คำอธิบายของการค้นหาเดสก์ท็อป Windows 3.01 และชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่หลายภาษาสำหรับการค้นหาเดสก์ท็อป Windows 3.01

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 917013 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของ Windows เดสก์ท็อปที่ค้นหา (WDS) 3.01 และคส่วนผู้ใช้อินเทอร์เฟซ (MUI) สำหรับ WDS 3.01

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค้นหาเดสก์ท็อป windows 3.01

wds 3.01 ช่วยให้คุณทำการค้นหาการโต้ตอบแบบทันทีของคอมพิวเตอร์ของคุณ wds 3.01 ช่วยคุณค้นหาและการแสดงตัวอย่างเอกสาร ข้อความอีเมล แฟ้มเพลง รูปถ่าย และรายการอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์

โปรแกรมค้นหาใน WDS 3.01 คือ บริการ Microsoft Windows ที่จะใช้ โดยโปรแกรมเช่น Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office OneNote 2007 คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ค้นหา การจัดทำดัชนีเนื้อหาของโปรแกรม และ การขอรับผลลัพธ์ที่มีการโต้ตอบแบบทันทีเมื่อคุณค้นหาในโปรแกรมนั้น

wds 3.01 รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อไปนี้:
 • แบบใหม่นโยบายค่าเริ่มต้นการจัดทำดัชนีจดหมาย Outlook เมื่อ Outlook ทำงานในโหมด Cached Exchange

  หมายเหตุ:คุณต้องกำหนดค่า'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเปิดใช้งาน WDS การจัดทำดัชนีจดหมาย Outlook เมื่อ Outlook ไม่สามารถทำงานในโหมด Cached Exchange
 • การเพิ่มไว้สำหรับแฟ้มบนเครือข่าย Microsoft นี้ add-in ที่ทำให้โฟลเดอร์ My Documents ดัชนีที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง WDS นี้ add-in ที่ยังช่วยให้ WDS ที่จัดทำดัชนีรายการที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่ายระยะไกล โดยค่าเริ่มต้น นี้ add-in ที่ถูกรวมไว้สำหรับการสนับสนุน 32 บิต x ระบบปฏิบัติการที่ใช้ x86
 • การสนับสนุนสำหรับ'นโยบายกลุ่ม'วัตถุขององค์กรต่อไปนี้:
  • ป้องกันการทำดัชนีเมื่อเรียกใช้พลังงานแบตเตอรีเพื่อประหยัดพลังงาน
  • ป้องกันการเลือกกำหนดสถานที่จัดทำดัชนีไว้ใน'แผงควบคุม'
  • อนุญาตให้ใช้ diacritics
  • ป้องกันการแสดงตัวเลือกการจัดทำดัชนีขั้นสูงใน'แผงควบคุม'
  • ป้องกันการทำดัชนีแฟ้มที่อยู่ในแคชของแฟ้มออฟไลน์
  • ป้องกันการทำดัชนีโฟลเดอร์ Exchange uncached
  • ป้องกันการทำดัชนี Microsoft Office Outlook
  • ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ตั้งที่กำหนดเอง
  • ป้องกันการทำดัชนีสิ่งที่แนบกับอีเมล
  • ตัวอย่าง Rich ควบคุมสำหรับสิ่งที่แนบมา
  • ป้องกันการทำดัชนีโฟลเดอร์สาธารณะ
  • ตัวสร้างดัชนีสถานที่เก็บข้อมูล
  • เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งการค้นหาอินทราเน็ตหลัก
  • เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งการค้นหาอินทราเน็ตทุติยภูมิ
  • ตำแหน่งที่ตั้งบานหน้าต่างการแสดงตัวอย่าง
  • กำหนดไอคอนใหญ่หรือเล็กมุมมองในผลลัพธ์การค้นหาบนเดสก์ท็อป
  • หยุดการทำดัชนีบนไดรฟ์ฮาร์จำกัดพื้นที่
  • ป้องกัน IFilters ที่ไม่พึงประสงค์และตัวจัดการโพรโทคอล
  • ไม่อนุญาตการค้นหาเว็บ
  • ป้องกันการทำดัชนีเส้นทางที่แน่นอน
  • เส้นทางที่ดัชนีที่เริ่มต้น
  • เริ่มต้นเส้นทางที่ถูกแยกออก
  • ป้องกันการทำดัชนีของบางชนิดแฟ้ม
3.01 ค้นหาเดสก์ท็อปของ windows จะพร้อมใช้งานเป็นการดาวน์โหลดฟรีจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

wds 3.01 สนับสนุนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows XP มี Service Pack 2 (SP2) รุ่น 32 บิต
 • ทั้งหมด x 64-รุ่นที่ใช้ Windows XP
 • Microsoft Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 (SP2)
 • ทั้งหมด x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
คุณไม่สามารถติดตั้ง WDS 3.01 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ฟังก์ชัน wds แล้วสร้างลงใน Windows Vista

wds 3.01 ให้ทำการกรอดัชนี ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และสนับสนุนชนิดของแฟ้มที่ปรับปรุง กระบวนการติดตั้ง WDS 3.01 อัตโนมัติ upgrades WDS 2.5 และ WDS รุ่นที่ใหม่กว่า ถ้าคุณมีรุ่นก่อนการติดตั้ง 2.5 WDS ใช้เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'เพื่อเอารุ่นก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้ง WDS 3.01

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows Server 2003 รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 โดยใช้ Windows Server 2003 โปรแกรม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows XP รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ x 64 โดยใช้ Windows XP โปรแกรม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเดสก์ท็อปของ Windows แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/desktopsearch/default.mspx

ชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ที่หลายภาษาสำหรับการค้นหาเดสก์ท็อป Windows 3.01

Microsoft ออกใช้ MUI สำหรับ WDS 3.01 บน 20 กุมภาพันธ์ 2007 ทรัพยากร MUI ที่หลายภาษาต้องจะรวมอยู่ในแพ็คเกจการติดตั้งเดียว โดยค่าเริ่มต้น MUI ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ WDS, MUI สำหรับ WDS 3.01 แพ็คเกจคือ superset ของแพคเกจภาษาอังกฤษแบบสแตนด์อโลน ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง WDS 3.01 รุ่นภาษาอังกฤษก่อนที่คุณสามารถติดตั้งแพคเกจ MUI นี้ MUI สำหรับ WDS 3.01 ไม่พร้อมใช้งานเป็นการดาวน์โหลดฟรีจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

MUI นี้ประกอบด้วยทรัพยากรที่อยู่สำหรับภาษา 32 ต่อไปนี้:
 • โปรตุเกสแบบราซิล
 • จีน - สมัยใหม่
 • จีน - ดั้งเดิม
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัทช์
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • นอร์เวย์ - บ็อกมัล
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • รัสเซีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ตุรกี
 • บัลแกเรีย
 • โครเอเชีย
 • เอสโทเนีย
 • ลัตเวีย
 • ลิธัวเนีย
 • โรมาเนีย
 • เซอร์เบีย - ละติน
 • สโลวัค
 • สโลวีเนีย
 • ไทย
 • ยูเครน
<a0>$$$$</a0>Microsoft::

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ MUI สำหรับ Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ MUI สำหรับ Windows XP

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 917013 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Desktop Search
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner atdownload kbinfo kbmt KB917013 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:917013

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com