ID c?a bi: 917422 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Microsoft a phat hanh ban tin bao mt MS06-051. Ban tin bao mt cha tt ca cac thng tin lin quan v ban cp nht bao mt. Thng tin nay bao gm thng tin ban k tp va tuy chon trin khai. xem toan b ban tin bao mt, hay ghe thm web site sau cua Microsoft:

Cac vn a xac inh

Cac chng trinh khng nhn bit Dich vu u cui va s dung th muc Windows oc hoc ghi tp co th chay khng ung cach. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
924066 Ban gp s c vi chng trinh khng nhn bit Dich vu u cui sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 917422 trn may tinh ang chay Windows 2000 Goi Dich vu 4 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Cac chng trinh bt ng dng lai trong khi khi tao sau khi ban ap dung ban cp nht bao mt nay. Ban khng nhn c bt ky thng bao li nao khi s c nay xay ra. co thm thng tin v vn nay, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
924867 Cac chng trinh gii han kich thc xp chng ng dung 2.048 byte co th khng chay sau khi ban cai t ban cp nht bao mt 917422 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 917422 - L?n xem xt sau cng: 03 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 4.8
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1), khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB917422

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com