ID c?a bi: 916595 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trn may tinh chay Windows XP ang s dung trinh iu khin b iu hp mang nao o va phn mm tng la may chu nao o, ban co th nhn c thng bao li Stop 0xD1 ging nh sau:
STOP 0x000000D1(tham bin1, tham bin2, tham bin3, tham bin4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

HTTP.SYS


Chu y Trong thng bao nay, cac tham bin c th hin thanh tham bin1, tham bin2, va tham bin3 co th thay i.

GI?I PHP

Tp sau y hin a co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 916595 by gi.

Ngay Phat hanh: 06/06/2006

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp. Phin ban ting Anh cua hotfix nay co cac thuc tinh tp (hoc cac thuc tinh tp sau nay) c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi chun Quc t (UTC). Khi ban xem thng tin v tp, tp o a c chuyn i thanh gi ia phng. xem chnh lch gia gi UTC va gi ia phng, s dung tabMui gi trong muc Ngay va Gi trong Pa-nen iu khin.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiNnYu cu SPChi nhanh dich vu
Http.sys5.1.2600.2869262,65617/03/200601:08x86SP2SP2QFE

Thu?c tnh

ID c?a bi: 916595 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kberrmsg kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbexpertisebeginner kbhotfixserver KB916595

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com