เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2005: "ไม่มีความล้มเหลวไม่คาดคิดในระหว่างการตัวช่วยสร้างการตั้งค่า"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 916760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 408784 (SQLBUDT)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีข้อความล้มเหลวที่ไม่คาดคิดในระหว่างการตัวช่วยสร้างการติดตั้ง คุณอาจและ/การตรวจทานแฟ้มบันทึกการตั้งค่า หรือคลิกปุ่ม'วิธีใช้'สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อคุณตรวจสอบการ SQLSetupตัวเลข_Servernameแฟ้ม.log (local) _Core ณจุดนี้ คุณสังเกตเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในตอนท้ายของแฟ้มบันทึก:
เรียกใช้: InstallToolsAction.10 ที่: 16:46:2 2006/4/8
ข้อผิดพลาด: การดำเนินการ "InstallToolsAction.10" threw ข้อยกเว้นในระหว่างการดำเนินการ ข้อมูลความผิดพลาดที่รายงานในระหว่างการเรียกใช้:
คอลเลกชันของเป้าหมายของรวมภายในเครื่อง
ข้อยกเว้นร้ายแรงที่พบในขณะที่การติดตั้งแพคเกจ: "10"
รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070002 (2)
ข้อความข้อผิดพลาดของ windows: ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุ แหล่งชื่อแฟ้ม: sqlchaining\sqlprereqpackagemutator.cpp
การประทับเวลาของคอมไพเลอร์: Tue 9 Aug 14:01:20 2005
ชื่อฟังก์ชัน: sqls::SqlPreReqPackageMutator::modifyRequest
แหล่งหมายเลขบรรทัด: 196
---- Context -----------------------------------------------
sqls::InstallPackageAction:: ดำเนินการ
WinException พบขณะติดตั้งแพคเกจ : 1603
รหัสข้อผิดพลาด: 0x80070643 (1603)
ข้อความข้อผิดพลาดของ windows: ข้อผิดร้ายแรงพลาดระหว่างการติดตั้ง แหล่งชื่อแฟ้ม: packageengine\installpackageaction.cpp
การประทับเวลาของคอมไพเลอร์: 01:28:25 1 ก.ค. Fri 2005
ชื่อฟังก์ชัน: sqls::InstallPackageAction:: ดำเนินการ
แหล่งหมายเลขบรรทัด: 167
---- Context -----------------------------------------------
sqls::InstallPackageAction:: ดำเนินการ
หมายเหตุ
 • SQLSetupตัวเลข_Servernameแฟ้ม.log _Core (โลคัล) จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG\Files
 • ตัวเลขแสดงหมายเลขที่เพิ่มขึ้นสำหรับการติดตั้งทั้งหมดของ SQL Server 2005 แฟ้มบันทึกที่มีหมายเลขที่มากที่สุดสำหรับตัวเลขในแฟ้ม ชื่อเป็นแฟ้มบันทึกสำหรับการติดตั้งล่าสุดของ SQL Server 2005

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มที่จำเป็นระหว่างการติดตั้ง SQL Server 2005 ไม่มีโครงร่างที่ถูกต้อง

ปัญหานี้เป็นส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหากคุณเริ่มการติดตั้ง SQL Server 2005 จากโฟลเดอร์ บนเครือข่ายใช้ร่วมกัน หรือ บนฮาร์ดดิสก์เมื่อมีการคัดลอกโฟลเดอร์จากการติดตั้ง SQL Server 2005 ซีดี

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าโฟลเดอร์ในโครงร่างที่ถูกต้องสำหรับการติดตั้ง SQL Server 2005

การติดตั้ง SQL Server 2005 ใช้โฟลเดอร์ที่สองต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์
 • เครื่องมือ
โฟลเดอร์เหล่านี้สองต้องอยู่ภายใต้ระดับเดียวกันของโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ ชื่อของโฟลเดอร์เหล่านี้ต้องเป็นอย่างแน่นอนเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือ โฟลเดอร์ที่เซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่จำเป็นต่อการติดตั้งส่วนประกอบ SQL Server 2005 หลัก การเช่นโปรแกรมฐานข้อมูล โฟลเดอร์'เครื่องมือ'ประกอบด้วยคอมโพเนนต์ของเครื่องมือและสมุดบัญชีทางออนไลน์สำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการคัดลอกแฟ้มจากการติดตั้ง SQL Server 2005 ซีดีไปยังที่ตั้งแล้ว ติดตั้ง SQL Server 2005 จากตำแหน่งที่ตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:ในตัวอย่างนี้ โฟลเดอร์ D:\SQLServer2005 คือ ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคัดลอกแฟ้มจากการติดตั้ง SQL Server 2005 ซีดี
 1. ในโฟลเดอร์ D:\SQLServer2005 สร้างโฟลเดอร์ย่อยที่สองต่อไปนี้:
  • เซิร์ฟเวอร์
  • เครื่องมือ
 2. การคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากซีดีติดตั้ง SQL Server 2005 ที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไปยังโฟลเดอร์ D:\SQLServer2005\Servers
 3. การคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากซีดีติดตั้ง SQL Server 2005 ที่ชื่อเครื่องมือไปยังโฟลเดอร์ D:\SQLServer2005\Tools
 4. เปิดโฟลเดอร์ D:\SQLServer2005\Servers และจากนั้น คลิกสองครั้งที่มีชื่อเป็น Setup.exe เริ่มการทำงานของโปรแกรมติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณดาวน์โหลด SQL Server 2005 สำหรับนักพัฒนาของประชาคมเทคโนโลยีแสดงตัวอย่าง (CTP) จากไซต์ดาวน์โหลดของ MSDN ผลิตภัณฑ์รุ่นสมบูรณ์ถูกแบ่งออกเป็นสองดาวน์โหลดที่แยกต่างหาก เพื่อทำการติดตั้ง SQL Server 2005 เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณต้องดาวน์โหลดแฟ้มทั้งเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือไปยังโฟลเดอร์ที่มีชื่อเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือ นอกจากนี้ ให้โฟลเดอร์เหล่านี้ภายใต้ระดับเดียวกันของโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์รากของไดรฟ์ก่อนที่คุณเริ่มการติดตั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 916760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseadvanced kbinfo kbsql2005setup kbmt KB916760 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:916760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com