutné používat aplikace a funkce, na které má dopad odebrání programu WinHlp32.exe?
  • Kolik aplikací vyžaduje program WinHlp32.exe? Kolik aplikací je ovlivněno změnami funkčnosti? Jak důležité tyto aplikace jsou?
  • Jak závažné jsou potíže způsobené těmito změnami?

  Jaké jsou vaše požadavky na zabezpečení a možnosti zabezpečení?
  • Co je pro vás důležitější, možnost používat funkce programu WinHlp32.exe, nebo jistota, že použité zabezpečení je co nejvyšší?
  • Máte dostatečnou důvěru ve vnější bezpečnostní opatření (například místní nebo podniková brána firewall), abyste mohli nainstalovat program WinHlp32.exe a provést změny zásad skupiny a položek registru popsané v tomto článku?

  Jste-li součástí organizace, dodává tato organizace obsah v souborech formátu HLP?
  • Lze programy nebo obsah upravit tak, aby nebylo nutné používat funkce programu WinHlp32.exe? Můžete například převést obsah, který je nyní ve formátu HLP, do alternativního formátu – například CHM, HTML nebo XML?
  • Ukládá vaše organizace soubory HLP na intranetovém webu? Je možné nainstalovat tyto soubory místně?

Jak povolit makra v jednom počítači po instalaci staženého programu WinHlp32.exe

Po instalaci programu WinHelp32.exe popsaného v tomto článku jsou zakázána některá makra. Další informace o tomto problému naleznete v části Známé problémy.

V tomto oddíle je uveden postup, jak tato makra znovu povolit úpravou klíče registru. Pokud se počítač nachází ve spravovaném prostředí, neprovádějte tento postup bez toho, abyste se nejprve poradili s pracovníky oddělení IT. Oddělení IT se mohou rozhodnout, že tato makra znovu nepovolí, případně se mohou rozhodnout je znovu povolit pomocí zásad skupiny. Pracovníci oddělení IT se budou pravděpodobně chtít plně seznámit s tímto článkem.

Upozornění: Tento článek poskytuje informace o tom, jak obejít problémy zapříčiněné změnami v novém vydání programu Nápověda systému Windows. Společnost Microsoft vám ovšem nemůže dát žádná konkrétní doporučení, které klíče registru a které hodnoty jsou pro vaše jedinečné prostředí správné. Nacházíte-li se ve spravovaném prostředí, vaše oddělení IT je nejkompetentnější v posouzení výhod těchto řešení oproti rizikům plynoucích z jejich použití. Nejbezpečnější je nepoužívat žádná řešení zasahující do registru.

Poznámka: K provedení kroků této úlohy je třeba přihlásit se k počítači prostřednictvím účtu správce. Při použití účtu správce můžete v počítači provádět změny, které s žádným jiným účtem (například standardním) nejsou možné.

Chcete-li se přihlásit prostřednictvím účtu správce, je nutné znát heslo pro některý účet správce v počítači. Pokud tyto kroky provádíte ve svém osobním počítači, jste již pravděpodobně prostřednictvím účtu správce přihlášeni. Pokud tyto kroky provádíte v pracovním počítači, bude možná nutné požádat o pomoc správce systému.

Chcete-li automaticky povolit makra v jednom počítači, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže, v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a pak postupujte podle pokynů v průvodci.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50105
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek


Poznámka: Tato oprava je určena pouze pro systémy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Používáte-li systém Windows 8 nebo Windows 8.1 nebo dáváte-li přednost ručnímu řešení, přejděte k části Ruční povolení maker v jednom počítači.

Poznámka: Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k oddílu Byly potíže vyřešeny?.

Ruční povolení maker v jednom počítači

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.

Chcete-li v jednom počítači po instalaci programu WinHelp32.exe povolit makra, postupujte takto:
 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.
 2. Stiskněte kombinaci kláves klávesa s logem Windows + R, zadejte text regedit a pak klikněte na tlačítko OK.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte toto heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. V 32bitových verzích systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  V 64bitových verzích systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 5. Zadejte text WinHelp a pak stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klikněte na tlačítko WinHelp.
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD (32bitová).
 8. Zadejte text AllowProgrammaticMacros a pak stiskněte klávesu ENTER.
 9. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 10. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1, ve skupinovém rámečku Číselná soustava klikněte na přepínač Šestnáctková a potom klikněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete program Editor registru.
Nyní přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v tomto oddíle již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud ne, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Jak v jednom počítači po instalaci programu WinHlp32.exe odblokovat soubory HLP uložené v intranetu

Po instalaci souboru WinHelp32.exe popsaného v tomto článku jsou soubory HLP uložené na intranetových serverech zablokovány. Další informace o tomto problému naleznete v části Známé problémy.

V tomto článku je uveden postup, jak tyto soubory odblokovat úpravou klíče registru. Pokud se počítač nachází ve spravovaném prostředí, neprovádějte tento postup bez toho, abyste se nejprve poradili s pracovníky oddělení IT. Oddělení IT se mohou rozhodnout, že tato makra znovu nepovolí, případně se mohou rozhodnout je znovu povolit pomocí zásad skupiny.

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Upozornění: Tento článek poskytuje informace o tom, jak obejít problémy zapříčiněné změnami v novém vydání programu Nápověda systému Windows. Společnost Microsoft vám ovšem nemůže dát žádná konkrétní doporučení, které klíče registru a které hodnoty jsou pro vaše jedinečné prostředí správné. Nacházíte-li se ve spravovaném prostředí, vaše oddělení IT je nejkompetentnější v posouzení výhod těchto řešení oproti rizikům plynoucích z jejich použití. Nejbezpečnější je nepoužívat žádná řešení zasahující do registru.

Poznámka: K provedení kroků této úlohy je třeba přihlásit se k počítači prostřednictvím účtu správce. Při použití účtu správce můžete v počítači provádět změny, které s žádným jiným účtem (například standardním) nejsou možné.

Chcete-li se přihlásit prostřednictvím účtu správce, je nutné znát heslo pro některý účet správce v počítači. Pokud tyto kroky provádíte ve svém osobním počítači, jste již pravděpodobně prostřednictvím účtu správce přihlášeni. Pokud tyto kroky provádíte v pracovním počítači, bude možná nutné požádat o pomoc správce systému.

Chcete-li automaticky odblokovat soubory HLP uložené v intranetu v jednom počítači, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže, v dialogovém okně Stažení souboru klikněte na tlačítko Spustit a pak postupujte podle pokynů v tomto průvodci.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50237
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek

Poznámky:
 • Tato oprava je určena pouze pro systémy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2. Používáte-li systém Windows 8 nebo Windows 8.1 nebo dáváte-li přednost ručnímu řešení, přejděte k části Ruční odblokování souborů HLP uložených v intranetu v jednom počítači.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Nyní přejděte k oddílu Byly potíže vyřešeny?.

Ruční odblokování souborů HLP uložených v intranetu v jednom počítači

Důležité: Postup uvedený v této části provádějte opatrně. V případě nesprávné úpravy registru by mohly nastat závažné problémy. Před zahájením úprav registru vytvořte zálohu registru pro obnovení pro případ, že by nastaly potíže.

Chcete-li po instalaci programu WinHelp32.exe odblokovat soubory HLP, postupujte takto:
 1. Přihlaste se pomocí účtu správce.
 2. Stiskněte kombinaci kláves klávesa s logem Windows + R, zadejte text regedit a pak klikněte na tlačítko OK.
  Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
  Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
  Budete-li vyzváni k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte toto heslo nebo klikněte na tlačítko Pokračovat.
 3. V 32bitových verzích systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  V 64bitových verzích systému Windows vyhledejte a vyberte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 5. Zadejte text WinHelp a pak stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klikněte na tlačítko WinHelp.
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD (32bitová).
 8. Zadejte název AllowIntranetAccess a pak stiskněte klávesu ENTER.
 9. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 10. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1, ve skupinovém rámečku Číselná soustava klikněte na přepínač Šestnáctková a potom klikněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete program Editor registru.
Nyní přejděte k oddílu Byly potíže vyřešeny?.

Byly potíže vyřešeny?

Zkontrolujte, zda se potíže vyřešily. Pokud ano, v tomto oddíle již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud ne, můžete kontaktovat podporu.

Položky registru a zásady skupiny pro správce sítě

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Tento článek poskytuje informace o tom, jak obejít problémy zapříčiněné změnami v novém vydání programu Nápověda systému Windows. Společnost Microsoft vám ovšem nemůže dát žádná konkrétní doporučení, které klíče registru a které hodnoty jsou pro vaši organizaci správné. Vaše oddělení IT je nejkompetentnější v posouzení výhod těchto řešení oproti rizikům plynoucích z jejich použití. Nejbezpečnější je nepoužívat žádná řešení zasahující do registru.

Po stažení programu WinHlp32.exe můžete pomocí nastavení zásad skupiny a položek registru obejít dva známé problémy v tomto vydání programu Nápověda systému Windows. Správci sítě a jednotliví uživatelé mohou pomocí následujícího nastavení zásad skupiny nebo položek registru znovu povolit makra a odblokovat soubory HLP uložené v intranetových lokalitách. Pro každou z funkcí jsou jako alternativní řešení k dispozici dvě nastavení zásad skupiny: místní počítač a aktuální uživatel. Ke správě každé z funkcí lze použít také nastavení registru uživatele.

Priority nastavení jsou u jednotlivých funkcí následující:
 • Zásady skupiny – Místní počítače
 • Zásady skupiny – Aktuální uživatel
 • Nastavení registru uživatele
Pokud pro funkci nebyla nastavena zásada ani položka registru uživatele, bude se chovat způsobem popsaným v části Známé problémy.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 • Povolení maker

  Správci sítě mohou pomocí nastavení zásad skupiny Povolit programová makra v programu WinHlp32.exe povolit či zakázat makra v souborech HLP. Ke správě tohoto nastavení zásad skupiny lze použít nástroj GPMC. Další informace o zásadách skupiny naleznete v části Odkazy.

  Pokud nebyly pro tuto funkci nastaveny zásady skupiny v objektu Místní počítač ani v objektu Aktuální uživatel, mohou uživatelé zapnout nebo vypnout makra v souborech HLP úpravou nastavení registru. Chce-li uživatel změnit toto nastavení, musí nejprve do registru přidat následující nový podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Následně je třeba do tohoto podklíče přidat hodnotu DWORD nazvanou AllowProgrammaticMacros. Pokud je hodnota AllowProgrammaticMacros nastavena na hodnotu 1, makra jsou zapnutá. Pokud je nastavena hodnota 0, makra jsou vypnutá. Pokud tato hodnota registru neexistuje, jsou makra vypnutá.
 • Odblokování souborů HLP uložených v intranetu

  Správci sítě mohou pomocí nastavení zásad Povolit programu WinHlp32.exe přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách dovolit přístup k souborům HLP uloženým v intranetu. Správci sítě mohou ke správě tohoto nastavení zásad skupiny použít nástroj GPMC. Další informace o zásadách skupiny naleznete v části Odkazy.

  Pokud nebyly pro tuto funkci nastaveny zásady skupiny v objektu Místní počítač ani v objektu Aktuální uživatel, mohou uživatelé blokovat či neblokovat přístup k souborům HLP uloženým v intranetových lokalitách úpravou nastavení registru uživatele. Chce-li uživatel změnit toto nastavení, musí nejprve do registru přidat následující nový podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Následně je třeba do tohoto podklíče přidat hodnotu DWORD nazvanou AllowIntranetAccess. Pokud je proměnná AllowIntranetAccess nastavena na hodnotu 1, jsou soubory HLP uložené v intranetu dostupné. Pokud je nastavena hodnota 0, soubory HLP uložené v intranetu jsou blokovány. Pokud hodnota registru neexistuje, soubory HLP uložené v intranetu jsou blokovány.

Poskytovatelé obsahu nápovědy, kteří vydávají soubory HLP

Počínaje systémem Windows Vista byla starší komponenta Nápověda (WinHlp32.exe) nahrazena novou komponentou, která poskytuje více funkcí pro novější verze systému Windows.

Technologie WinHlp32.exe nebude ve své současné formě nadále podporována v dalších vydáních systému Windows. Vývojářům softwaru tedy důrazně doporučujeme, aby již nadále program Nápověda systému Windows nepoužívali. Výrobcům, kteří vydávají programy využívající soubory HLP, doporučujeme přejít na jiný formát souborů nápovědy, jako například CHM, HTML nebo XML. Také bude třeba změnit volání z rozhraní API WinHelp na nový zdroj obsahu. K dispozici je několik nástrojů jiných výrobců, které vývojářům softwaru pomohou převést obsah nápovědy do jiného formátu.

Poznámka: Systémy Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2 stále podporují program WinHelp.exe pro 16bitové soubory typu HLP. Program WinHelp.exe je verzí programu Nápověda systému Windows pro 16bitové soubory typu HLP.

Odkazy

Soubor zásad skupiny

Editor objektů zásad skupiny

Hlavní nástroje a nastavení zásad skupiny

O tomto článku

ID článku: 917607
Poslední revize: 24. června 2014
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2
Chcete uvést svůj názor na tento článek?
 
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.