Straipsnio ID: 916247 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Per ?Windows Genuine Advantage? (WGA) tikrinimo proces? nepavyksta patikrinti ?Microsoft Windows XP? kopijos kaip tik?tasi.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?Microsoft Internet Explorer? ir apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://www.microsoft.com/genuine/diag
 2. Spustel?kite Prad?ti diagnostik?.

  Pastaba Jei parodomas dialogo langas, kuriame klausiama, ar norite paleisti arba ?ra?yti ?? fail?, spustel?kite Paleisti.

  WGA diagnostikos ?rankis analizuoja kompiuter? ir pateikia prie?astis, d?l kuri? ne?manoma patikrinti ?Windows XP? kopijos. WGA diagnostikos ?rankis gali pateikti ir kai kuriuos klaid? prane?imus.

  Da?niausios problemos yra netinkamas produkto kodas ir blokuojamas bendrosios licencijos raktas. Jei WGA diagnostikos ?rankio sukurtas produkto kodas skiriasi nuo originalaus produkto kodo, pereikite prie 3 veiksmo. Jei problema kilo ne d?l to, per?i?r?kite skyri? ?Daugiau informacijos? ir i?spr?skite problem?.
 3. Jei WGA diagnostikos ?rankio sukurtas produkto kodas skiriasi nuo originalaus produkto kodo, j? turite pakeisti originaliuoju. Nor?dami pakeisti produkto kod?, naudokite ?Windows? produkto kodo naujinimo ?rank?. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/help/genuine/product-key
 4. Vykdykite svetain?je pateikiamus nurodymus, tada pabandykite ?Windows XP? patikrinti dar kart?.

Daugiau informacijos

?iame skyriuje pateikiami WGA klaid? prane?im? paai?kinimai ir sprendimai.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080200
  WGA nepalaikoma operacin? sistema
  Prie?astis
  GA ?iuo metu negali nustatyti, ar operacin? sistema yra autenti?ka. Ta?iau vis tiek galite pasiekti ?Windows? naujinimo ir ?Microsoft Update? svetaines. 
 • Klaid? prane?imai
  0x80080201
  0x80080202
  Ne?manoma aptikti produkto ID (PID)
  Klaidingas produkto ID
  Prie?astis
  Sistema veikia tokia b?sena, kuri neleid?ia WGA pasiekti produkto ID (PID).

  Sprendimas

  Jei norite, kad ?i? problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, eikite ? skyri? ?Leiskite taisyti pa?iam?.

  Pataisyti u? mane  Nor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti, tada atlikite ?Fix it? vedlyje pateikiamus veiksmus.


  ?alinti klaid? 0x80080200, 0x80080201, 0x80080202
  Microsoft Fix it 50612


  Pastabos
  • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
  • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.  Leiskite taisyti pa?iam

  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti, ?veskite cmd ir paspauskite ENTER.
  2. ?ra?ykite ?ias komandas. Paspauskite ENTER po kiekvienos komandos.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Patikrinkite PID reik?m? registre. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Paleiskite registro rengykl?.
   2. Raskite ir de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Patikrinkite, ar produkto ID yra pana?aus ? toliau pateikiam? format?:
    12345-VER-1234567-12345
  4. I? naujo paleiskite kompiuter?. Jei vis tiek negalite patikrinti ?Windows XP?, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?.
 • Klaid? prane?imai
  0x80080203
  0x80080204
  Interneto ry?io problema
  Tarnyba nepasiekiama
  Prie?astis
  Patikrinti ?Windows XP? gali neleisti kompiuterio parametrai.

  Sprendimas
  1. Paleiskite ?Internet Explorer?, spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada ? Pasirinktinis lygis.
  3. Patikrinkite, ar ?jungtos susijusios ?ActiveX? valdiklio parinktys.
  4. Jei esate ?dieg? tre?iosios ?alies u?kardos programin? ?rang?, u?kard? i?junkite.
  5. Patikrinkite, ar tinkami kompiuterio parametrai Data ir Laikas.
  6. Patikrinkite ?Windows XP? dar kart?.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080205
  Nepakanka teisi?
  Prie?astis
  Jei norite t?sti tikrinim?, privalote tur?ti administratoriaus kredencialus.

  Sprendimas
  1. Naudodami administratoriaus kredencialus suaktyvinkite ?Windows XP? i? naujo.
  2. Patikrinkite ?Windows XP? naudodami administratoriaus kredencialus.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080206
  Interneto parametrai neleid?ia tinkamai paleisti autenti?ko ?ActiveX? valdiklio arba vartotojas n?ra kompiuterio sistemos administratorius
  Prie?astis
  ?ActiveX? valdiklis yra i?jungtas.

  Sprendimas
  1. Paleiskite ?Internet Explorer?, spustel?kite ?rankiai, tada spustel?kite Interneto parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Sauga, tada ? Pasirinktinis lygis.
  3. Patikrinkite, ar ?galintas ?ActiveX? valdiklis, d?l kurio parodytas klaidos prane?imas.
  4. Patikrinkite ?Windows XP? dar kart?.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080207
  Patvirtinimo kodas nebegalioja
  Prie?astis
  ?Microsoft? atsisiuntimo centro tikrinimo puslapyje ?ved?te klaiding? patvirtinimo kod?.

  Sprendimas
  1. Paleiskite tikrinim? dar kart?.
  2. ?veskite teising? patvirtinimo kod?.
  3. Patikrinkite ?Windows XP? dar kart?.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080209
  Negalima paleisti ?Active X?
  Prie?astis
  ?i problema gali kilti d?l antivirusin?s arba u?kardos programin?s ?rangos, kuri neleid?ia paleisti ?ActiveX? valdikli?.

  Sprendimas
  1. Sukonfig?ruokite tre?iosios ?alies antivirusin? arba u?kardos programin? ?rang? taip, kad b?t? ?galinti ?ActiveX? valdikliai.
  2. Patikrinkite ?Windows XP? dar kart?.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080211
  Vartotojas pasirinko nutraukti tikrinimo proces?
  Prie?astis
  Nutrauk?te tikrinimo proces?.

  Sprendimas
  Paleiskite tikrinimo proces? v?liau.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080219
  ?Windows? nesuaktyvinta
  Prie?astis
  ?i ?Windows? kopija yra ma?meninei prekybai skirta arba O?G kopija. Norint t?sti reikia suaktyvinti.

  Sprendimas
  1. Suaktyvinkite ?Windows XP?.
  2. Patikrinkite ?Windows XP? dar kart?.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080220
  Klaidingas produkto kodas
  Prie?astis
  ?i problema kyla, kai blokuojamas bendrosios licencijos raktas. Gali b?ti, kad ?Windows? ?dieg?te naudodami klaiding? produkto kod?. Bendrosios licencijos rakt? u?blokavo ?Microsoft?, nes buvo prane?ta, kad jis yra pavogtas arba perduotas.

  Sprendimas
  1. ?sigykite nauj? ?Windows XP? kopij?.
  2. I? naujo ?diekite ir patikrinkite nauj? ?Windows XP? kopij?.
 • Klaidos prane?imas
  0x80080222
  Su ?ia ?Windows? kopija susietas produkto kodas niekada nebuvo i?leistas ?Microsoft?
  Prie?astis
  ?ioje sistemoje ?diegtas produkto kodas n?ra registruotas. Taigi produkto kod? suk?r? programa, kuria sudaromi neteis?ti produkto kodai.

  Sprendimas
  1. ?sigykite nauj? ?Windows XP? kopij?.
  2. I? naujo ?diekite ir patikrinkite nauj? ?Windows XP? kopij?.

Nuorodos

Daugiau informacijos apie ?Windows XP? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/ph/1173?ln=lt#tab0
Daugiau informacijos apie WGA rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/help/genuine/faq
892130 ?Windows Genuine Advantage? (WGA) apra?ymas (gali b?ti angl? k.)

Savyb?s

Straipsnio ID: 916247 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. spalio 1 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Genuine Advantage
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com